X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42597
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Morze, góry i stolica, czyli podróż po Polsce. Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców

Scenariusz zajęć otwartych z udziałem rodziców prowadzonych
w Przedszkolu Miejskim Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Pabianicach

Temat zajęć: „Morze, góry i stolica, czyli podróż po Polsce”.
Termin: 19.11.2019r.
Grupa: IX (6-latki)
Miejsce: sala gimnastyczna
Osoba prowadząca: Anna Łukasik-Frątczak, Anna Dura.
Cel ogólny:
- Zapoznanie z charakterystycznymi cechami wybranych regionów Polski;
- Kształtowanie postawy miłości do swojego kraju;
- Integrowanie rodziców i dzieci podczas wspólnych zabaw;
Przewidywane efekty:
Dziecko:
- wskazuje, gdzie na mapie znajduje się morze Bałtyckie, Tatry, Kraków, Warszawa oraz Pabianice;
- podaje swój adres zamieszkania oraz adres przedszkola do którego uczęszcza;
- aktywnie uczestniczy w zabawach;
- rozróżnia prawą i lewą stronę;
- prawidłowo wskazuje części ciała;
- dzieli wyrazy na sylaby;
- wskazuje różnice na obrazku;
- improwizuje ruchem;
- przelicza w zakresie od 1 – 10.
Metody pracy:
- czynne (zadania stawiane do wykonania, kierowania aktywnością);
- oglądowe (udostępnianie sztuki, prezentacja);
- słowne (rozmowa, opowiadanie).
Formy: z całą grupą, w parach (rodzic – dziecko).

Obszary wskazane w podstawie programowej wychowania przedszkolnego:
I.5) uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
III.3) posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem, adresem;
IV.10) wymienia nazwę swojego kraju i jego stolicy, rozpoznaje symbole narodowe (godło, flaga, hymn), nazywa wybrane symbole związane z regionami Polski ukryte w podaniach, przysłowiach, legendach, bajkach, np. o smoku wawelskim, orientuje się, że Polska jest jednym z krajów Unii Europejskiej;
IV.15) przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;

Pomoce dydaktyczne: magnetofon, płyta CD, kartki z kodem, litery alfabetu, piłka, kartki z adresami, mapa Polski, oscypki, taśma malarska, prezentacja multimedialna, obrazki ze smokiem do wyszukiwania różnic, balony, niebieska folia, rybki w czterech kolorach, tamburyno, szarfy, chusta animacyjna, statki z papieru, kartki, ołówki.

PRZEWIDYWANY PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Powitanka – dziecko tworzy z rodzicem parę. Następuje powitanie poszczególnych części ciała. Witają się ze sobą – prawe dłonie, lewe dłonie, nosy, czoła, brody, łokcie prawe, łokcie lewe, prawe kolana, lewe kolana, brzuszki, prawe stopy, lewe stopy.
2. „Tajemniczy szyfr” – zabawa wprowadzająca do tematu zajęć. Dzieci z rodzicami otrzymują kartkę z kodem oraz litery alfabetu do odkodowania hasła. Zadaniem dzieci jest znalezienie liter, które mają wzór i kolor pasujący do kodu. Kiedy prawidłowo dopasują litery, odczytują hasło na głos. Wyjaśnienie, co oznacza każde słowo (Polska, kraj, ojczyzna, dom).
3. „Środki transportu” – zabawa w kole z piłką. Dzieci rzucają piłkę do wybranych osób. Kto ma piłkę wymawia sylabami, czym możemy podróżować.
4. „Gdzie mieszkam” – zabawa dydaktyczna w kole. Nauczyciel przypomina nazwę miejscowości, w której mieszkają dzieci oraz adres przedszkola. Następnie odczytuje adres a dziecko, które mieszka pod wskazanym adresem powinno jak najszybciej obiec koło i wrócić na swoje miejsce. Kiedy dzieci usłyszą adres przedszkola, zamieniają się miejscami.
5. „Mapa Polski” – wskazanie na mapie, gdzie znajduje się Warszawa, Wisła, góry, morze, Pabianice.
6. Podróż pociągiem – wysiadamy na stacji „Zakopane”.
7. „Góry”- krótka pogadanka na temat tego regionu Polski (prezentacja multimedialna);
a) słuchanie muzyki góralskiej i degustacja oscypków;
b) „W murowanej piwnicy” – zabawa muzyczno – ruchowa;
c) „Górska droga” – ćwiczenie równoważne. Dzieci pokonują wyklejoną na podłodze za pomocą taśmy malarskiej górską drogę (zakręty, fale, zygzaki, przerywana linia). Jeśli ktoś nie utrzyma równowagi i zejdzie z linii, wraca na początek i rozpoczyna trasę od nowa.
8. Podróż samolotem – wysiadamy w Krakowie.
9. „Kraków” – krótka pogadanka (prezentacja multimedialna) oraz nawiązanie do legendy „O smoku Wawelskim”;
a) „Smok” – wyszukiwanie różnic pomiędzy dwoma obrazkami;
b) Hejnał Mariacki – improwizacja ruchowa do muzyki (granie na trąbce);
c) „Krakowiaczek” – zabawa taneczna.
10. Podróż balonem (dzieci dmuchają balony, następnie lot balonem, lądowanie czyli dzieci siadają, żeby balony pękły) – wysiadamy we Warszawie.
11. „Nasza stolica” – krótka pogadanka (prezentacja multimedialna);
a) „Przyjaciółki Syrenki” – ćwiczenia w liczeniu. Układamy z niebieskiej folii rzekę, a dzieciom rozdajemy rybki w różnych kolorach.
- „Ile rybek razem” - nauczyciel wymienia w jakim kolorze rybki będą pływać w rzece, a następnie wspólnie dzieci przeliczają rybki.
- „Rybki na palcach” – dzieci poruszają się po sali w rytmie tamburyno, naśladując pływającyh rybaków. Zadaniem dzieci będzie po cichutku policzyć, ile rybek pojawiło się w rzece i pokazać na palcach ich ilość. Następnie utrudniamy zadanie i dzieci mają wskazać o jeden palec więcej niż rybek.
„Co druga rybka” – dzieci przyklejają do bluzki rybki i poruszają się po sali jak pływające ryby. Podczas przerwy w muzyce ustawiają się w szeregu. Wskazane dziecko pokazuje co trzecią rybkę od prawej strony – wkładając szarfę na szyję.
12. Podróż autem – wysiadamy nad morzem.
13. „Morze Bałtyckie” – krótka pogadanka (prezentacja multimedialna);
a) „Statek” – zabawa ruchowa. Kapitan (nauczyciel) wydaje załodze (dzieci i rodzice) polecenia. Wszyscy stoją w rozsypce na środku sali – jest to pokład i wykonują polecenia:
- na prawą burtę – wszyscy biegną na prawą stronę sali;
- na lewą burtę – wszyscy biegną na lewą stronę sali;
- na rufę – wszyscy biegną na koniec sali;
- na dziób – wszyscy biegną na początek sali.
b) „Gra w piratów” – naśladowanie ruchem słów piosenki;
c) zabawy z chustą animacyjną:
- „Namiot” – dzieci trzymają chustę za uchwyt jedną ręką. Następnie unoszą ją do góry, wchodzą pod nią i nie puszczając uchwytu przykucają. Opadająca chusta nakrywa ich jak namiot.
- „Statki na morzu” – dzielimy dzieci na dwie grupy. Jedna grupa odgrywa rolę morza, druga marynarzy. Wszyscy chwytają za chustę, na chuście układamy statki z papieru. Rolą morza jest tak machać chustą (robić sztorm), aby wypadły z niej statki. Rolą marynarzy jest temu przeciwdziałać.
14. „Prawda czy fałsz” – podsumowanie zajęć.
15. Ewaluacja – rysowanie na kartce uśmiechniętej buzi (jeśli zajęcie podobało się) lub smutnej (jeśli się nie podobało). Rodzice rysują buzie na osobnych kartkach.
16. Podziękowanie za udział w zajęciach.

Opracowanie:
....................................
....................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.