X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42590
Przesłano:

Nauka piosenki "Eins, zwei, Papagei". Konspekt lekcji języka niemieckiego

KONSPEKT ZAJĘĆ DODATKOWYCH W ŚWIETLICY SZKOLNEJ „ZABAWY Z JĘZYKIEM NIEMIECKIM”

Prowadząca: Małgorzata Lekan Szkoła Podstawowa Nr 1 w Chełmie Czas: 45 min Klasa: IB Data realizacji: 19.11.2019r.
Lekcja 5
TEMAT: Nauka piosenki „Eins, zwei, Papagei”.
Informacje wstępne o lekcji: Dzisiejsza lekcja jest drugą z cyklu poświęconego liczebnikom głównym. Na poprzednich zajęciach uczniowie poznali liczebniki 1-12, ćwiczyli ich rozumienie ze słuchu i wymowę.
Sam przedmiot –język obcy nowożytny, w tym wypadku język niemiecki –jest kompetencją kluczową samą w sobie, bo kompetencje kluczowe to:
•porozumiewanie się w języku ojczystym,
•porozumiewanie się w językach obcych,
•kompetencje matematyczne ,
•umiejętność uczenia się,
•kompetencje społeczne
GŁÓWNE CELE LEKCJI:
- utrwalenie nazw liczebników głównych 1-12;
- pasywne opanowanie nowego materiału językowego: alte Hex’, böse Wölf’;
- aktywne opanowanie nowego materiału językowego: Papagei, mein Klavier, Gute Nacht!
Cele szczegółowe:
Po skończonych zajęciach uczeń potrafi:
- wskazać liczbę, o której mówi nauczyciel;
- nazwać wskazane liczby;
- zidentyfikować obrazek na podstawie skojarzeń słuchowych;
- zaśpiewać z pomocą nauczyciela poznaną piosenkę.

Cel ogólnowychowawczy:

- współpracuje z rówieśnikami podczas zabawy.

METODY: bezpośrednia, reagowania całym ciałem, podejście komunikacyjne.
FORMY PRACY: indywidualna, pary, zbiorowa, *grupy.
POMOCE DYDAKTYCZNE: Karty obrazkowe z liczbami, obrazki, zawieszki, płyta CD z podręcznika „ Ich und du” WSiP, karta pracy z zeszytu ćwiczeń „Eins, zwei, drei”PWN, odtwarzacz CD.
PRZEBIEG ZAJĘĆ

I. WPROWADZENIE /15 min
1. POWITANIE.
2. SPRAWDZENIE LISTY OBECNOŚCI.
3. SPRAWDZENIE PRACY DOMOWEJ (tylko dla chętnych uczniów) .
- pieczątki dla uczniów, którzy odrobili pracę domową.
4. Nauczyciel informuje o temacie i celach lekcji: Na dzisiejszych zajęciach nauczycie się piosenki o liczbach „Eins, zwei, Papagei”, utrwalicie ich nazwy w j. niemieckim oraz poznacie nowe wyrażenia i słowa.
5. N sprawdza znajomość liczebników 1-12 z poprzednich zajęć:
- N zaprasza dzieci, by usiadły na dywanie w kręgu. Każdy u otrzymuje zawieszkę na szyję z numerkiem. Liczby występują dwukrotnie. N zawieszając ją u mówi nazwę danej liczby w j. niemieckim. N wywołuje liczbę a osoby ją posiadające wchodzą do środka koła, witają się , przedstawiają i żegnają. U wracają do stolików.

II.PREZENTACJA/ 10 min
1. N pokazuje kolejno karty z liczbami oraz obrazkami i wprowadza nowe słownictwo:
- Papagei, mein Klavier, alte Hex’, gute Nacht, böse Wölf’. U powtarzają chórem oraz samodzielnie za nauczycielem.
2. N przypina karty z liczbami do tablicy prosząc, aby chętne dziecko uzupełniło tekst brakującym obrazkiem, po czym chórem u nazywają w języku niemieckim ilustrację. Ilustracje znajdują się z boku na tablicy. N pyta: „Was fehtl?” N. pomaga gestem w nazwaniu ilustracji.
III. SEMANTYZACJA/10 min
1. N Włącza płytę CD, pokazuje kolejno obrazek.
2. N prosi, by u stanęli swobodnie na dywanie i zaprasza do zabawy. Na słowo/zwrot( ...)– u wykonują gest:
- Papagei „machania skrzydłami”,
- „mein Klavier „- grania na fortepianie,
- „alte Hex’” – wsiadania na miotłę,
- „gute Nacht” – zasypiania,
- „Auf Wiedersehen „ – machania dłonią na pożegnanie,
- „böse Wölf’“ – naśladują złe wilki.
3. Siadamy w kręgu. Zabawa –„ Zamiana ról” – chętny u wypowiada słowo lub zwrot z piosenki, wskazuje u, który wykonuje odpowiedni gest.

IV. FAZA ĆWICZEŃ/ 7 min
1. U wstają. N włącza CD, śpiewamy wspólnie pokazując gestami liczby i słowa z piosenki.
*Dodatkowo: Zabawa w dyrygenta. N.dzieli grupę na 2 zespoły. N występuje w roli dyrygenta i wskazuje podczas śpiewu, który zespół będzie śpiewał dany fragment piosenki.
V. PRACA DOMOWA/ 2 min
Karta pracy: „Ile kaczek pokolorujesz?”
V. EWALUACJA / 1 min
N pyta u jak się im podobały zajęcia („Gut”- u podnoszą kciuk w górę, „Schlecht” – kciuk w dół, „So lala”- kciuk poziomo”. Uczniowie aktywni otrzymują pieczątki.
VI. ZAKOŃCZENIE
Danke schön. Auf Wiedersehen!

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.