X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42567
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Skarby jesieni. Scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć
w grupie 6 - latków
"Skarby Jesieni"

Temat: Skarby Jesieni- na podstawie wiersza „Bukiet z liści” B. Formy, wspomaganie i ukierunkowywanie zagadnień o tematyce jesiennej.

Cele:

poznawcze:
- aktywizowanie twórczych możliwości
- doskonalenie sprawności umysłowych
- doskonalenie liczenia i przeliczania na konkretach
- odwzorowywanie liczebności na różne sposoby myślenia konkretno- obrazowego
- doskonalenie poprawności gramatycznej wypowiedzi
- różnicowanie swoich działań dotyczących pojęć: głoska- litera, liczba- cyfra
- ugruntowanie dotychczas poznanych wiadomości z zakresu jesieni
- rozwijanie słuchu fonematycznego

wychowawcze:
- wdrażanie do stosowania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach
- wytworzenie radosnej atmosfery będącej warunkiem budzenia u dzieci wiary we własne siły i możliwości
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole
- radzenie sobie z przegraną
-zapamiętywanie i wykonywanie w należyty sposób poleceń
- rozwijanie zdolności kreatywnych

psychomotoryczne:
- rozwijanie postaw twórczych w obszarach edukacyjnych
- doskonalenie procesów wzrokowo – słuchowo – manualnych i ruchowych
- samodzielność i logiczne myślenie

Cele operacyjne:
- rozumie znaczenie znaków wzrokowych
- rozwiązuje zagadki
- zna cyfry: 1-4
- zna litery: Aa, Mm, Tt, Ll
- słyszy głoski
- w sposób logiczny buduje swoją wypowiedź
- potrafi twórczo improwizować w sferze: ruchowej, rytmicznej i muzycznej
- jest samodzielne
- liczy i przelicza w zakresie swojej wiedzy i umiejętności
- rozumie i przestrzega różnice pomiędzy cyfrą, a liczbą oraz głoską, a literą
- odtwarza liczebności powstałych zbiorów wg wzoru i z pamięci
- dopełnia elementy wg określonego kodu
- dostrzega związki przyczynowo – skutkowe
- podporządkowuje się przyjętym zasadom i normą grupowym
- współdziała w grupie i zabawie
- umie łączyć słowa z działaniem
- stosuje zasady bezpieczeństwa
- wykonuje polecenia nauczycielki

Metody:
- aktywizujące: burza mózgów, W. Sherborn, stymulowanie rozwoju, pedagogika zabawy Klanza
- oparte na działaniu, obserwacji i słowie i samodzielnych doświadczeń
- poglądowe: obserwacja, pokaz
- przyswajania, odkrywania, działania, dobrego startu M. Bogdanowicz
- twórcze – E. Gruszczyk- Kolczyńskiej

Organizacja:
- w kole
- przed tablicą tematyczną
- w rozsypce
- w grupach
- przy stolikach

Formy:
- indywidualna
- zróżnicowana
- zespołowa
- grupowa

Pomoce:
Tablice tematyczne, płytoteka własna, książka, kredki, wiersz B. Formy „Jesienne liście”, papierki z kolorami, bębenek, zagadki, słowniczek obrazkowo- wyrazowy, monografia cyfry i litery, obrazki, pomoce matematyczne, liczmany- kasztany, obręcze, kolorowe gumki.

Literatura:
- Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego
- Program wychowania przedszkolnego „Od przedszkolaka do pierwszaka” –WSiP
- „Każdy przedszkolak dobrym uczniem w szkole” B. Zakrzewska.

Przebieg:
1.Zabawa integrująca grupę „Podaj rękę” wg pedagogiki zabawy Klanza.

2.Czytanie wiersza B. Formy „Jesienne liście”

Świeci słoneczko, wietrzy wieje
Czasami pięknie Ptaszek zaśpiewa
Liście obficie z drzewa spadają
W barwne kobierce się układają.

Ze złotym cienie, żółte, brązowe
Mocno czerwone lub mniej kolorowe
Lecą w powietrzu, lekko wirują
Kształty i barwy swe pokazują

Te najpiękniejsze my pozbieramy
I do albumu je powklejamy
Potem dokładnie je opiszemy
Każdemu chętnie je pokażemy.

Analiza wiersza przy zastosowaniu burzy mózgów:
•wskazanie odpowiedniego obrazka pory roku poprzez klaśnięcie, przy innych obrazkach tematycznych siedzenie z palcem na buzi
•demonstrowanie różnorodnych kolorów i przy jesiennych barwach dzieci mówią - TAK, przy kolorach innych mówią – NIE
•podejście do bukietów jesiennych

3.Zabawa matematyczna- odwzorowanie zbiorów na podstawie wzroku i słuchu wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej
•danej cyfry
•uderzenia w bębenek

4.Zabawa ruchowa: orientacyjno- porządkowa „Liście na wietrze”, BHP.
Dzieci- liście, poruszają się swobodnie po sali w rytm wygrywany przez n-kę: wolno, wolniej, szybko- szybciej. Kiedy wiatr przestaje wiać, liście opadają- dzieci kucają.
Przed rozpoczęciem zabawy, każde dziecko musi włożyć kolorową gumkę:
•dziewczynki na prawą rękę
•chłopcy na lewą rękę

5.Rozwiązywanie zagadek o tematyce jesiennej:
•Kiedy kolczasta łupinka pęknie w brązowej skórce jest mu najpiękniej?
•Co jesienią z dębu spada, co ze smakiem dzik zajada?
•Zobaczysz ją w lesie i w parku jesienią, cała od czerwonych korali się mieni?
•Patrzcie dzieci – coś szarego, lecz nie myszka, ale się przekonacie, że to z sosny spadła........
•Spadają z drzewa żółte i czerwone, wiatr je niesie w tą i tamtą stronę?
•Sosnowy, dębowy, stary lub młody, rosną w nim grzyby i jagody?
6.Zabawa „Rysujemy” wg W. Sherborn:
•wykonanie przez wszystkie dzieci znaków graficznych w powietrzu i na dywanie
•dobranie się w pary
•rysowanie na plecach
•obrazki tematyczne: balonika, liścia, jabłka, piłki, serduszka, słoneczka

7.Zabawy z głoskami i literami:
•podział wyrazów ze słowniczka na sylaby
•wyszukiwanie przedmiotów na głoski
•wskazywanie liter w wyrazach w słowniczku obrazkowo- wyrazowym
•głoskowanie wyrazów jednosylabowych

8.Praca indywidualna w książkach „Bukiet z liści”, posługiwanie się nazwami figur geometrycznych, kolorów, zastosowanie kodu graficznego, czytanie globalne.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.