X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42558
Przesłano:

Program terapii pedagogicznej na podstawie opinii z PPP

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi

Janusz Korczak
Cele
Celem terapii pedagogicznej jest kształtowanie tych cech osobowości i charakteru oraz tych dyspozycji i funkcji psycho – fizycznych, dzięki którym uczeń może osiągnąć optymalny dla siebie rozwój oraz opanować podstawowe wiadomości i umiejętności szkolne, gwarantujące minimum powodzenia w nauce.
Cele pracy terapeutycznej powinny się koncentrować wokół projektowanych zmian rozwojowych
w zakresie sfery poznawczej, emocjonalno – społecznej oraz rekonstrukcji systemu wiedzy
i umiejętności.

Cele szczegółowe dotyczące TP Piotra:
usprawnianie analizatora wzrokowego
usprawnianie przetwarzania słuchowego
usprawnianie grafomotoryki
usprawnianie koordynacji oko- ruchowej (ćwiczenia konwergencji, ruchomości mięśni gałek ocznych)
usprawnianie funkcji wzrokowo- przestrzennych
usprawnianie koncentracji uwagi (eliminowanie dystraktorów)
usprawnianie pamięci wzrokowej

Zadania
Stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka,
Kompensowanie stwierdzonych niedoborów rozwojowych,
Eliminowanie braków dydaktycznych,
Korygowanie – korekta nieprawidłowości w przebiegu procesów i funkcji psychicznych,
Korygowanie postaw wobec napotykanych trudności i niepowodzeń,
Usuwanie różnych przeszkód adaptacyjnych ucznia w środowisku szkolnym.

Treści
W postępowaniu terapeutycznym pod uwagę biorę cztery wielopoziomowe aspekty terapeutyczne:
* aspekt psychoterapeutyczny,
* aspekt psychokorekcyjny,
* aspekt psychodydaktyczny,
* aspekt ogólnorozwojowy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.