X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42547
Przesłano:

Wesoły dom - praca w programie graficznym Paint. Scenariusz zajęć informatycznych w klasie I

Scenariusz zajęć informatycznych w klasie I SP

Prowadząca: Elżbieta Bryła

Temat zajęć: ”Wesoły dom”- praca w programie graficznym Paint , poznanie narzędzia edytora grafiki- Wypełnianie kolorem.

Czas trwania zajęć- 45 minut.

Cel ogólny: Poznanie narzędzia edytora grafiki- Wypełnianie kolorem, wykorzystanie edytora do kolorowania dowolnych kształtów.

Cele szczegółowe:
•Zna pojęcie edytora grafiki i jego przeznaczenie
•Uruchamia edytor grafiki Paint
•zna sposób wyboru narzędzia oraz kolorów rysowania i tła
•narzędzia do usuwania drobnych usterek i oglądania rysunku
w powiększeniu
•Zna zastosowanie paska menu i przybornika
•Wypełnia kolorem gotowe rysunki
•Umie narysować elementy i pomalować pracę, korzystając z
funkcji przybornika i palety koloru
•Wypełnia kolorem gotowe rysunki
•Dba o estetykę tworzonych prac
•Zapisuje rysunek w pliku.

Metody: programowanie - z użyciem komputera, ćwiczeniowo – zadaniowe.

Formy pracy: indywidualna- praca z komputerem, zbiorowa.

Środki dydaktyczne- zestaw komputerowy dla każdego ucznia, kredki, farby, pastele, pisaki, ilustracje przedstawiające dom – kontury, ilustracje dom pokolorowany.

Przebieg zajęć
I. Powitanie
- Uczniowie zajmują swoje stałe miejsce pracy przy komputerze
II. Wprowadzenie do zajęć.
1.Nauczyciel pokazuje wydrukowane w formacie A4 rysunki przedstawiające dom i zadaje pytanie:
- Co trzeba zrobić aby te rysunki wyglądały ładnie ?(Odp.: pokolorować)
- Co jest potrzebne do kolorowania rysunku ( Odp.: kredki, farby, pastele)
- Kiedy praca będzie ładnie i estetycznie wyglądała?( Odp.: kiedy zostanie starannie pokolorowana)
N – pokazuje pokolorowane rysunki ( podobają się Wam?)
Te przybory (kredki, pisaki, farby , pastele)służą do rysowania , kolorowania na kartce
Jeśli chcemy rysować w komputerze , kolorować swoje prace, potrzebny jest nam program do rysowania Paint.
2.Jakie poznaliśmy narzędzia edytora grafiki? (Odp.:prostokąt, trójkąt, owal, ołówek , gumkę, pędzel)
3.Praca z komputerem. Otwarcie programu Paint – omówienie
•Jak nazywa się pasek, który widzicie nad obszarem rysowania? (Odp.: Pasek menu.)
•Do czego służy przybornik? Jak korzystać z jego poszczególnych narzędzi? (Odp.: Przybornik z narzędziami służy do tworzenia rysunków, czyli malowania i rysowania. Za pomocą kursora, klikamy wybrane narzędzie i przechodzimy na obszar rysowania.)
•W jaki sposób możemy wybrać kolor? (Odp.: Klikamy wybrany kolor na palecie kolorów i przechodzimy na obszar rysowania. Musimy pamiętać, aby kolor pojawił się w górnym kwadracie wskaźnika kolorów.)

III. Część właściwa
4.Podanie tematu lekcji i omówienie zadania
N- dziś poznamy nowe narzędzie edytora grafiki- Wypełnianie kolorem.
Zadaniem waszym będzie narysować dom, przy użyciu dowolnie wybranych narzędzi i kolorów
5. Ćwiczenie śródlekcyjne- Zabawa ruchowa „Budujemy dom”
•Omówienie narzędzi, jakimi uczniowie będą się posługiwać podczas wykonywania pracy.
•Jakich narzędzi można użyć, aby narysować dom?
- Będziemy korzystać z edytora grafiki kształty-prostokąt, trójkąt lub przybornika narzędzi – ołówek
•Nauczyciel, demonstruje wypełnianie kolorem kształtu, zwraca uwagę na konieczność dokładnego łączenia ze sobą linii, aby zapobiec wylewaniu się farby poza kontur rysunku
6. Praca indywidualna – rysowanie w programie Paint„Wesołego domu”, wypełnianie kolorem.
Zapisanie dokumentu.
7. Zapiszcie dokument w pliku „Moje dokumenty” pod nazwą „Wesoły dom” i zamknijcie plik.
Odnajdujemy na pasku menu w zakładce plik napis „zapisz” i klikamy. Po otwarciu się okna usuwamy klawiszem BACKSPACE proponowany napis i wpisujemy podany tytuł pracy. Następnie klikamy „zapisz”. Za pomocą „krzyżyka” w górnym rogu zamykamy dokument. Aby go odszukać - klikamy ikonę „Moje dokumenty” znajdującą się na pulpicie. Po otwarciu okna klikamy wybrany plik
IV. Część końcowa
8. Omówienie wykonanej pracy. Rozmowa na temat trudności, jakie wystąpiły podczas pracy. Ocena pracy uczniów przez nauczyciela.
9. Zakończenie lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.