X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42439
Przesłano:

Powtórzenie wiadomości - figury geometryczne. Scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji dla klasy IVa
planowanej na dzień 3 kwietnia 2019 roku.

Temat: Powtórzenie wiadomości – figury geometryczne.

Podstawa programowa. Treści nauczania:
VII Proste i odcinki: Uczeń:
1. rozpoznaje i nazywa figury: punkt, prosta, półprosta, odcinek;
2. rozpoznaje proste i odcinki prostopadłe i równoległe, na przykład jak w sytuacji określonej w zadaniu: Odcinki AB i CD są prostopadłe, odcinki CD i EF są równoległe oraz odcinki EF i DF są prostopadłe. Określ wzajemne położenie odcinków DF oraz AB. Wykonaj odpowiedni rysunek;
3. rysuje pary odcinków prostopadłych i równoległych;
4. mierzy odcinek z dokładnością do 1 mm;
VIII Kąty: Uczeń:
1. wskazuje w dowolnym kącie ramiona i wierzchołek;
2. mierzy z dokładnością do 1° kąty mniejsze niż 180°;
3. rysuje kąty mniejsze od 180°;
4. rozpoznaje kąt prosty, ostry i rozwarty;
5. porównuje kąty;
IX Wielokąty, koła i okręgi: Uczeń:
4. rozpoznaje i nazywa: kwadrat, prostokąt, romb, równoległobok i trapez;
6. wskazuje na rysunku cięciwę, średnicę oraz promień koła i okręgu;
7. rysuje cięciwę koła i okręgu, a także, jeżeli dany jest środek okręgu, promień i średnicę;

Cel szczegółowy lekcji:
• utrwalenie wiadomości dotyczących podstawowych figur geometrycznych.

Cele operacyjne:
• Uczeń rozróżnia: prostą, odcinek, półprostą, kąt, wielokąt, kwadrat, prostokąt, koło i okrąg.
• Uczeń oblicza obwody prostokątów i kwadratów.
• Uczeń wskazuje średnicę, cięciwę i promień koła i okręgu.
• Uczeń rozróżnia kąty ostre, proste i rozwarte.
• Uczeń rysuje figury w skali.
Metody i formy organizacyjne:
• Pogadanka;
• Ćwiczeniowa;
• Praca indywidualna.

Pomoce dydaktyczne:
• Karty pracy,
• Kartki z imionami uczniów
• Kartki z nazwami podstawowych figur geometrycznych
• Butelka

Struktura lekcji:
I. Część wstępna.
1. Powitanie klasy i czynności porządkowe.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
II. Część zasadnicza.
1. Podanie i omówienie tematu lekcji.
2. Zabawa w zgadywanie nazw podstawowych figur (wybrany uczeń musi narysować na tablicy dana figurę geometryczną, a reszta klasy zgaduje nazwę tej figury).
3. Kto ma większy obwód? Uczniowie dostają prostokąty, a następnie obliczają ich obwody i zapisują wynik w środku figury i ustawiają się w rzędach w kolejności od największej do najmniejszej.
4. Uczniowie rysują każdy swój prostokąt w skali 1:2 w zeszytach.
5. Pytania prawda/ fałsz (uczniowie siedzą w kole i kręcą butelką, na kogo wypadnie ta osoba musi udzielić odpowiedz na pytanie, w przypadku błędnej odpowiedzi 5 przysiadów karnych)
6. Rozwiązywanie zadań testowych z kart pracy w grupach.
III. Część końcowa.
1. Podsumowanie lekcji.

kąt
Łamana otwarta i łamana zamknięta
Prosta
Półprosta
Odcinek

Pytania Prawda/fałsz
1. Każda prosta ma początek, ale nie ma końca.
2. Miara kąta ostrego jest mniejsza niż 90°
3. Obwód prostokąta liczymy dodając do siebie jego wszystkie boki.
4. Skala 1:3 to skala powiększająca.
5. 7cm to 700 mm
6. Kąt o mierze 104° to kąt rozwarty.
7. Skala 5:1 powiększa wymiary rzeczywiste figury 5 razy.
8. Odcinek o długości 4 cm w skali 1:2 ma długość 8cm

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.