X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42375
Przesłano:

Ułamki zwykłe w praktyce

S C E N A R I U S Z L E K C J I O T W A R T E J
Z M A T E M A T Y K I W K L A S I E V

Temat: Ułamki w praktyce
(UTRWALENIE WIADOMOŚCI O UŁAMKACH ZWYKŁYCH)

Nauczyciel: Agnieszka Małecka-Wąsik

Data lekcji: 11.01.2019

Cel ogólny:
− utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych

Cele szczegółowe:
Uczeń:
− nazywa odpowiednie części ułamków zwykłych,
- dodaje, odejmuje, mnoży i dzieli ułamki zwykłe,
− rozwiązuje praktyczne zadania z treścią dotyczące ułamków zwykłych,
− pracuje samodzielnie i w grupie.

Cel w języku ucznia:
Na dzisiejszej lekcji utrwalimy wiadomości o ułamkach zwykłych.
Będziemy porównywać, dodawać, odejmować, mnożyć, dzielić ułamki zwykłe, wyłączać całości i skracać ułamki zwykłe.
Będziemy to utrwalać za pomocą praktycznego zastosowania ułamków.

Kryteria sukcesu:
- potrafisz wskazać i nazwać licznik i mianownik ułamka,
- potrafisz wykorzystać dodawanie ułamków w muzyce,
- potrafisz wykorzystać zdobytą wiedzę wyjaśniając na czym polegają błędy,
- potrafisz rozwiązać zadanie z treścią dotyczące dodawania i odejmowania oraz mnożenia i dzielenia ułamków.

Metody i formy:
- praca indywidualna.

Materiały i środki:
- prezentacja z zadaniami grup
- karty pracy,
- pisaki, tablica.

Przebieg lekcji:
1. Przywitanie uczniów.
2. Zapoznanie uczniów z celami i kryteriami sukcesu.
3. Wprowadzenie do tematu.
− Co to takiego jest ułamek?
− Czy ułamki są nam potrzebne? Do czego? Czy przydają się na w życiu codziennym?
− Co potrafimy już zrobić z ułamkami? Jakie działania wykonać?

4. Podanie tematu
Uczniowie zostali już wcześniej poinformowani, iż dziś będzie powtórzenie materiału.

Podanie tematu: Ułamki w praktyce. (Utrwalenie wiadomości o ułamkach zwykłych)

5. Na rozgrzewkę uczniowie dostają wkleję do zeszytu
pt;” To będzie na sprawdzianie – 4 działania”
(dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie)
Patyczki – losowanie uczniów, którzy rozwiążą zadania na tablicy.

6. Rozwiązywanie zadań w grupach

Podział klasy na 4 lub 5 grupy (odliczenie do 4 lub 5), rozdanie kart prac z zadaniami.
Uczniowie w ciągu 15 minut wybierają lidera i rozwiązują zadanie, zapisując je na dużym formacie.
Po tym czasie na tablicy zostaje wyświetlone zadanie każdej grupy a lider wywiesza rozwiązanie swojej grupy i przedstawia pozostałej części klasy.

7. Ewaluacja zajęć – informacja dla uczniów:

Wypełnij krótką ankietę, zaznaczając kółkiem i odpowiadając na pytania:
- Lekcja matematyki przeprowadzona w takiej formie była dla Ciebie:
a) ciekawa, b) trochę nudna, c) żmudna, d) nie mam zdania.

- Które polecenie było dla Ciebie najtrudniejsze?

- Na jaką skalę punktów (od 0 do 6) utrwaliłeś wiadomości na temat ułamków zwykłych?

- Która część lekcji nie podobała Ci się najbardziej i dlaczego?

7.Ewaluacja zajęć – prośba do nauczycieli obserwujących lekcje:

Wypełnij krótką ankietę, zaznaczając kółkiem i odpowiadając na pytania:

1. Lekcja matematyki przeprowadzona w takiej formie była dla Ciebie:
a) ciekawa, b) trochę nudna, c) nie mam zdania.

2. Który moment lekcji był najciekawszy i dlaczego?

3. Który moment lekcji był najmniej ciekawy i dlaczego?

4. Co byś zmieniła w lekcji?

Dziękuję za uwagę:)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.