X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42373
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy słuchowe w przedszkolu

Scenariusz zajęć w gr. II opracowany przez nauczycielkę
Beatę Szelągowską - Stypik dla dzieci
5, 6 – letnich – ćwiczenia słuchowe - „Sylabowanki”

Cele ogólne:
• Doskonalenie percepcji słuchowej
• Przygotowanie dzieci do nauki czytania

Wymagania z podstawy programowej (4.2):
• Wyraża rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach

Wymagania z programu - Blok 14 „Chcę czytać i pisać – lubię to:
• Dopowiada rozpoczęte wyrazy i zdania
• Dzieli wyrazy na sylaby
• Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określając, jaką głoskę słyszy w nagłosie, śródgłosie, wygłosie
• Dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów

Cele szczegółowe: dziecko:
• wyróżnia sylaby w wyrazach,
• tworzy nowe słowa z wyrazu bez pierwszej sylaby,
• łączy w pary obrazki, których nazwy rymują się,
• naśladuje ruchy nauczyciela i kolegów,
• wykonuje polecenia nauczyciela,
• tworzy nowy wyraz rozpoczynający się od podanej sylaby, wybrzmiewa pierwszą i ostatnią głoskę w wyrazach: igła, okno, ule, oko, osa zaczynających się samogłoskami oraz dzieli wyraz na głoski.

Metody:
• Metody aktywizujące:
o metody integracyjne
o gra dydaktyczna
• Metody czynne - metoda ćwiczeń percepcji słuchowej
• Metody praktyczne (działanie)
• Metody słowne – rozmowa, objaśnienia i instrukcje
• Metoda Dennisona (elementy)
• Metody percepcyjne – obserwacji i pokazu

Forma organizacji:
• grupowa
• zespołowa
• indywidualna

Środki dydaktyczne:
różnorodne obrazki, kółeczka, zagadki obrazkowe, muzyka CD, centymetry, spinacze, instrumenty muzyczne, karty pracy

Czas realizacji: 30 minut

Propozycje zabaw:

1. Zabawa integracyjna – „Przedstaw imię ulubionego kolegi lub koleżanki” – wypowiadanie imienia swojej mamy lub taty sylabami (dzieci pomagają sobie wyklaskując sylaby).

2. Zabawa - „Zaczaruj słowa” - Prowadzący wypowiada słowo, a zadaniem dziecka jest powiedzenie tego słowa bez pierwszej sylaby (dziecko usuwa pierwszą sylabę ze słowa). Prowadzący zajęcia mówi: Powiedz słowo „porzeczka”, opuszczając pierwszą sylabę: „po”.
(Zestaw wyrazów do ćwiczeń: rybak, buraki, kawał, pisanki, zegary, malina, zapałka, hamak, barany, jagody, motor, potyczka, lipiec, budzik, bibułka, wybieg, basen, rebus, kawałek)

3. Zabawa dydaktyczna - „Sylabowanki” – nauczyciel układa przed dziećmi stos obrazków. Wyjaśnia, że ich nazwy składają się z różnej ilości sylab. Wskazane przez niego dziecko bierze pierwszą z góry kartkę i wymawia pierwszą sylabę nazwy przedmiotu przedstawionego na obrazku. Po wykonaniu zadania przekazuje kartę następnej osobie, która mówi kolejną sylabę tego słowa
przekazuje kartkę dalej. Dziecko, które wypowiada ostatnią sylabę pokazuje obrazek. Zabawa według podanej reguły trawa dalej. Wybrzmiewanie pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach.
(dziecko odkrywa obrazek mówi pierwszą sylabę, kolejne następną – pozostałe dzieci odgadują wyraz).

4. Zabawa ruchowa – „Znajdź parę” – nauczyciel rozdaje dzieciom obrazki, dzieci tańczą rytmicznie, na przerwę w muzyce dobierają się w pary szukając osoby z takim samym obrazkiem – dzielą wyrazy na sylaby lub głoski w parach.

5. Gra dydaktyczna w parach– „Sylabowanki” – dzieci otrzymują gry planszowe i grają w parach przesuwając pionek na planszy o liczbę sylab lub głosek w wylosowanym obrazku.

6. Praca indywidualna – zadaniem dzieci jest połączyć w pary obrazki, których nazwy rymują się, następnie każdy wyraz podzielić na sylaby, pod każdym obrazkiem ułożyć, tyle kółeczek, ile jest sylab lub głosek w danym wyrazie.
(tworzenie wyrazów rozpoczynających się od podanej sylaby, próba wybrzmiewania pierwszej i ostatniej głoski w wyrazach lub podział wyrazu na głoski, tworzenie nowego wyrazu rozpoczynającego się od podanej sylaby – dla dzieci wyróżniających się).

7. Krótkie przerwy w trakcie kolejnych zabaw (metoda Dennisona) - „Ruchy naprzemienne” - naprzemienne chodzenie w miejscu polegające na dotyku prawym kolanem do lewego łokcia i prawym łokciem do lewego kolana. Naprzemienne, równoczesne odchylanie lewej nogi, prawej ręki oraz lewej ręki i prawej nogi, albo- również naprzemienne - dotykanie prawą ręką lewej stopy i lewą ręką stopy prawej.

8. Ewaluacja – „Kuferek i walizeczka”

Opracowała: Beata Szelągowska – Stypik

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.