X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42348
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Zabawy literami inspirowane Tuwimem. Scenariusz zajęcia

SCENARIUSZ ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIEGO Z ZAKRESU PRZYGOTOWANIA DZIECKA DO CZYTANIA
GRUPA: 6-latki
TEMAT: „Zabawy literami inspirowane Tuwimem”.
CELE OPERACYJNE:
Dziecko w wyniku podjętej aktywności:
- utrwala sylwetkę Juliana Tuwima oraz jego twórczość,
- rozwija umiejętność wypowiadania się na temat poznanego poety,
- uwrażliwia się na piękno utworu literackiego,
- dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów,
- rozpoznaje i nazywa litery drukowane,
- układa wyrazy z alfabetu ruchomego, odczytuje wyrazy, łączy wyrazy pary,
- rozumie różnice między literą i głoską,
- rozwija umiejętności ruchowe i manualne,
- współdziała w zespole.
METODY: zadaniowa, podająca, praktyczna.
FORMY PRACY: zbiorowa, grupowa, indywidualna.

PRZEBIEG ZAJĘCIA:
1. Powitanie gości.

2. Zabawa przy piosence „Podajmy sobie ręce”.

3. „Zakrywanka sylabowa” - zakrywanie białymi kartkami okienek z sylabami „ma”, „mo” odczytanie powstałego napisu „Zabawy literami”.

4. Recytacja wiersza (przypomnienie różnic między literą i głoską)
Gdy ktoś zapyta – powiedz tak
Litera to jest pisma znak
Literę widzę i piszę
A głoskę wymawiam i słyszę.
5. „Ukryty obraz” – odczytywanie i odkładanie wyrazów zasłaniających obraz z portretem Juliana Tuwima (wyrazy to tytuły wierszy Tuwima).

6. Pogadanka na temat poety (kim był, gdzie się urodził, gdzie zmarł, co lubił robić, jakie utwory napisał... itp.).

7. „Zagadki Pana Tuwima” – rozwiązywanie zagadek z pudełka na temat wierszy Juliana Tuwima (chętne dzieci mogą odczytać zapisane zagadki), np.
- Kto miał krótką pamięć?
- O czym marzył kotek?
- Kto uważał, że dwa i dwa to osiem?
- Co spadło z pieca?
- Kto wyciągał rzepkę?
- Kto nie lubił się kąpać?
- Ile wagonów ciągnęła lokomotywa?...

8. Zabawa ruchowo – naśladowcza przy piosence „Pan Hilary” (Centrum Uśmiechu – „Mini-Mini”) – dzieci do zabawy zakładają okulary.

9. Układanie wyrazów z alfabetu ruchomego – dzieci układają na dywanikach proste tytuły wierszy J. Tuwima: BAMBO, KOTEK.

10. Zabawa ruchowa „Znajdź swoją parę/trójkę” – n-lka przygotowuje 3 komplety kartek z wyrazami napisanymi rożną czcionką. Dzieci losują po jednej kartce i swobodnie tańczą przy skocznej melodii. Gdy muzyka cichnie – dzieci szukają 2 osób do swojego wyrazu (wyrazy to tytuły wierszy J. Tuwima). Następnie wymieniają się kartkami.

11. Słuchanie wiersza „Abecadło” czytanego przez chętne dziecko.

12. Zabawa „Włóczkowy alfabet” – dzieci wybierają po 1 kartce z literą, która „wystąpiła” w wierszu „Abecadło”. Dzieci „piszą literę włóczką” – układają jej kształt „po śladzie”. Każde dziecko odczytuje „napisaną” przez siebie literę, mówiąc „napisałem literę A”.

13. „Śmieszny alfabet” – przekształcenie graficzne litery. Dzieci podchodzą do stolika z kartkami, wybranymi w poprzedniej zabawie. Korzystając z kredek, pisaków dorysowują dowolne elementy zmieniając litery w dowolny przedmiot. Nadają tytuł swoim pracom, np. „moją literę zmieniłem w ...”

14. Zabawa naśladowcza przy piosence „Książeczka”.

15. Podsumowanie zajęcia, rozdanie medali za aktywny udział.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.