X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42312
Przesłano:

Diagnoza dojrzałości szkolnej - arkusze obserwacji

ARKUSZ OBSERWACJI DO DIAGNOZY SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ DZIECKA ROZPOCZYNAJĄCEGO NAUKĘ W SZKOLE

Motoryka mała (obok punktów wpisujemy tak/nie):

- poprawnie trzyma przybory do pisania
- stosuje odpowiedni nacisk dłoni podczas pisania, rysowania
- poprawnie trzyma nożyczki podczas wycinania
- potrafi wiązać sznurówki,zapinać guziki

Motoryka duża:

- sprawnie rzuca i łapie piłkę
- chętnie uczestniczy w zabawach ruchowych
- chętnie uczestniczy w zabawach muzycznych i rytmicznych
- sprawnie biega i maszeruje
- umie utrzymać równowagę
- powtarza za nauczycielem sekwencje ruchowe (np. przysiad, podskok, obrót)
-wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych tj. czytanie i pisanie

ARKUSZ UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH ORAZ EMOCJI PRZEJAWIANYCH PRZEZ DZIECKO (obok danego hasła nauczyciel odnotowuje adekwatnie do występowania danej czynności hasło Zawsze/ Często/ Czasami/ Nigdy)

-Samodzielnie wykonuje powierzone zadania.
- Sumiennie wypełnia obowiązki.
- Rozumie polecenia i stosuje się do nich.
- Zna i respektuje normy współżycia społecznego.
- Z łatwością nawiązuje kontakt z rówieśnikami.
- Z łatwością nawiązuje kontakt z dorosłymi.
- Współdziała z dziećmi podczas zabaw i zajęć.
- W przypadku posiadania odmiennego zdania bądź konfliktu interesów dąży do ugody i kompromisu.
- Przejawia zachowania prospołeczne. Pomaga innym w potrzebie
- Łatwo ulega namową innych.
- Stosuje zwroty grzecznościowe.
- Dba o porządek i czystość w swoim otoczeniu, np.. sprząta po zabawie.
- Samodzielnie wykonuje czynności samoobsługowe: korzystanie z toalety, rozbieranie się i ubieranie.
- Radzi sobie z uczuciami i emocjami w sposób kontrolowany.
- Wykazuje się uczuciami społecznymi: współczucie, przyjaźń.
- Umie odraczać gratyfikację.
- Koncentruje się na wykonaniu zadania.
- Rozstaje się z rodzicami bez lęku.
- Szuka wsparcia w sytuacjach trudnych dla niego emocjonalnie, wdraża swoje własne strategie, wspierane przez osoby dorosłe lub rówieśników.
- Posługuje się swoim imieniem, nazwiskiem i adresem.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.