X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42306
Przesłano:

Program innowacji "Czytam - świat odkrywam"

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 1
im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI w KUTNIE

PROGRAM INNOWACJI

„CZYTAM – ŚWIAT ODKRYWAM”

Opracowały:
mgr Ewa Rozmarynowicz
mgr Joanna Traczyk
nauczyciele dyplomowani edukacji wczesnoszkolnej
wychowawcy oddziału integracyjnego

KUTNO 2019

Spis treści
Zakres innowacji ........................................s. 2
Rodzaj innowacji........................................s. 3
Cele innowacji ........................................s. 3-4
Metody i formy pracy ........................................s. 4
Opis innowacji ........................................s. 4-5
Cechy innowacji ........................................s. 5
Bloki tematyczne - tematy do realizacji .................s. 5-9
Ewaluacja ........................................s. 9
Załączniki ........................................s. 10
Bibliografia ........................................s. 11

I. Zakres innowacji.
Innowacja obejmuje dzieci uczęszczające do drugiej klasy integracyjnej ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie przy ul. Zamoyskiego 1.
Czas realizacji innowacji – rok szkolny 2019/2020 ( klasa druga),
rok szkolny 2020/2021 ( klasa trzecia).
Instytucje współpracujące – Biblioteka Szkolna, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie, Muzeum Regionalne w Kutnie, Kutnowski Dom Kultury, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Kutnie, Teatr Dramatyczny w Płocku.
II. Rodzaj innowacji.
Organizacyjna – w zajęciach będą brać udział uczniowie klas drugiej, w następnym roku szkolnym trzeciej, zaproszeni goście ( rodzice, dziadkowie, bibliotekarze, autorzy książek, uczniowie klas zerowych, równoległych klas). Zajęcia odbywać się będą w szkole i poza nią.
Metodyczna – wzbogacanie czytania dodatkowymi pomocami edukacyjnymi – planszami, puzzlami, filmami, grami, mapami interaktywnymi.
Programowa – czytanie książek ma na celu budowanie wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym.
III. Cele innowacji.
W zakresie wiadomości i umiejętności:
• rozbudzanie zainteresowania książką i potrzeby czytania,
• podniesienie poziomu czytelnictwa wśród dzieci, wzbogacanie słownictwa,
• kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi, czytania i słuchania ze zrozumieniem,
• wdrażanie do redagowania poprawnych wypowiedzi ustnych i pisemnych,
• wdrażanie do właściwego interpretowania przeczytanych tekstów,
• zapoznanie z różnorodną literaturą dziecięcą,
• rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci: recytatorskich, aktorskich, plastycznych,
• przeżywanie pozytywnych emocji i doskonalenie umiejętności radzenia sobie z emocjami negatywnymi,
• włączanie rodziców w proces edukacji językowej dziecka,
• kształtowanie nawyku czytania, korzystania z biblioteki szkolnej, miejskiej,
• przygotowanie do późniejszego, już samodzielnego wyboru książek.

W zakresie postaw:
• rozwijanie postaw koleżeństwa i wzajemnej życzliwości,
• rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
• wyrabianie nawyku dbania o książki i szanowania ich,
• zachęcanie do właściwego spędzania czasu wolnego, np. z książką,
• budzenie więzi między rodzicem, dorosłymi i dzieckiem, budowanie systemu wartości,
• zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytania w życiu człowieka,
• uczenie właściwego zachowania się podczas uroczystości ( przedstawieniu, spotkaniu autorskiemu, koncercie, w teatrze, kinie, na wystawie).
IV. Metody i formy pracy.
• słuchanie czytanych tekstów przez rówieśników lub dorosłych,
• praca z książką, tekstem- głośne i ciche czytanie, mini inscenizacje tekstów,
• interpretacja tekstów, recytacja wierszy,
• zabawy w teatr - małe formy teatralne z wykorzystaniem pacynek, kukiełek, rekwizytów,
• korzystanie z różnych źródeł informacji, gromadzenie i analiza informacji,
• ćwiczenia doskonalące umiejętności czytania i pisania,
• gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem Internetu i tablicy multimedialnej,
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych i technicznych w celu ilustrowania poznanych tekstów,
• włączenie rodziców do udziału w realizacji innowacji,
• zajęcia biblioteczne, muzealne, teatralne.
V. Opis innowacji.
Innowacja „Czytam – świat odkrywam” będzie realizowana w klasie drugiej i kontynuowana w klasie trzeciej, podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej, lekcji bibliotecznych, muzealnych, teatralnych, spotkań z ciekawymi ludźmi ( w miarę możliwości) z autorami książek dla dzieci, aktorami.
Głównym założeniem projektu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. Pierwsze lata edukacji są najważniejsze dla pozytywnego nastawienia młodych czytelników do czytania, są dobrym momentem na rozbudzenie zainteresowań lekturą. Wspólne słuchanie tekstu, rozmowa o nim, sprzyja integracji grupy. Słuchanie głośnego czytania sprawia, że dziecko łatwiej koncentruje uwagę, a przy tym szybciej się uczy. Wspólne czytanie jest także świetną okazją do integracji wewnątrzszkolnej, a także rozwijania współpracy z rodzicami. Podczas czytania nawiązuje się ważna relacja między czytającym – nauczycielem, rodzicami, dziadkami, a słuchającym – dzieckiem. Codzienne czytanie dziecku jest właściwą metodą wychowania młodego człowieka – czytelnika. Dziecko w ten sposób zdobędzie wiedzę, nauczy się samodzielnego myślenia, rozwinie wyobraźnię i umiejętność radzenia sobie w wielu życiowych sytuacjach – przede wszystkim za pomocą rozumu, a nie agresji. Literatura dziecięca jest doskonałym czynnikiem inspirującym do wypowiedzi ustnych i pisemnych, zabaw teatralnych i działań plastycznych, gdyż oddziałuje na wyobraźnię i intelekt. Założeniem innowacji jest nawiązanie współpracy z domem rodzinnym dzieci. Zaproponowanie rodzicom alternatywnego spędzenia wolnego czasu z dzieckiem. Innowacja zakłada również współpracę z instytucjami kulturalno oświatowymi. Powyższa innowacja jest zgodna z podstawą programową edukacji wczesnoszkolnej.
VI. Cechy innowacji.
• opracowanie harmonogramu zajęć/spotkań dostosowanych dla dzieci z uwzględnieniem stopnia trudności,
• systematyczność i celowość podejmowanych działań.
VII. Bloki tematyczne – tematy do realizacji.
Wrzesień 2019r.
• Zapoznanie rodziców z programem innowacji „Czytam – świat odkrywam”.
• Ustalenie z rodzicami i uczniami zasad podejmowanych działań.
• Codzienne czytanie w domu i w szkole.
• Udział w akcji Biblioteki Szkolnej promującej czytanie – dalsze losy Gangu Słodziaków.
Październik 2019r.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
• Wzbogacenie klasowego kącika czytelniczego o nowe książki.
• Moja ulubiona książka – przedstawienie swoich ulubionych książek.
• „Cudaczek – Wyśmiewaczek” – poznajemy i ilustrujemy przygody Cudaczka.
Listopad 2019r.
• W kręgu książek historycznych – poznawanie legend związanych z Polską i naszym regionem, wyszukiwanie informacji w książkach historycznych, encyklopediach, słownikach, Wikipedii.
• Zorganizowanie wycieczki do Zakładu Graficznego przy ul. Listopada – zapoznanie z miejscem drukowania broszur, wywiad z grafikiem.
• Codzienne czytanie dzieciom.

Grudzień 2019r.
• „Książki na gwiazdkę” – zachęcanie rodziców do kupowania dzieciom pod choinkę ciekawych książek.
• „Wigilia z książką” – czytanie wierszy związanych ze świętami Bożego Narodzenia.
• Zajęcia w Bibliotece Miejskiej- Codzienne czytanie dzieciom.
Styczeń 2020r.
• Nauka wierszy i rymowanek o dziadkach.
• Poznajemy i inscenizujemy przygody Kubusia Puchatka.
• Codzienne czytanie dzieciom.
• Wizyta w Muzeum Regionalnym.
Luty 2020r.
• Zaproszenie gościa do czytania dzieciom.
• Zima w poezji – układanie historyjek obrazkowych, zagadek do wysłuchanych treści.
• Niesamowite przygody o dziesięciu skarpetach (czterech prawych i sześciu lewych).
Marzec 2020r.
• „Na powitanie wiosny” – czytanie w plenerze.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
• Zajęcia w Bibliotece Miejskiej – spotkanie autorskie.
• Inscenizacja wybranego wiersza J. Brzechwy.
Kwiecień 2020r.
• „Baśnie z różnych stron świata” – poznajemy baśnie Andersena, Braci Grimm i inne.
• Quiz baśniowy dla klas I, Konkurs plastyczny dla klas I-III „Moja ulubiona postać z baśni”.
• Codzienne czytanie dzieciom.
• Przedstawienie w Kutnowskim Domu Kultury.
Maj 2020r.
• „8 maja – Dzień Bibliotekarza i Bibliotek” – spotkanie z pracownikami biblioteki.
• Wycieczka do Teatru Dramatycznego w Płocku – zwiedzanie teatru i spotkanie po spektaklu z aktorami.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.

Czerwiec 2020r.
• Piszemy widokówki do zaprzyjaźnionych kolegów z Polski ( akcja Ogólnopolska wymiana widokówkowa).
• Zajęcia w Muzeum Regionalnym.
• Spotkanie z rodzicami podsumowujące innowację w klasie drugiej.
Wrzesień 2020r.
• Ustalenie z rodzicami i uczniami podejmowanych działań w klasie trzeciej.
• Podróżujemy po świecie – „Dzieci z Bullerbyn” – piszemy listy do ulubionej postaci przeczytanej lektury.
• Swobodne zabawy teatralne – przygotowujemy kostiumy i scenografię. Notatkę zamieszczamy na stronie internetowej szkoły.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
Październik 2020r.
• Codzienne czytanie w szkole – konkurs pięknego czytania.
• Czytanie zabawnych wierszy, historyjek i dowcipów z okazji Światowego Dnia Uśmiechu.
• Zajęcia w Bibliotece Miejskiej.
• Zakładka do książki – wykonanie zakładek dla uczniów klas pierwszych na Pasowanie na czytelnika. Wymyślanie hasła o czytaniu.
Listopad 2020r.
• „Miś zwany Paddington” – książka na jesienne wieczory i ranki. Włączenie się klasy w organizację Dnia Pluszowego Misia.
• Spotkanie autorskie w Bibliotece Miejskiej.
• Układamy wywiad z autorem książek dla dzieci.
• Codzienne czytanie w szkole.
Grudzień 2020r.
• „Dziewczynka z zapałkami” – czytamy baśnie kolegom z „Zerówki”.
• Zajęcia w Muzeum Regionalnym.
• „Choinka w naszej klasie” – spotkanie świąteczne z rodzicami.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
Styczeń 2021r.
• Pisanie rymowanek, wierszy, komiksów, książeczek, życzeń okolicznościowych (Dzień Babci i Dziadka),
• Codzienne czytanie w szkole.
• Zajęcia w Bibliotece Miejskiej.
• Wyruszamy na Biały Ląd – poznajemy lekturę ”Anaruk, chłopiec z Grenlandii”. Szukamy ciekawostek w Internecie, książkach przyrodniczych o życiu zwierząt, ludzi. Rysujemy losy Anaruka, wykonujemy puzzle, bawimy się w grupach.
Luty 2021r.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
• Czytamy ze zrozumieniem ciekawe historie Pompona w rodzinie Fisiów. Układamy dalsze losy bohatera.
• Ilustrowanie lektury – wernisaż prac.
Marzec 2021r.
• „Wiosna z konewką chodzi”- przygotowujemy inscenizację dla uczniów klas I-III i rodziców.
• Wykonanie zaproszeń i plakatów na inscenizację.
• Potyczki między klasami – konkurs wiedzy pt. „Czytamy, znamy i innych zachęcamy”.
• Codzienne czytanie w szkole.
Kwiecień 2021r.
• „Zielona noc z książką” – maraton czytania, czytanie książek przed snem przy udziale rodziców.
• „Matylda” – rozwiązujemy problemy rówieśnicze.
• Zajęcia w Muzeum Regionalnym.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
Maj 2021r.
• Maj – miesiąc książki – wycieczka do księgarni.
• Konkurs recytatorski z okazji święta Mam.
• Codzienne czytanie w domu i szkole.
• Zajęcia w Bibliotece Miejskiej.
Czerwiec 2021r.
• Fotoreportaże z realizacji innowacji – tablice na holu szkoły.
• Spotkanie z rodzicami podsumowujące innowację.
• Rozdanie dyplomów i nagród dla uczestników innowacji.

VIII. EWALUACJA
Efektem wprowadzenia innowacji będzie wzrost czytelnictwa wśród dzieci i rodziców. U uczniów zwiększy się zasób słownictwa, rozwój pamięci, wyobraźni i koncentracji uwagi oraz kultury zachowania w różnych sytuacjach.
Uczeń:
• Rozwinie umiejętności interpersonalne, wzmocni poczucie własnej wartości,
• Wzbogaci słownictwo, umiejętność porozumiewania się z rówieśnikami i dorosłymi,
• Zrozumie znaczenie literatury w życiu człowieka oraz nabędzie umiejętność korzystania z książek,
• Rozwinie chęć udziału w zabawach teatralnych, przedstawieniach, zajęciach czytelniczych, plastycznych inspirowanych literaturą dziecięcą,
Rodzic:
• Pozna ofertę literatury dziecięcej, zaakceptuje i zaangażuje się w akcję czytelniczą,
• Wygospodaruje czas na czytanie książek dziecku w domu,
• Czytanie stanie się profilaktyką uzależnienia od telewizji, komputera i telefonu komórkowego.
Podsumowaniem innowacji będą:
- ankiety ewaluacyjne dla rodziców i uczniów; ich wyniki zostaną przedstawione na Zespole dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
- wykonana książka pt. ,,Książka uczy i bawi"; będzie ona zawierała materiały wykonane przez uczniów w ciągu realizowanych treści innowacji na poszczególnych zajęciach
- organizacja szkolnego Dnia Baśniowych Postaci
Mamy nadzieję, że częsty kontakt z wartościową książką będzie inspiracją do odkrycia i rozwoju już odkrytych zdolności i zainteresowań dzieci.

IX. ZAŁĄCZNIK NR 1 ANKIETA DLA RODZICÓW

ANKIETA DLA RODZICÓW
Ankieta jest anonimowa i służy do uzyskania informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji pedagogicznej CZYTAM – ŚWIAT ODKRYWAM. Prosimy o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi.
Dziękujemy
1. Czy uczestniczyła Pan(i) w spotkaniu informacyjnym dotyczącym innowacji?

TAK /NIE

2. Czy działania prowadzone w trakcie realizacji innowacji wpłynęły na rozwój zainteresowań czytelniczych Pana(i) dziecka?
TAK/NIE
3. Czy częściej czyta Pan(i) dziecku w domu?
TAK/NIE
Jak często........................................

4. Czy Pana(i) dziecko chętniej czyta książki w domu?

TAK/NIE

5. Które z działań realizowanych w trakcie innowacji podobało się Panu(i) najbardziej?

........................................

........................................

6. Czy ma Pan(i) dodatkowe uwagi na temat innowacji?
........................................
........................................

X. ANKIETA DLA UCZNIA
Ankieta jest anonimowa i służy do uzyskania informacji zwrotnej na temat realizacji innowacji pedagogicznej CZYTAM – ŚWIAT ODKRYWAM.
Odpowiedz na poniższe pytania, zakreślając kółkiem wybraną odpowiedź TAK lub NIE
1. Czy chętnie uczestniczyłaś/łeś w zajęciach czytelniczych?

TAK/NIE

2. Czy forma zajęć była dla Ciebie ciekawa?

TAK/NIE

3. Czy prezentowane treści były przedstawione w sposób zrozumiały i interesujący?

TAK/NIE

4. Czy praca w zespole powodowała, że czułaś/eś się pewnie?

TAK/NIE

5. Czy w trakcie zajęć mogłaś/eś samodzielnie zdobywać wiedzę?

TAK/NIE

6. Czy chętniej czytasz w domu?

TAK/NIE

7. Czy mogłaś/eś obserwować rezultaty swojej pracy?

TAK/NIE

Dziękujemy

XI. BIBLIOGRAFIA
1. K. Bęczkowska, Wartości świecie dziecka we współczesnej literaturze dla dzieci. Oficyna Wydawnicza STON 2, Kielce 2000.
2. J. Koźmińska E. Olszewska, Wychowanie przez czytanie, Świat Książki, Warszawa 2011.
3. J. Papuzińska, Dziecko w świecie emocji literackich, Wydawnictwo SBP, Warszawa 1996.
4. Z. Baran, Edukacyjne aspekty współczesnej literatury dla dzieci, Wydawnictwo Impuls 2006.
5. D. Świerczyńska –Jelonek, Jak radzić sobie z emocjami, Nowe Książki Kraków 2008
6.B. Stanów. O literaturze i książce dziecięcej, Wydawnictwo Guliwer 2004
7. M. Balińska, Komunikacja czytelnicza dorośli – dzieci, Wydawnictwo Impuls Kraków 2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.