X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42292
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Kosmos - poznajemy układ słoneczny. Scenariusz zajęć otwartych w oddziale przedszkolnym

Temat: Kosmos – poznajemy układ słoneczny.
Cele ogólne:
 Zapoznanie dzieci z planetami układu słonecznego
 Charakterystyka poszczególnych planet
 Sprawdzenie zdobytych informacji poprzez udział w Quzie
 Wykorzystanie narzędzi multimedialnych podczas zajęć
 Wykorzystanie umiejętności kodowania informacji
 Utrwalanie poznanych cyfr i liter
 Próby odczytywania nazw planet i umieszczanie ich na makiecie

Cele szczegółowe (dziecko):
 Odkoduje i odczyta hasło dnia
 Wymieni planety układu słonecznego
 Sprawdzi swoje wiadomości poprzez udział w quzie
 Pracuje z tablicą multimedialną podczas zajęć
 Ułoży puzzle w oparciu o poznane cyfry ułoży je w kolejności od 1-10
 Próbuje odczytać nazwy planet
 Pracuje zgodnie z instrukcją

Metody:
 Burza mózgów
 Pogadanka
 Rozmowa kierowana
 Praca z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
 Praktycznego działania

Formy:
 Grupowa
 Indywidualna

Środki dydaktyczne:
 Olej
 Słoik z nakretką
 Barwnik spożywczy
 Brokat
 Folia aluminiowa
 Strój astronauty
 Plansze planet
 Napisy z nazwami planet
 Tablica multimedialna
 Arkusz z hasłem
 Puzzle- układ słoneczny
 Klej, kartki

Przebieg zajęć:
Część wstępna:
1. Nauczycielka w stroju astronauty zaprasza dzieci do zajęć.
Zadaje dzieciom pytania:
 Jak myślicie: jaką jestem dzisiaj postacią?
 Po czym udało wam się to odgadnąć?
 Czym się zajmuję?

Zaprasza dzieci do rozwiązania zakodowanego hasła dnia- KOSMOS. Każdej literze odpowiada określony symbol. Dzieci dopasowują litery do symboli i wspólnie je odczytują.

K O S M O S

Część właściwa:

1. Nauczycielka zaprasza dzieci w podróż w kosmos. Mówi dzieciom, iż teraz wsiadają do rakiety i startują, aby tak się stało dzieci odliczają z nauczycielką od 10- 0 uderzając dłońmi w podłogę i głośno wypowiadają START.
2. Nauczycielka zaprasza dzieci przed tablicę multimedialną.
 Pyta dzieci : Czym jest kosmos?
Dzieci odpowiadają na pytanie- burza mózgów.
3. Następnie nauczycielka krótko wyjaśnia, iż kosmos zwany jest inaczej wszechświatem. Nikomu jeszcze nie udało się zbadać go dokładnie. Nie wiadomo gdzie się zaczyna i gdzie kończy. W kosmosie można spotkać gwiazdy – słońce, planety i inne ciała kosmiczne – asteroidy, przypominające skalne odłamki. Tworzą one Układ Słoneczny. Zaprasza dzieci do wspólnego obejrzenia teledysku o układzie słonecznym i spróbowaniu zapamiętania nazw i ilości planet. –W UKŁADZIE SŁONECZNYM || NutkoSfera || Piosenki dla dzieci https://www.youtube.com/watch?v=yxVMhKt-cvI

Po wysłuchaniu piosenki i obejrzeniu filmu prosi dzieci o wymienienie nazw planet, które dzieci zapamiętały. Pokazuje dzieciom model układu słonecznego i omawia poszczególne planety. Następnie przechodzi do rozwiązywania zagadek.
 Planeta o której myślę wygląda jak piękna niebiesko-zielono-biała kula – jest to jedyna znana planeta zamieszkała przez istoty żywe, znajduje się tutaj dużo wody pitnej, powietrza do oddychania i światła niezbędnego do życia (ZIEMIA)

 Planeta którą mam na myśli jest najbardziej oddaloną planetą od układu słonecznego, jest to najmniejsza i najzimniejsza planeta ze skał i lodu (PLUTON).

 Planeta o której myślę jest najbliżej położoną planetą obok Słońca, trochę przypomina Księżyc, bo jest przez Słońce najbardziej wypalona (MERKURY).

 Jest najgorętszą z planet, pokryta jest oparami trujących gazów, jest z kolei planetą w układzie słonecznym (WENUS).

Pokazuje dzieciom ilustracje słońca i planet oraz prosi o ułożenie ich w kolejności od 1- 9 oraz odczytanie przez chętne dzieci ich nazw. Dzieci na dywanie odszukują karteczki z nazwami planet i dopasowują do ilustracji.
Następnie wraz z dziećmi próbuje ułożyć model układu słonecznego. Rozdaje dzieciom ilustracje z planetami.Wyjaśnia dzieciom, iż planety krążą po orbitach wokół słońca, w tym również Ziemia, a wokół Ziemi obraca się księżyc. Próbując to zilustrować.
4. Następnie zaprasza dzieci do stolików. Każde dziecko losuje kopertę ze swoim imieniem w której znajdują się puzzle układu słonecznego. Zadaniem dzieci jest przyklejenie na kartce planet w kolejności od 1-10. Dzieci podpisują i prezentują swoje prace.
5. Na podsumowanie zdobytych podczas zajęć wiadomości , proponuje dzieciom udział w quzie z wykorzystaniem tablicy interaktywnej na stronie www.squla.pl

6. Na zakończenie zajęć nuczycielka proponuje dzieciom wykonanie kosmosu umieszczonego w słoiku . Dzieci otrzymują potrzebne przedmioty i według wskazówek nauczyciela wykonują poszczególne czynności. W ten sposób każe dziecko tworzy swój kawałek wszechświata zamknięty w słoiku. Dzieci odmierzają i wlewają wodę do słoika. Następnie dodają barwnik spożywczy i mieszają, do zawartości dolewają olej spożywczy i wsypują brokat oraz kule z folii aluminiowej( planety). Całość zakręcają i mieszają.
Ewaluacja:

Nauczycielka pyta dzieci :
• Czego dowiedziałyście się na dzisiejszych zajęciach?
• Co podobało Wam się najbardziej podczas dzisiejszych zajęć?

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.