X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42277
Przesłano:

Sprawdzian z fonetyki klasa VIII

Sprawdzian z fonetyki

1. Policz głoski w podanych wyrazach: (4 p.)

nieszczęście - ....
ognisko - ...
ostrzeżenie - ...
roziskrzyć - ...
posprzątalibyśmy - ...
dziennik - ...
uciszyć - ...
nici - ...

2. Podziel podane wyrazy zgodnie z zasadami przenoszenia wyrazów: (4 p.)

podoficer - ............
pauza - ............
listwa - ............
przesłać - .................
oduczyć - ..................
wiosenny - ...................
lekki - ...................
dziennik - ...................

3. Podkreśl prawidłowe odpowiedzi: (4 p.)
k - to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

ż – to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

b – to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

ń – to głoska:
a). twarda, miękka
b). dźwięczna, bezdźwięczna
c). ustna, nosowa

4. Nazwij rodzaj zjawisk fonetycznych , które zachodzą w podanych wyrazach. (8 p.)
Strzałką zaznacz miejsca i kierunek upodobnień:

ponadto - ........................................
sześćset - ........................................
idź sama - ........................................
prośba - ........................................
łatwiejszy - ........................................
wojewódzki - ........................................
przetarg - ........................................
garnki - ........................................

5. Podkreśl sylabę akcentowaną: (4 p.)

- re–pu–bli-ka
- pod-pi-sa-ły-by-ście
- od-u-czyć
- naj-sław-niej-szy
- gra-ma-ty-ka
- czte-ry-sta
- po-sprzą-ta-li-by-śmy
- od-po-czął-by

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.