X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 4224
Dział: Przedszkole

Podsumowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej

PODSUMOWANIE PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ W II PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2007/2008 W GRUPIE III

Obecnie grupa liczy 24 dzieci w tym :

- 21 - czterolatków
- 2 - pięciolatków
- 1 - trzylatek
- 9 - dziewczynek
- 15 - chłopców
Realizowany program :
Tytuł : Moje Przedszkole – Czesław Cyrański, Małgorzata Kwaśniewska,
Zatwierdzony przez Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
Numer dopuszczenia : DKW 4013-3/01
Pracujemy w oparciu o program Małgorzaty Marty Skrobacz ,, Czterolatek ’’ wyd. MAC EDUKACJA S.A.
Książki z których korzystamy w swojej pracy to :
- Czterolatek ,, Bawię się i uczę ’’
- Karty Pracy ,, Bawię się i uczę ’’
- pomoce własne.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. ( Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2007 r. Nr. 157, poz. 1100 ) Załącznik nr 1.:
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych:
- poznawanie i rozumienie siebie i świata,
- nabywanie umiejętności poprzez działanie,
- odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie,
- budowanie systemu wartości.

Pragnąc usprawnić proces nauczania w II półroczu, a jednocześnie starając się o to by dzieci bez lęku rozwijały swe najlepsze strony, wykorzystałyśmy rozmaite pomysły które umożliwiły nam świadomą, kreatywną, pobudzającą do twórczych rozwiązań pracę z dziećmi w naszej grupie.
Systematycznie przygotowujemy uroczystości planowane w obszarze wychowania na mijający rok szkolny, jak również przygotowujemy ,, Urodziny Dziecka ’’w przedszkolu.
Chcemy w ten sposób podkreślić znaczenie każdego dziecka w grupie.
Pracując ze swoją grupą starałyśmy się prowadzić zajęcia, aby każde dziecko mogło w pełni wykazać swoją inwencje twórczą i pomysłowość.

Poprzez korzystanie z różnorodnych twórczych metod pracy, takich jak :

- elementy met. Kinezjologii Edukacyjnej dr Paula Dennisona,
- met. R. Labana,
- met. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej,
- pedagogikę zabawy,
- met. W. Sherborne
udało nam się wyłonić różne kreatywne możliwości dzieci.

W poszczególnych miesiącach prowadziłyśmy zajęcia dzięki którym rozwijałyśmy u dzieci między innymi takie umiejętności jak :

W Lutym zajęłyśmy się zjawiskiem powstawania nocy i dnia. Przybliżeniem wiadomości na temat naszej planety Ziemi, gwiazd oraz gwiazdozbiorów. Każde z nich ułożyło swój własny gwiazdozbiór i nadało mu nazwę. Grupa wspólnie, dobrze pracowała, co ułatwiło nam poznanie określeń : tyle samo, więcej, mniej a zarazem porównywanie liczebności zbiorów. Poznali pracę kosmonauty, jego strój oraz potrzebą wypraw międzyplanetarnych.
Zwierzęta egzotyczne z ogrodu zoologicznego były naszą następną przygodą. Największe zaciekawienie wywarły zwyczaje niektórych zwierząt oraz cyrk- czyli trudna sztuka tresury tych zwierząt. Powstały piękne afisze – zaproszenia na przedstawienie cyrkowe i znów piękna praca zespołowa. Racjonalne odżywianie, zdrowy styl życia i promocja zdrowia stanowiły następny temat cykliczny gdzie zadbałyśmy nie tylko o kształtowanie nawyków dbania o higienę osobistą, ale również o dbania o swoje najbliższe otoczenie. Dzieci same wiedziały jakie produkty sprzyjają zdrowiu, a jakie mu szkodzą. Urządzałyśmy krótkie spacery do ogródka przedszkolnego. Poznały też pracę lekarza – znaczenie tego zawodu dla zdrowia ludzi, oraz konieczności szukania pomocy w różnych zakładach opieki zdrowotnej.

W Marcu jak w garncu – to przysłowie dobrze znają dzieci z naszej grupy – zajęcia zapoznające ze zmienną pogodą występująca w tym miesiącu, jak również poznały pierwsze oznaki wiosny, których szukaliśmy w naszym ogrodzie. Jak również w drodze do przedszkola dzieci obserwowały zmieniającą się pogodę oraz szukały pierwszych oznak wiosny – o których później rozmawialiśmy na zajęciach. Na tej bazie toczyły się ćwiczenia w liczeniu w zakresie 4.
Następnie cała grupa wyruszyła na zakupy, dzieci odwiedziły pobliski sklep spożywczy gdzie mogły obserwować pracę sprzedawcy oraz funkcjonowanie sklepu. Dzieci bardzo fajnie i zespołowo bawiły się w sklep- uczyły się odpowiedniego zachowania w miejscach publicznych oraz stania w rzędzie i dwuszeregu. Zapoznały się z wyposażeniem i asortymentem sklepów różnych branż oraz pracą sprzedawcy. Wyrabiałyśmy nawyk zgodnej zabawy i dzielenia się zabawkami oraz pojedynczych i poprawnych wypowiedzi w trakcie zajęć i zabaw oraz wzbogacaniem słownictwa dzieci. Co dzieci bardzo zainteresowało – prześledziliśmy wszystkie etapy powstawania chleba – co zainaugurowało tym, iż potrafią wyjaśnić skąd bierze się chleb oraz niektóre produkty spożywcze. Dzieci zapoznały się również z charakterystycznymi zmianami zachodzącymi w przyrodzie związku ze zbliżającą się nową porą roku, oraz cyklicznością ich występowania. Poznały rozwój roślin i warunki niezbędne do ich rozwoju na przykładzie tulipana. Urządziłyśmy też mały kącik przyrody w naszej klasie – sadząc kwiatki które dzieci skrupulatnie pielęgnowały. Przybliżyłyśmy wiadomości na temat życia ptaków wiosną ( zakładanie gniazd ), oraz tradycji witania nowej pięknej pory roku. Prowadziłyśmy ćwiczenia i zabawy w liczeniu w zakresie do 5, przebiegające na bazie figur geometrycznych i zwiastunów wiosny. Zimę pożegnaliśmy bez żalu natomiast wiosnę powitaliśmy bardzo uroczyście. Następnym ważnym tematem stały się obchody Świąt Wielkanocnych – tu zostały przedstawione wszystkie tradycje i zwyczaje. Dzieci zapoznały się z rozwojem kurczątka oraz budową jajka. Zdobiły pisanki oraz poznały tradycyjne wypieki wielkanocne. Oczywiście do naszego przedszkola również zaprosiłyśmy zajączka z prezentami.

Kwiecień to miesiąc wielu bajkowych wypraw, świetnej literatury dziecięcej oraz odkrywania przez nas naprawdę dobrych aktorów. W pierwszym tygodniu dzieci zapoznały się ze zwierzętami i ich rodzinami mieszkającymi na wiejskim podwórku. Bawiliśmy się w rozpoznawanie ruchem wysokich i niskich dźwięków oraz możliwości wykorzystania figur geometrycznych. Zabawy w teatr były jednym z wielu tematów cyklicznych, które przypadły dzieciom najbardziej do gustu. Przygotowałyśmy również bajkowe zamki, bajkowe wyprawy ( ilustrowanie piosenek ruchem ), zabawy pantomimiczne oraz wiele innych które dały wiele śmiechu i satysfakcji. Dzieci świetnie teatralnie przedstawiły bajkę ,, Kot w butach ’’. Zwróciłyśmy szczególną uwagę na zapoznanie z teatrem jako miejscem sztuki i kultury. Na to jak należy się zachowywać w tak doniosłym i ważnym miejscu, uważnie oglądać a następnie potrafić o tym opowiedzieć. Prowadziłyśmy wiele ćwiczeń liczbowe w zakresie danego zbioru, w posługiwaniu się liczebnikami głównymi i porządkowymi. Następnie zapoznałyśmy dzieci ze znaczeniem powietrza w życiu człowieka, ze szczególnym zwróceniem uwagi na potrzebą dbania o rośliny które są źródłem tlenu.
Jak również na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony człowieka- zanieczyszczenia zbiorników wodnych – poznanie roli wody w przyrodzie – konieczność segregowania odpadów i ich ponownego przetwarzania- co w efekcie dało, iż dzieci potrafią posegregować odpady ze względu na materiał z jakiego zostały wykonane. I tutaj skupiłyśmy się na rozwijaniu myślenia przyczynowo- skutkowego, oraz poczuciu ważności każdego czynu. Dzieci poznały rośliny chronione, nauczyły się dbać o środowisko naturalne i przestrzegać przed bezmyślnym niszczeniu roślin. Zapoznałyśmy grupę z cyklem rozwoju motyla oraz mieszkańcami wiosennej łąki, ze zwróceniem uwagi na przystosowanie zwierząt do życia w danym środowisku. Dalsze ćwiczenia matematyczne w zakresie do 5.

W każdym dniu w przedszkolu płynie muzyka, jednakże maj rozpoczął się od fali różnorodnych rodzajów dźwięków. Starałyśmy się jak najbardziej pobudzić wrażliwość słuchową naszych dzieci, szukaliśmy dźwięków w naszym otoczeniu. Dzieci naśladowały odgłosy wybranych ptaków, dźwięków przyjemnych i mniej przyjemnych, realizowały na instrumentach zaproponowany przez nas rytm. Łączyłyśmy ekspresje muzyczną z plastyczną. Poznały również zapis nutowy, co to są nuty i dowiedziały się do czego się ich używa.
Przybliżyłyśmy dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów – uświadomienie znaczenia pracy w życiu człowieka. Kompleksowo poznały pracę krawcowej, fryzjera, strażaka oraz swoich rodziców. Rozbudziłyśmy zainteresowanie własną miejscowością – legendą i zabytkami , sztuką ludową. Rozwijałyśmy poczucie przynależności narodowej, dzieci poznały hymn narodowy oraz wybrane symbole narodowe – flaga- godło- jak również zatańczyły taniec ludowy – krakowiaczek. W maju również obchodziliśmy w przedszkolu ,, Dzień Matki ’’- dzieci wystąpiły w programie artystycznym. Uczyły się odczytywać wyrazy mama, tata i dzielić je na sylaby. Zachęcałyśmy dzieci do sprawiania innym przyjemności – wykonanie upominków dla mam, oraz też bez okazji okazywać swoje uczucia. Nauczyły się tez klasyfikować przedmioty pod względem ich masy ( stosowanie wyrażeń lżejszy od, cięższy od, taki sam ), oraz utrwalałyśmy poznane dotąd wyrażenia. Wybrałyśmy się również na spotkanie z pisarką Izabellą Klebańską – zorganizowanym w naszej zaprzyjaźnionej bibliotece.
Dzieci wraz z rodzicami wzięły udział w Pikniku Rodzinnym zorganizowanym przez nasze przedszkole.

Czerwiec zaczęłyśmy od obchodów Dnia Dziecka w naszym ogródku przedszkolnym. Były zabawy, pląsy, tańce, konkursy, pieczenie kiełbasek oraz słodki poczęstunek. Pogoda nam sprzyjała i dzieci bawiły się świetnie. I w ten sposób to święto wzbudziło się zainteresowanie dzieci swoim własnym, ale też i wszystkich kolegów i koleżanek z grupy świętem. Porównywałyśmy warunki życia dzieci na innych kontynentach, w innych krajach, różnice w wyglądzie, nazywanie ras , jak również rozumienie wartości przyjaciela oraz zgodnego życia w grupie. Dzieci z zaciekawieniem obejrzały teatrzyk Pt. Wszędobylski zaprasza na komediowe widowisko – Nowe przygody Tomka Wszędobylskiego ,, Wyprawa do Afryki ’’. Byliśmy również na przedstawieniu organizowanym w Bibliotece Miejskiej przez starsze dzieci Pt. ,, Szafa Babuni ’’. Zachęcałyśmy dzieci do poznania środowiska naturalnego – przyrodniczego – lasu i jego mieszkańców, ze szczególnym zwróceniem uwagi na odpowiednie zachowanie się w lesie – (wycieczka do lasu). Dzieci poznały też różne środki lokomocji ( na lądzie, w wodzie i powietrzu ), którymi mogą wybrać się z rodzicami na wakacje. Przedstawiłyśmy różne typy krajobrazów ( górski, morski ) mogących być dobrym miejscem na wakacyjną wycieczkę. Przedstawiłyśmy wszystkie zagrożenia związane z wakacyjnym odpoczynkiem, dzieci same wybierały pozytywne i negatywne ,,zachowania wakacyjne’’.
Przedstawione zostały propozycje zabaw na czas letni i dobre wykorzystanie czasu.
Dzieci nauczyły się wielu piosenek i wierszyków, które na pewno będą z nimi wędrować w wakacyjne podróże.
Tak minęło nam drugie półrocze, w codziennych zajęciach staramy się zawsze rozwijać jak najbardziej indywidualne predyspozycje dziecka, a poza powyższym :

- rozwijać umiejętności opowiadania własnymi słowami,
- rozwijać sprawność manualną, poprzez stosowanie różnorodnych technik ( kolażu, rysowanie, malowanie, malowanie palcami, wycinanie, lepienie, wydzieranki, itp.)
- łączyć różnorodnych technik,
-rozwijać umiejętności rytmicznego poruszania się,
- rozwijać możliwości ilustrowania piosenek i wierszyków ruchem,
-rozwijać mowę,
-wprowadzać zabawy ruchowe,
-muzyczno – ruchowe
- ćwiczenia logopedyczne,
-zabawy twórcze,
-zabawy ruchowo- naśladowcze,
- zdobywanie poczucia przez dzieci pewności siebie, własnego wyczucia przestrzeni
i ciała.
Chcemy, aby nasze dzieci posiadały odpowiednie nawyki bezpiecznego postępowania w życiu codziennym.
Chcemy wyposażyć dzieci w umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożeń, nauczyć przewidywania skutków swoich działań oraz symulować poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo innych. W drugim półroczu naszej pracy nastąpiła pełna integracja grupy.
Bardzo dobrze układa nam się współpraca z rodzicami czym świadczą ich miłe, ciepłe słowa na temat naszej pracy dydaktyczno – wychowawczej. Starałyśmy się angażować rodziców w życie przedszkola poprzez pomoc w organizowaniu uroczystości i spotkań.
Kontakt- nauczyciel- dziecko- rodzic jest bardzo trudny, ale dobrze zorganizowany daje efekty.

Rodzaj metod wykorzystywanych w pracy :

- gry symulacyjne,
- gry i zabawy tematyczne i dowolne,
- historyjki obrazkowe, puzzle tematyczne,
- twórczość dziecięca,
- dyskusje z grupą przy ilustracjach,
- opowiadania, baśnie, legendy, czytanki,
- drama,
- scenki rodzajowe,
- treningi umiejętności,
- pokazy,
- pogadanki,
- instruktarze,
- burza mózgów,
- teatrzyki.

Formy pracy :

- praca z całą grupą
- praca w zespołach zadaniowo- problemowych,
- praca indywidualna

Analiza trudnych przypadków i osiągnięte efekty:

- Kelvin ... – chłopczyk 5 letni – posiada orzeczenie o ADHD. Jest osobą impulsywną, nerwową, łatwo dającą się wyprowadzić z równowagi. Bardzo szybko orientuje się jeśli jego reakcja była zbyt gwałtowna – wcześniejsza prośba o refleksje jest zupełnie nie skuteczna. Gdy zostanie skarcony przez nauczyciela lub inną osobę nie zaczyna płakać – jak zazwyczaj to robią inne dzieci. Jego reakcja jest zawsze obronna – potrafi się przeciwstawiać. Bardzo sympatyczny chłopiec. Od września będąc w naszej grupie zrobił ogromne postępy. Integracja z grupą, poznanie nowych kolegów sprawiło, iż Kelvin zaczyna zachowywać się tak jak jego rówieśnicy. Po rozmowie z jego mamą również widać duże postępy w domu.

- Kacper ... – chłopczyk 4 letni poprzez długotrwałą nieobecność na zajęciach spowodowaną częstymi chorobami pozostał z tył programu, oraz przyswojonej przez grupę wiedzy. Zauważalne są tutaj również problemy z pamięcią. Jednakże zdiagnozowanie ich wymagałoby dłuższej obecności Kacpra na zajęciach. Na dzień dzisiejszy chłopczyk ten nie zna żadnej piosenki ani wierszyka. Lecz niestety właśnie częsta nieobecność nie daje możliwości do postawienia jakiejś rzeczywistej diagnozy.

- Liwia ... ( 3 latka ) – dołączyła do naszej grupy w II półroczu. Przy dobrze zorganizowanym już dniu i braku problemów z adaptacją dzieci u Liwii pojawił się problem z przystosowaniem . Ze względu na to, iż adaptacja dzieci do przedszkola przebiega od września w drugim półroczu wszystkie dzieci już nie stwarzają problemów. Brak akceptacji ze strony innych dzieci powiększył jeszcze lęk. Jednakże z dnia na dzień zwłaszcza dziewczynki z naszej grupy poproszone o przełamanie barier w zaaklimatyzowaniu się u nas nowej osoby poradziły sobie doskonale i na dzień dzisiejszy problem został rozwiązany.

- Mateusz ... ( 4 latka ) – chłopczyk posiada bardzo wąski zasób słownictwa, jest bardzo miłym dzieckiem, jednak bardziej płaczliwym ( czasami zupełnie bez konkretnego powodu). Mateusz nie odbiega od standardu rozwojowego czterolatka. Różnice są jednak widoczne zwłaszcza na poziomie intelektualnym i leksykalnym. Jednakże podczas długotrwałych obserwacji dziecka zwróciłyśmy uwagę na brak koncentracji oraz często zachowania nieadekwatne do sytuacji. Po badaniach okazało się, iż Mateusz ma niedosłuch co może być przyczyną powyższych stwierdzeń. Jednakże mama dziecka obserwacje zakończyła na tymże badaniu.

Frekwencja grupy w II półroczu roku szkolnego znacznie się podniosła. W ostatnim miesiącu – czerwcu była prawie 100 %. A w kolejnych miesiącach wygląda następująco:
- luty – 38 % nieobecności,
- marzec- 26 % nieobecności,
- kwiecień – 30 % nieobecności,
- maj – 17 % nieobecności,
Głównym powodem nieobecności dziecka w przedszkolu są choroby.
Zdarzały się również pojedyncze dni, ale bardzo sporadycznie.

Dzieci potrzebujące ćwiczeń logopedycznych to:

-............
W naszej grupie jest 4 dzieci leworęcznych :

- ..........

Wnioski, które należy ująć w koncepcji pracy przedszkola na rok szkolny 2008/2009

- opracowanie indywidualnej pracy z dzieckiem zdolnym,
- zorganizować w przedszkolu punkt konsultacyjno- doradczy dla rodziców zainteresowanych współpraca z psychologiem, pedagogiem i logopedą ,
- zorganizować dla nauczycieli kurs pierwszej pomocy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.