X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42215
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Spadają z drzewa - żółte, czerwone - wiatr je niesie w tę i tamtą stronę. Jesienne zajęcia w przedszkolu

Cele ogólne:
-wzbudzanie zainteresowań światem przyrodniczym (dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w związku z aktualną porą roku);
-rozwijanie ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej;
-kształtowanie kompetencji matematycznych, rozwijanie mowy, narządów zmysłów i koncentracji uwagi;

Cele operacyjne:
Dziecko:
-wypowiada się na określony temat;
-określa kolorystykę, wielkość i zapach liści;
-operuje nazwami kolorów (żółty, zielony, brązowy, czerwony), oraz nazwami liczebników (głównych i porządkowych);
-ilustruje muzykę ruchem;
-potrafi reagować na umowne sygnały np. dźwięk, kolor;
-kończy zdanie rozpoczęte przez nauczyciela;
-rozpoznaje dotykiem naturalne okazy przyrodnicze i nazywa je;
-maluje (stempluje) palcem maczanym w farbie plakatowej- odzwierciedla kolorystykę jesiennych liści;

Formy pracy:
-praca z całą grupą;
-w małych zespołach;
-indywidualna;
-krąg;

Metody:
-czynne;
-słowne;
-percepcyjne;

Środki dydaktyczne:
ilustracja Jesienny park; Pudełko skarbów- z naturalnymi okazami np. kasztany, szyszki, żołędzie, patyki, liście itp.; naturalne okazy liści; karty pracy- kolorowe kontury drzew; papierowy liść (dla każdego dziecka)- naklejka; farby plakatowe; nagranie utworu A. Vivaldiego Cztery pory roku- Jesień, kolorowe koła, magnetofon, tamburyno, bębenek;

Przebieg spotkania

1.Omówienie ilustracji przedstawiającej jesienny park. Zwrócenie uwagi na kolorystykę liści. Próba udzielenia odpowiedzi na pytanie - Co się dzieje z listka-mi jesienią?

2.Pudełko skarbów - rozpoznawanie dotykiem naturalnych okazów przyrodniczych. Odpowiedź na pytanie-Co przyniosłam z parku?

3.Co nam podarowała Pani Jesień? – rozwiązanie zagadki:
„Spadają z drzewa- żółte, czerwone-
wiatr je niesie w tę i tamtą stronę.”

Wręczenie upominku od Pani Jesieni (naturalne okazy liści) połączone z nauką prostej rymowanki.
„Pani Jesień oczywiście kolorowe daje liście.”
Rytmizowanie tekstu z klaskaniem, wypowiadanie w różnym tempie i z różną intonacją głosu.

4.Wielozmysłowe poznawanie liści przyniesionych przez nauczyciela: ogląda-nie- zwracanie uwagi na kształt, kolorystykę, wielkość; dotykanie; wąchanie- próby określania zapachu.

5.Ćwiczenia oddechowe:
-dmuchanie na listki trzymane za ogonki;
-dmuchanie na listki leżące na podłodze;

6.Taniec liści- ekspresja muzyczno-ruchowa do fragmentu utworu A.Vivaldiego Cztery pory roku- Jesień.

7.Zabawy listkami- określanie wielkości, kolorystyki, przeliczanie (stosowanie liczebników głównych i porządkowych).

8.Jaki kolor ma mój liść?- dzieci określają, jaki kolor ma ich liść (naklejka na ubraniu), poruszają się przy dźwiękach bębenka. Podczas przerwy w grze zatrzymują się, sprawdzają w jakim kolorze nauczyciel podniósł koło. Obok nauczyciela gromadzą się osoby, których kolor listka zgadza się z kolorem podniesionego koła.

9.Jesienne drzewo- działalność plastyczna – stemplowanie (palcem maczanym w farbie plakatowej)-jesiennych liści na przygotowanych konturach drzew.
Zadbanie o odpowiedni dobór kolorystyki i estetyczne wykonanie prac.

10.Zabawa orientacyjno – porządkowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi -Wiatr i liście. Nauczyciel gra na tamburynie, dzieci -liście poruszają się według własnych pomysłów po sali, naśladując dźwięki wiatru- szu, szu. Gdy tamburyn milknie liście opadają na dywan i leżą w bezruchu do chwili, gdy znowu zacznie grać instrument.

11.Kończenie zdań:
-Jesienią z drzew opadają ....
-Jakie kolory mają jesienne liście?
-Lubię jesień bo ....

12.Podsumowanie zajęć i zaangażowania dzieci. Zorganizowanie wystawki prac.

Opracowany scenariusz prowadzący powinien:
-potraktować jako propozycję zabaw dla dzieci;
-wybrać wśród nich najciekawsze dla jego wychowanków;
-dostosować ilość przeprowadzonych zabaw do zainteresowań i możliwości dzieci;

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.