X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42191
Przesłano:
Dział: Przedszkole

W bocianim gnieździe. Scenariusz zajęć w przedszkolu

Cele ogólne:
- wzbogacenie wiadomości na temat ptaków,
- rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata,
- rozwijanie sprawności ruchowej,
- rozwijanie umiejętności matematycznych,
- ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały,

Cele operacyjne:
Dziecko:
- nazywa poszczególne ptaki,
- potrafi rozwiązać zagadki dźwiękowe,
- wypowiada się na temat zwyczajów ptaków, ze szczególnym zwróceniem uwagi na bociana,
- aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych,
- reaguje odpowiednim ruchem na ustalone sygnały,
- poprawnie liczy i wskazuje odpowiedni kartonik,
- wskazuje przedmioty w odpowiednim kolorze,
- poprawnie układa kartoniki według określonego rytmu,
- wykonuje sylwetę bociana,

Formy pracy:
- indywidualna,
- zbiorowa,

Metody:
- oglądowa,
- słowna,
- praktyczna,
- metody aktywizujące (zabawy dydaktyczne, zabawy rytmiczne, techniki plastyczne).

Pomoce:
obrazki przedstawiające zdjęcia różnych ptaków (jaskółki, wróbla, szpaka, bociana, skowronka, kukułki),nagranie z odgłosami ptaków, globus, nagrania piosenek, odtwarzacz, obrazki przedstawiające etapy rozwoju bociana, kartoniki z sylwetami żab, bębenek, kolorowy papier, klej, kredki.

Przebieg zajęcia:

I część:
1. Wprowadzenie dzieci do tematu dnia.
N. układa na dywanie zdjęcia różnych ptaków, a następnie włącza nagranie z odgłosami tych ptaków. Zadaniem dzieci jest przyporządkować dźwięk do odpowiedniego ptaka.
Następnie N. pyta dzieci:
- czy "na żywo"widziały któregokolwiek z tych ptaków ?,
- który ptak nie pasuje do pozostałych i dlaczego?(wróbel ponieważ nie odlatuje na zimę),
- gdzie odlatują ptaki na zimę?,
2. Rozmowa na temat: "Gdzie zimują ptaki i jaką drogę pokonują podczas swoich podróży?".
N. pokazuje dzieciom globus, a chętne dziecko odszukuje na nim Afrykę, gdzie zimują np. bociany, i Europę, a w niej Polskę. N. pokazuje dzieciom, jaką drogę musiały pokonać ptaki, by ponownie wrócić do naszego kraju. Informuje dzieci o innych miejscach w których zimują ptaki. Jaskółki zimują w Afryce i tropikalnej części Azji, skowronek w basenie Morza Śródziemnego.
3. N. informuje dzieci, że na zajęciach dokładniej poznają zwyczaje jednego ptaka. Jeżeli chcą się dowiedzieć jakiego, muszą odgadnąć zagadkę:
Ma czerwone nogi, chociaż nie zmarzł wcale,
chce zielony przysmak w mokrej trawie znaleźć.
Ale przysmak skacze, w stawie sobie pływa,
co to jest za pan i jak się nazywa? (bocian)
4. Zabawa ruchowa z pokazywaniem przy piosence "Bocian i żaby".

II część:
1. N. podaje dzieciom kilka ciekawostek o bocianie.
Bociany są gatunkiem chronionym w Polsce. Wracają z ciepłych krajów w marcu lub w kwietniu. Po przylocie natychmiast biorą się za przebudowę starego gniazda lub budują nowe. Najczęściej robią to na dachach, słupach. Kiedy gniazdo jest już gotowe, samica składa jajka. Wysiaduje je na zmianę z samcem. Bociany jedzą np. pasikoniki, dżdżownice, ślimaki, małe ryby, węże, młode zające. Żaby wcale nie są ich ulubionym pokarmem.
2. N. rozkłada na dywanie zdjęcia przedstawiające etapy rozwoju bociana.
Zadaniem dzieci, jest je ułożyć w odpowiedniej kolejności.
3. Zabawa "Bociany"- reagowanie ruchem na dźwięki grane w tempie wolnym lub szybkim.
Dzieci zajmują dowolne miejsca na sali. N. gra w wolnym tempie na bębenku. Dzieci wyciągają ręce na boki, poruszają nimi powoli i mówią w wolnym tempie: kle, kle, naśladują lot bocianów. Kiedy N. gra w szybkim tempie, dzieci maszerują w dowolnych kierunkach. Ręce wyciągają przed siebie i naśladują ruchy bocianich dziobów, równocześnie wypowiadając sylaby: kle, kle.
4. Zabawa dydaktyczna, rozwijająca umiejętność koncentracji podczas działania "Bociany i żabki".
Dzieci (bociany) zajmują miejsca na okręgu. Przed każdym dzieckiem znajduje się kartonik z narysowanymi żabkami (od 1 do 5). Kartoniki są odwrócone obrazkami do podłogi. Dzieci maszerują po okręgu w rytmie granym przez N. na bębenku. Podczas przerwy przechodzą do siadu skrzyżnego i odwracają swoje kartoniki. N. uderza w bębenek (od 1- 5 razy). Wstają te dzieci, które na swoich kartonikach mają liczbę żabek odpowiadającą ilości uderzań.
5. Zabawa matematyczna "Ułóż według odpowiedniego rytmu".
N. rozdaje dzieciom kolorowe kartoniki z sylwetami żabek. Zadaniem dzieci jest układać żabki według rytmu podanego przez N.
6. Zabawa dydaktyczna "Poszukiwacze kolorów".
N. dzieli dzieci na trzy grupy i pyta, czy pamiętają, jakiego koloru jest bocian. Daje dzieciom z każdej grupy kółeczka w kolorze: czarnym, czerwonym i białym. Prosi, aby każda grupa znalazła w przedszkolu przedmioty w kolorze kółeczka, które dostała. Po wyznaczonym czasie, każda grupa wymienia i pokazuje przedmioty w odpowiednim kolorze.
7. Praca plastyczna "Bocian na łące".
Wyklejanie sylwety bociana białymi i czarnymi kółeczkami, przyklejanie nóg, dzioba. Rysowanie kwiatków na łące.
8 Podsumowanie i zakończenie zajęć.
-

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.