X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 42155
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program kółka tanecznego w przedszkolu

Wstęp

Program głównie jest skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym. Program zawiera jednostki dydaktyczne, dostosowane do możliwości rozwojowych przedszkolaków.
Program, może być realizowany w grupie nie przekraczającej 20 dzieci, ze względów zarówno lokalowych jak i organizacyjnych.
Program głównie przeznaczony jest do realizacji z dziećmi 5-6 letnimi ze względu na możliwości motoryczne dzieci, jak i cechy społeczne.
Zajęcia kółka muzyczno-tanecznego rozplanowane są na 30 min. bloki spotkań, raz w tygodniu, a udział w nich jest dobrowolny i ogólnie dostępny. Zajęcia są nieodpłatne, będą prowadzone przez nauczycielkę przedszkola: Ewę Chabzda
Program jest elastyczny, gdzie nauczyciel może modyfikować proponowane zabawy, tańce z dziećmi, aby dostosować do aktualnego stanu fizycznego i nastroju przedszkolaków.
Program zaplanowany jest do realizacji poczynając od miesiąca października, ze względów organizacyjnych.

Cele:

• wspomaganie harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci;
• zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu;
• rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka;
• poznanie tańców narodowych, regionalnych i współczesnych;
• rozwijanie płynności i estetyki ruchów;
• kształtowanie ekspresji twórczej;
• uczestnictwo w programach z różnych okazji w przedszkolu oraz w środowisku (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz);
• nauka współpracy w zespole, podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom.
Cele operacyjne:
1. Rozwija swoje zainteresowania.
2. Odczuwa pozytywny wpływ ruchu na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu.
3. Dopasowuje ruch do charakteru muzyki i poruszać się zgodnie z rytmem.
4. Odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec.
5. Odczuwa piękno i harmonię utworów muzycznych.
6. Radzi sobie z tremą związana z występami przed publicznością.
7. Aktywnie uczestniczy w życiu przedszkola i środowiska, bierze udział w różnego rodzaju uroczystościach.
8. Współdziała w zespole w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu.

Treści kształcenia:

• ćwiczenia relaksacyjne wspomagające koncentrację;
• ćwiczenia kształtujące postawę ciała
• estetyczne poruszanie się przy muzyce
• reakcja ruchem na zmiany w muzyce;
• poznawanie kroków i figur tanecznych wybranych tańców;
• tworzenie układów tanecznych;
• zwiększenie koordynacji ruchowej, refleksu, zwinności, poczucia rytmu.
Tematyka zajęć:
• rytmiczne poruszanie się do muzyki
• utrzymywanie prawidłowej postawy ciała;
• ćwiczenia rąk i nóg;
• akcentowanie ruchem rytmu muzycznego;
• współpraca z partnerem w trakcie ćwiczeń;
• poznanie podstawowych kroków wybranego tańca;
• opanowanie i udoskonalenie kroków, tworzenie układu tanecznego;

Metody:
1. Metody twórcze:
• zabawowo-naśladowcza
• zadaniowa- obejmuje ruchy proste, łatwe, zrozumiałe
• ścisła- polega na ruchu odwzorowywanym
2. Metody odtwórcze:
• Opowieści ruchowe
• Gimnastyka twórcza Rudolfa Labana
• Metoda Karola Orfa
3. Metody nauczania ruchu:
• Metoda syntetyczna - polega na całościowym nauczaniu zestawów mniejszych elementów, motywów i wreszcie większych zestawów muzyczno – ruchowych.
• Metoda analityczna - polega na dzieleniu złożonych i trudniejszych koordynacyjnie ćwiczeń na fragmenty, które po osobnym opanowaniu scala się w płynny ruch.
• Metoda kompleksowa - polega na nauczaniu wyodrębnionych przez nauczyciela kompleksów ruchowych danego tańca i jest połączeniem poprzednich metod, stosowanym często w celu korygowaniu błędów w wykonywanym ruchu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.