X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42032
Przesłano:

Zdrowe odżywianie. Scenariusz zajęć w klasie I

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
KLASA II
TEMAT KOMPLEKSOWY: Dbamy o zdrowie.
TEMAT DNIA: Zdrowe odżywianie.
TEMATYKA ZAJĘĆ: Swobodne wypowiedzi na temat zdrowego odżywiania się. Wprowadzenie liter o, O na podstawie wyrazu „owoce”. Podział wyrazów na głoski i litery. Rozmowa na temat bezpiecznego i higienicznego przygotowywania posiłków. Planowanie jadłospisu. Ćwiczenia w zakresie liczenia do 3. Porównywanie liczebności zbiorów.
CELE CAŁODZIENNYCH ZAJĘĆ:
CEL OGÓLNY: Poznanie litery o, O.
CELE OPERACYJNE:
I POZIOM: WIADOMOŚCI
- wie, jak wymawia się literkę „o”,
- wie, jak zapisuje się literkę „o”,
- wie, jakie wyrazy zaczynają się na literkę „o”,
- potrafi wymienić owoce i warzywa,
- wie, jak należy zdrowo się odżywiać,
- wie, jak przeliczać zbiory.
II POZIOM: UMIEJĘTNOŚCI
- potrafi wymienić zasady zdrowego odżywiania się,
- potrafi napisać literę „o”,
- potrafi przeliczać zbiory,
- potrafi w kulturalny sposób zwracać się do rozmówcy, mówi na temat
- zadaje pytania i odpowiada na pytania innych osób,
- dba o estetykę i poprawność graficzną pisma,
- czyta treść zadania ze zrozumieniem,
- potrafi wykonać pracę plastyczną.
METODY PRACY:
- słowna: pogadanka, objaśnianie, praca z tekstem,
- oglądowa: pokaz,
- działań praktycznych,
FORMY PRACY:
- praca zbiorowa jednolita,
- indywidualna jednolita,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- karty pracy i zeszyty ćwiczeń z zadaniami tekstowymi,
- kart z literą o, O,
- napis „owoce”,
- ilustracje owoców,
- ilustracje z nakryciami stołów,
- farby,
- pędzle,

TOK LEKCJI:
1. Czynności organizacyjno – porządkowe.
2. Swobodne wypowiedzi uczniów na temat zdrowego odżywiania się. Odpowiadanie na pytania:
- Co to znaczy „zdrowo się odżywiać”?
- Jakie znacie owoce i warzywa?
- Czy można jeść słodycze i dobrze się odżywiać?
- Co to znaczy „być zdrowym”?
3. Wprowadzenie litery o, O przy pomocy napisu „owoce”.
Podział wyrazu na głoski i litery. Kreślenie kształtu litery najpierw palcem w powietrzu, później po ławce, następnie kolejno przy pomocy ołówka i pióra poprawianie śladów na karcie pracy.
4. Rozmowa na temat bezpiecznego i higienicznego przygotowywania posiłków. Planowanie jadłospisu.
- Co robimy przed zjedzeniem owoców i warzyw?
- Co należy zrobić przed rozpoczęciem przygotowywania posiłku?
- Czego używamy podczas jedzenie?
- Na co należy uważać podczas przygotowywania posiłków?
- Co powinno znajdować się na stole podczas śniadania, obiadu i kolacji?
- Omówienie ilustracji z nakryciami stołów.
5. Planowanie zdrowego jadłospisu : śniadanie, obiad i kolacja. Przyklejanie w odpowiednie miejsca nalepek z żywnością. Umieszczenie go w klasie w widocznym miejscu.
6. Ćwiczenia w zakresie liczenia do 3 – karty pracy.
a) dolepianie odpowiedniej ilości ptaków wg polecenia,
b) łączenie zbiorów o takiej samej liczbie elementów,
c) liczenie elementów – zaznaczanie drogi wiewiórki.
7. Wykonywanie pracy plastycznej.
Wykonanie obrazu lasu, za pomocą liści i farb, na szarej kartce papieru, z użyciem barw dominujących jesienią. Malowane liścia po wypukłej stronie farbą i odbijanie na kartce. Domalowanie brakujących elementów. Omówienie prac, sporządzenie wystawki.
8. Podsumowanie dnia.
- Podsumowanie wiadomości zdobytych w trakcie zajęć.
- Ocena aktywności uczniów.
- Zadanie pracy domowej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.