X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 42012
Przesłano:
Dział: Logopedia

Domowe porządki - logopedyczne zajęcia grupowe

DOMOWE PORZĄDKI- LOGOPEDYCZNE ZAJĘCIA GRUPOWE ( ZAJĘCIA KOLEŻEŃSKIE)

CELE:
- usprawnianie aparatu artykulacyjnego
- doskonalenie pracy podniebienia miękkiego oraz prawidłowego funkcjonowania mięśnia pierścienno- gardłowego
- rozwijanie słuchu fonemowego
- wdrażanie do prawidłowej artykulacji głosek [cz] i [c]
- rozwijanie pamięci wzrokowej i słuchowej
- doskonalenie umiejętności odtwarzania struktur rytmicznych

I. Nawiązanie kontaktu emocjonalnego

Swobodna rozmowa z dziećmi wprowadzająca w temat zajęć:
- jakie prace zaliczamy do domowych porządków
- jakie prace dzieci lubią/ nie lubią wykonywać
w domu
CELE: Wzbudzenie zaufania; zachęcenie do współpracy; ośmielanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach; Wprowadzenie do tematu zajęć

II. Ćwiczenia wstępne

• Ćwiczenia aparatu artykulacyjnego oraz oddechowego

Cele: Usprawnianie motoryki narządów mownych, zwłaszcza wspomaganie pionizacji języka i ruchomości warg, a także doskonalenie pracy podniebienia miękkiego oraz prawidłowego funkcjonowania mięśnia pierścienno- gardłowego

Prowadzący rozdaje dzieciom „słomki- odkurzacze”. Rozkłada też kolorowe pompony.
Wyjaśnia dzieciom, ze ich zadaniem jest „odkurzanie”- przeniesienie pompona za pomocą
słomki na wybrany przez siebie element- obrazek, symbolizujący ćwiczenie aparatu artykulacyjnego

POMOCE: Słomki-odkurzacze, obrazki symbolizujące ćwiczenia aparatu artykulacyjnego
• Rozwijanie percepcji słuchowej

CELE: Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie analizy głoskowej, wdrażanie do prawidłowej artykulacji głosek „cz” i „c” poprzez zwrócenie uwagi na odpowiednią pracę narządów mowy

Uczestnicy zabawy ustalają, jaką głoskę słychać na początku słowa „czapka”. Prowadzący wymienia jej cechy artykulacyjne : zaokrąglenie i ściągnięcie kącików ust, wysklepienie grzbietu języka.
Uczestnicy zabawy ustalają, jaką głoskę słychać na początku słowa „cebula”. Prowadzący wymienia
jej cechy artykulacyjne: spłaszczenie ust- wargi w szerokim uśmiechu, zęby blisko siebie, język
opiera się o dolne zęby
Pomoce: Obrazki: czapki i cebuli. Schemat ułożenia aparatu artykulacyjnego przy wymowie głosek [cz] oraz [c]
III. Ćwiczenia zasadnicze

• Zabawa artykulacyjna i słuchowa

CELE: Wprowadzenie do prawidłowej artykulacji głosek „cz” i „c”
Rozwijanie percepcji słuchowej, rozwijanie analizy głoskowej

Dzieci mają za zadanie „posegregować pranie” – koszulki z obrazkami, których nazwy zawierają głoskę [cz] lub [c] należy umieścić w pralce oznaczonej daną literą. Każde dziecko umieszcza w pralce jedną koszulkę. Po skończonym praniu dzieci rozwieszają pranie na sznurku.

Pomoce: Koszulki z obrazkami, których nazwy zawierają głoskę [cz] lub [c], dwie pralki, sznurek, spinacze

• Ćwiczenie odtwarzania struktur rytmicznych

CELE: Doskonalenie umiejętności odtwarzania struktur rytmicznych.

Prowadzący układa rytmy z rozwieszonych koszulek. Zadaniem dzieci jest odwzorować prezentowany rytm skacząc.
Pomoce: Koszulki wykorzystane w poprzednim ćwiczeniu

• Ćwiczenia pamięci wzrokowej i rozumienia tekstu mówionego

CELE: Rozwijanie pamięci wzrokowej oraz rozumienia tekstu mówionego
Prowadzący dzieli grupę na dwie podgrupy. Każdej z nich rozdaje obrazek przedstawiający pomieszczenie w domu. Dzieci przyglądają się obrazkom i starają się zapamiętać, jak najwięcej szczegółów. Następnie zakrywają obrazki, a prowadzący zadanie pytania dotyczące ilustracji na zasadzie prawda/fałsz

Pomoce: Obrazki przedstawiające pomieszczenia w domu (łazienka i pokój dziecięcy)

• Zabawa ruchowa

CELE: Rozwijanie sprawności ruchowej

Dzieci w podzielonych grupach ustawiają się jeden za drugim. Każde z nich dostaje kubeczek. Ich zadaniem jest posprzątanie klocków i wrzucenie ich do pojemnika, poprzez podawanie sobie klocka z kubeczka do kubeczka. Jeśli klocek po drodze upadnie, zadanie należy rozpocząć od początku. Ostania osoba, wrzucająca klocek do pojemnika przybiega początek kolejki i rozpoczyna kolejną rundę. Wygrywa grupa, która pierwsza „posprząta” wszystkie klocki.

Pomoce: Klocki, pojemniki, kubeczki

• Ćwiczenia pamięci słuchowej

CELE: Rozwijanie pamięci słuchowej

Prowadzący rozdaje dzieciom zestaw 4 obrazków przedstawiających rzeczy związane ze sprzątaniem. Następnie podaje nazwy tych obrazków w rożnej kolejności. Zadaniem dzieci jest ułożenie ich wg kolejności prezentowanej przez prowadzącego

Pomoce: Obrazki domów z czterema oknami, obrazki przedmiotów związanych ze sprzątaniem

IV. Zakończenie zajęć
Prowadzący dziękuje dzieciom za zajęcia i rozdaje nagrody- motywujące naklejki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.