X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41995
Przesłano:

Jak napisać życzenia lub pozdrowienia?

Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie IV szkoły podstawowej.
Temat: Jak napisać życzenia lub pozdrowienia?
Czas: 45 minut
Cele:
Uczeń:
- rozpoznaje życzenia i pozdrowienia,
- identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi,
- potrafi poprawnie zaadresować kartkę pocztową,
- dopasowuje styl wypowiedzi do sytuacji.

Metody: burza mózgów, ćwiczenia redakcyjne, rozmowa kierowana, praca z tekstem.

Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: podręcznik, kartka pocztowa, karty pracy, duża kartka pocztowa na
szarym papierze.

Przebieg zajęć:

I Aktywne wprowadzenie.

1.Prezentacja przez nauczyciela różnych kartek pocztowych i zachęcenie dzieci do wypowiedzi na temat okazji ich wysyłania.
2.Praca z grupą pod kierunkiem nauczyciela.
Życzenia z okazji...
3.Rozmowa na temat składanych życzeń.
Czego życzymy...

II Redagowanie życzeń i pozdrowień.

4.Rozmowa z uczniami na temat: Czym się różnią życzenia od pozdrowień?
Pozdrowienia skąd...
5.Pogadanka nauczyciela.
W jaki sposób piszemy życzenia? ( Ustalenie wspólnie z uczniami zasad redagowania życzeń lub pozdrowień).
Spośród podanych zdań wybierz te, które są niezbędne do poprawnego zredagowania życzeń lub pozdrowień.
•Można je napisać na zwykłej kartce w kratkę.
•Piszemy je na ozdobnej kartce lub pocztówce.
•Zwroty do adresata piszemy wielką literą.
•Nie trzeba się podpisać.
•Piszemy starannie, estetycznie, nie skreślamy.
•Pamiętamy o poprawnej pisowni.

6.Praca z podręcznikiem. Omówienie poszczególnych elementów kartki pocztowej
i zasad adresowania.
7.Samodzielna praca uczniów.
a)Zapisz życzenia, które możesz złożyć koledze z okazji urodzin.
b)Wspólne uzupełnianie kartki pocztowej. ( Nauczyciel wspólnie z uczniami uzupełnia kartkę pocztową na tablicy).

III Podsumowanie

Rozmowa. Uczniowie odpowiadają na pytania:

1.W jakich sytuacjach lub z jakiej okazji ludzie wysyłają sobie kartki pocztowe?
2.Jakich zasad przestrzegamy, pisząc do kogoś życzenia lub pozdrowienia?
3.Co powinna zawierać prawidłowo napisana kartka pocztowa?

Podsumowaniem lekcji i sprawdzeniem umiejętności uczniów będzie poprawne zaadresowanie kartki pocztowej do wybranego kolegi z klasy i napisanie na niej życzeń lub pozdrowień.

Opracowała:
Beata Lewandowska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.