X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41980
Przesłano:

Tajemnice lasu - projekt edukacyjny w klasie trzeciej

Projekt edukacyjny w klasie trzeciej: ,,TAJEMNICE LASU”
Czas realizacji: październik- sześć kolejnych dni
( Projekt nie obejmuje edukacji matematycznej i wychowania fizycznego)

Tematy dnia:
1. Leśną ścieżką
2. Witajcie, drzewa!
3. Dary lasu
4. Leśne adresy
5. Leśne opowieści
6. Dbajmy o lasy!
Podstawowe osiągnięcia Ucznia:
- rozpoznaje jesienne drzewa
- rozumie potrzebę ochrony lasów
- zna skojarzenia do wyrazu las
- opowiada o wyglądzie lasu
-wyszukuje informacje w różnych źródłach wiedzy
-zapisuje notatkę na podstawie informacji źródłowych
-czyta ze zrozumieniem, wyciąga wnioski
-zna popularne gatunki drzew
-potrafi wyjaśnić rolę lasów w przyrodzie i gospodarce człowieka
-czyta głośno i cicho utwory literackie o lesie i jesieni
-prowadzi obserwacje przyrodnicze
-wie, kiedy zaczyna się kalendarzowa jesień
-wymienia rodzaje lasów, warstwy lasu, roślinność
-rozpoznaje wybrane grzyby jadalne i trujące
- rozpoznaje wybrane gatunki roślin i zwierząt
- rozpoznaje jesienne dary lasu
-grupuje zwierzęta na ptaki, ssaki, owady
-wyraża ruchem nastrój utworu muzycznego

Pomoce i materiały do realizacji:
- arkusze szarego papieru, kartki bloku technicznego i farby plakatowe, krepina w jesiennych kolorach
- kartki z nazwami drzew liściastych i iglastych występujących w Polsce
- karteczki samoprzylepne
- atlasy grzybów
- lupy
- albumy i książki przyrodnicze
- nagranie ,,Pieśni jesiennej” P. Czajkowskiego
- nagranie piosenki ,,Duszki, duszki...” sł. D.Gellner, muz A. Pałac
- gazety, makulatura

Metody pracy:
- projektu
-rozwiązywania problemów
-aktywizujące ( burza mózgów, karuzela, piramida priorytetów, drama)
-zajęć praktycznych
-aktywne słuchanie muzyki ( Klanza)
-praca z podręcznikiem, e- podręcznikiem

Formy pracy:
-zespołowa
-grupowa
-indywidualna

Zadania do realizacji:
1. Edukacja polonistyczna

- Skojarzenia wokół wyrazu LAS
- Czytanie ze zrozumieniem wierszy: ,,Jesień” J. Czechowicza, ,,Las” D. Gellner, wyszukiwanie rymujących się wyrazów
- Odpowiedzi na pyt: Jaki wpływ mają pory roku na las i jego mieszkańców? Układanie i pisanie zdań
- Redagowanie opisu wykonanego obrazu przedstawiającego las jesienią.
- Wyszukiwanie w albumach, atlasach, podręczniku informacji o typach lasów. Zabawa utrwalająca wiedzę: ,,Leśne zgadywanki”
- Czytanie tekstu informacyjnego o drzewach i obliczaniu ich wieku oraz wykonanie kwizu sprawdzającego jego rozumienie
- Wykonanie krzyżówki o drzewach leśnych
- Czytanie wyraziste, głośne wiersza ,,Grzyby” M. Kownackiej ukierunkowane pytaniami. Wyszukiwanie nazw grzybów.
- Układanie i zapis rad dla grzybiarzy w formie zdań rozkazujących
- Opracowanie tematyki wierszy H. Zdzitowieckiej ,,Co się w lesie czerwieni:, A. Kamieńskiej ,,Las mały i wielki”
- Rozwiązanie testu wyboru z hasłem: Szanujmy lasy i dbajmy o nie”
- Szukanie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego należy dbać o lasy?
-Przygotowanie inscenizacji na podstawie tekstu ,,Zamiatanie na polanie” – czytanie z podziałem na role, przydział ról, nauka na pamięć fragmentów tekstu
- Przygotowanie tekstu zaproszenia na inscenizację dla uczniów młodszych klas

2. Edukacja przyrodnicza

- Wycieczka do lasu- obserwacja piętrowej budowy oraz zmian w przyrodzie jesienią
- Poznanie i rozróżnianie warstwowej budowy lasu: organizmy runa, podszytu i drzew
- Przypomnienie nazw drzew- podział ich na iglaste i liściaste
- ,,Leśne zgadywanki”- zabawa, rywalizacja w dwóch grupach
- Informacje o grzybach, różnice między jadalnymi i trującymi na podstawie atlasów i Internetu
- Omówienie budowy grzyba na podstawie obserwacji pieczarki, ilustracji i plansz
- Ustalenie odpowiedzi na pytanie: Dlaczego należy dbać o lasy? na podstawie opowiadania ,, Najpiękniejszy pałac” Cz. Janczarskiego.
- Zapisywanie próśb drzew do ludzi na sylwetach liści i zamieszczanie ich na plakacie drzewa

3. Edukacja plastyczna

- Wspólne obrazy- tematy prac:

Wiosenny las budzący się do życia
Leśne wycieczki latem
Las pełen jesiennych kolorów
Zimowa leśna kołysanka

- Przygotowanie plakatów informacyjnych ,, Co nam dają drzewa?”
- Ozdabianie zaproszeń
- Przygotowanie biletów wstępu na przedstawienie

4. Edukacja techniczna

- Makieta lasu- na arkuszach szarego papieru każda warstwa oddzielnie, omówienie, utworzenie całości z trzech części.
- Wykonanie rekwizytów do inscenizacji

5. Edukacja muzyczna
– Nauka piosenki ,,Duszki, duszki...”, zabawa ruchowa, taniec duszków z miotłami

Zadania do pracy w domu
- obowiązkowe:
- Naucz się wybranego wiersza na pamięć
- Napisz w zeszycie krótką notatkę o wybranym drzewie rosnącym w lesie
- Naucz się na pamięć swojej roli w inscenizacji
- Naucz się słów piosenki
- dodatkowe dla chętnych:
- Wykonaj zielnik liści leśnych drzew i krzewów ( czas realizacji 5 dni)
- Przygotuj prezentację o jednym zwierzęciu leśnym ( czas realizacji 2 dni)

Na zakończenie projektu uczniowie zaprosili młodszych kolegów z klasy pierwszej i drugiej oraz przedszkolaków na inscenizację pt: ,,Zamiatanie na polanie”. Każdy przybyły gość otrzymał bilet wstępu. Duszki Leśne w piosence przypomniały wszystkim, jak dbać o lasy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.