X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41944
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Magiczna liczba 7

Scenariusz własny zajęcia otwartego dla rodziców
i zajęcia koleżeńskiego dla nauczycieli
w grupie dzieci 6 letnich ,,Sówki”
rok szkolny 2018/2019

Opracowanie i prowadzenie: naucz. Wioletta Surmik
Temat zajęcia: ,,Magiczna liczba 7”
Podstawa programowa – obszary: I Fizyczny obszar rozwoju dziecka (I/5), II Emocjonalny obszar rozwoju dziecka (II/1, II/6), III Społeczny obszar rozwoju dziecka (III/9), IV Poznawczy obszar rozwoju dziecka (IV/1, IV/3, IV/7, IV/9, IV/15, IV/16)
Cel główny: Kształtowanie pojęć i umiejętności w zakresie logicznego myślenia – zabawy z liczbą 7.
Cele szczegółowe
Dziecko:
– tworzy nowy zbiór – siedmioelementowy
– poznaje cyfrę 7 i jej graficzny odpowiednik
– kojarzy liczbę elementów z jej odpowiednikiem
– posługuje się liczbami w zakresie od 1 do 7
– myśli logicznie
– tworzy działanie dodawania typu 6+1=7
– aktywnie uczestniczy w zabawach ruchowych
– rozumie polecenia nauczycielki

Formy pracy:
– z całą grupą
– z podziałem na grupy
– indywidualna
Metody:
– podające
– eksponujące
– problemowe
– praktyczne

Pomoce:
kartonowa sylweta bałwana (duża), sylwety: 7 krasnoludków, Pani Zimy, Śnieżka, chatki krasnoludków, gazety (śnieżne kule), szaliki dzieci, nagrane utwory muzyczne potrzebne do przeprowadzenia zajęcia, pendrive, wieża, choinka do dekoracji, listy z zadaniami kierowanymi do dzieci).
Przebieg zajęcia:
1. Na tablicy przypięte są sylwety: 7 krasnoludków (w tym ostatni 7 dodatkowo pusty), Śnieżki – trzyma list, Pani Zimy, chatki (wszystko zasłonięte kartkami).
2. ,,Czy znacie bajki, w których występują krasnoludki?” – pytanie do dzieci. (N. Taką najbardziej znaną bajką jest ,,Śnieżka i 7 krasnoludków”).
3. Odsłonięcie wspólnie z dziećmi kartek i przeliczanie krasnoludków (do 6), ponieważ 7 krasnoludka nie ma – pusty kartonik).
4. Zastanawianie się dzieci - ,,Co stało się z 1 krasnoludkiem? (burza mózgów).
5. Odsłonięcie postaci Śnieżki, która trzyma kopertę.
6. ,,Jak myślicie ,,Co może być w tej kopercie? – pytanie skierowane do dzieci (list, w którym wyjaśnione jest, co stało się z 1 krasnoludkiem i jak można go jeszcze uratować).
7. Dzieci zawiązują szalik na szyję, tworzą zaprzęgi składające się z 7 dzieci i udają się w podróż do Krainy Pani Zimy (piosenka ,,7 reniferów” – źródło Internet).
8. N. do dzieci - Jesteście już w Krainie Pani Zimy (dzieci rozglądają się i szukają bałwanka, znajdują bałwanka przy choince (w środku jednej z kul znajduje się koperta z zadaniem do wykonania przez dzieci).
9. Odczytanie zadania przez rodzica/nauczycielkę.
10. Działalność indywidualna dzieci przy stolikach- ugniatanie 7 kul z gazet (dzieci przeliczają kule). Kule dzieci zabierają na dywan.
11. N. Ponieważ renifery musza zostać w Krainie Pani Zimy. Dzieci z kulami z gazet muszą przejść na krzesełka do podkładu muzycznego utworu ,,Puk, puk pukają” (,,Baśniowa Kapela” – z albumu ,,On jest królem”).
12. Włożenie kul pod krzesełka, rozebranie szalików, przewieszenie ich przez oparcie krzesełek.
13. Dzieci spoglądają na tablicę i zastanawiają się ,,Czy krasnoludek wrócił już do reszty krasnoludków?” (dzieci przeliczają krasnoludki).
14. Pokaz graficzny cyfry 7.
15. Zabawa inscenizująca do tekstu piosenki ,,Magiczna liczba 7” (muzyka i słowa są autorstwa U. Bissinger-Ćwierz ).
16. Wyrażenie stanu emocjonalnego przez dzieci – radość (dzieci zabierają spod krzesełek kulki z gazet i rzucają nimi w górę na znak radości).
17. Porządkowanie miejsca zabawy - zbieranie przez dzieci po 7 kulek i odniesienie ich do stolików na swoje miejsce.

EWALUACJA ZAJĘCIA:
Zaplanowane cele zajęcia zostały zrealizowane. Dzieci wykazywały spore zainteresowanie stworzoną dla nich sytuacją edukacyjną. Aktywnie uczestniczyły w proponowanych im działaniach.
Zaproszone osoby miały możliwość obserwacji toku metodycznego zajęcia oraz okazję do bliższego poznania dzieci podczas zajęć zorganizowanych i pracy indywidualnej .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.