X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41839
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mama i tata uczą mnie świata - poznajemy zawody naszych rodziców

AUTORSKI PROGRAM EDUKACYJNO - WYCHOWAWCZY
„MAMA I TATA UCZĄ MNIE ŚWIATA –
POZNAJEMY ZAWODY NASZYCH RODZICÓW

Księżyno 2015

PROGRAM EDUKACYJNY
„MAMA I TATA UCZĄ MNIE ŚWIATA –
POZNAJĘ ZAWODY MOICH RODZICÓW”

Autor:
Mgr Agnieszka Radziwon
Mgr Katarzyna Radziwon

Miejsce realizacji:
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej W Księżynie
Szkoła Podstawowa w Księżynie – grupy „0”

Czas realizacji:
Rok szkolny 2015/2016

Dzieci coraz częściej interesują się pracą zawodową swoich rodziców, dziadków, opiekunów. Próbują opowiadać o ich pracy innym dzieciom podczas zabaw dowolnych, a nawet bawić się z rówieśnikami w te konkretne zawody. Właściwym zatem działaniem powinno być poszerzenie, wzbogacenie i urozmaicenie wiedzy dzieci na temat różnych zawodów nie tylko w tradycyjny sposób. Dziecko powinno zdobywać wiadomości o otaczającym je świecie nie tylko w szkole i placówkach edukacyjnych, od nauczycieli i wychowawców. Źródłem jego wiedzy i wychowania powinni być przede wszystkim jego rodzice i najbliższe środowisko domowe. Powyższy program ma dopomóc w zwiększeniu zaangażowania rodziców i opiekunów dzieci w ich proces wychowawczy oraz w przybliżeniu środowiska pracy rodziców ich dzieciom. Jego zadaniem ma być również zacieśnienie więzi emocjonalnych między rodzicami i ich pociechami oraz kształtowanie większej i bardziej owocnej współpracy pomiędzy środowiskiem domowym a szkolnym dzieci.

Cel główny:
• przybliżenie dzieciom wiadomości na temat wybranych zawodów;
• rozwijanie zainteresowań dzieci pracą w różnych zawodach;
• uświadomienie dzieciom znaczenia pracy w życiu człowieka;
• ukazanie dzieciom przydatności wykonywania różnych zawodów;
• wyrabianie w dzieciach etosu pracy;
• integracja rodziców ze szkołą.

Cele szczegółowe:
• wdrażanie do poszanowania pracy ludzi wybranych zawodów;
• wyrabianie w dzieciach szacunku dla pracy rodziców;
• wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych
• wzbogacanie zasobu słownictwa dzieci o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem;
• stworzenie możliwości bezpośredniego poznania realizowanych w przedszkolu zadań form i metod pracy, a także bezpośredniego obserwowania dziecka w trakcie działania na tle grupy
• zaangażowanie rodziców i dzieci do przygotowania materiałów potrzebnych podczas spotkania z ekspertem;
• kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej i różnych punktach usługowych;
• rozwijanie wyobraźni i myślenia twórczego;
• przełamywanie nieśmiałości w stosunku do osób obcych;
• zwiększenie aktywności poznawczej i twórczej dzieci;
• uświadomienie rodzicom znaczenia podejmowanych przez nich działań na jakość pracy szkoły;
• zaangażowanie rodziców w program dydaktyczno – wychowawczy dzieci.

Planowane osiągnięcia dzieci:
• rozpoznaje i nazywa wybrane zawody;
• wie, na czym polega praca ludzi różnych zawodów;
• wie, jakie korzyści płyną z pracy ludzi;
• wie, jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym określony zawód;
• zna znaczenie nowych wyrażeń związanych z określonym zawodem;
• umie współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji programu;
• pokonuje nieśmiałość w określonych sytuacjach;
• podejmuje próby dyskusji w zespole.

Metody:
• pokaz;
• opowiadanie;
• pogadanka;
• dyskusja;
• burza mózgów

Forma realizacji:
• spotkania dzieci z rodzicami wykonującymi dany zawód na terenie szkoły;
• wyjście dzieci do miejsca pracy rodziców – w miarę możliwości.

PRZEWIDYWANE EFEKTY:
1. Poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu poruszanych tematów
2. Szacunek dla pracy innego człowieka
3. Nabycie umiejętności kulturalnego zachowania się w instytucjach i na imprezach publicznych

EWALUACJA:
Podsumowanie programu:
• dzielenie się wiedzą z dziećmi innych grup;
• przygotowanie i zaprezentowanie fotografii ze spotkań przedstawicielami danych zawodów oraz z miejsc zwiedzanych.
• zapisy w dokumentacji,
• informacje na stronie internetowej.

Zaplanowane działania w ramach współpracy z środowiskiem będą realizowane zgodnie z planami miesięcznymi.

Opracowanie:

Agnieszka Radziwon

Katarzyna Radziwon

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.