X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41838
Przesłano:
Dział: Artykuły

Społeczne funkcjonowanie osoby po stracie

Celem moich badań było poznanie czynników wpływających na społeczne funkcjonowanie osoby po stracie.
- Badać będę osoby które doświadczyły straty bliskiej osoby w różnych środowiskach.
PROBLEM GŁÓWNY:
Jakie czynniki warunkują funkcjonowanie społeczne osoby, która doświadczyła straty w wyniku śmierci tragicznej?
PROBLEMY SZCZEGÓŁOWE:
1. Jaki związek występuje pomiędzy jakością więzi z bliskimi a szybkością odczucia spokoju przez osobę, która zaznała straty? - Im bliższa więź z bliskimi, tym sprawniej osoba doświadczająca stratę odzyskuje wewnętrzny spokój.
2. Jaki jest wpływ spotkań z grupą wsparcia na intensywność negatywnych uczuć? - Im więcej jest spotkań z grupą wsparcia, tym osoba po stracie łatwiej upora się ze swoimi negatywnymi uczuciami.
3. Jaki związek mają tendencje depresyjne na poczucie własnej wartości osoby doświadczającej straty? - Im niższe poczucie własnej wartości, tym podwyższona tendencja do pojawienia się depresji u osób przeżywających stratę.
4. Jaki wpływ na nastrój osoby po stracie mają ograniczone kontakty z innymi osobami - Ograniczony kontakt z innymi osobami, sprzyja gorszemu nastrojowi osoby po stracie.
5. Jaki jest związek pomiędzy miejscem zamieszkania a szybkością powrotu osoby po stracie do swoich zajęć? - Jeśli to miejsce zamieszkania jest większe, tym łatwiejszy jest powrót osoby po stracie do swoich zajęć.

Witam, Proszę Cię o wypełnienie tej krótkiej ankiety.
Dzięki Twoim odpowiedzią będę mogła przeanalizować interesujące mnie kwestie żalu po stracie!
1. Płeć.
a) kobieta,
b) mężczyzna,
2. Miejsce zamieszkania.
a) wieś,
b) małe miasto,
c) duże miasto,
3. Czy łączy Cię duża więź z bliskimi Ci osobami?
a) tak,
b) nie,
c) nie ze wszystkimi,
4. Jakie są to więzi?
a) bardzo bliskie,
b) bliskie,
c) dalekie,
5. Ile czasu zajęło Ci uzyskanie wewnętrznego spokoju po stracie bliskiej Ci osoby?
a) mniej niż 3 miesiące,
b) do pół roku,
c) około roku,
d) więcej niż rok,
6. Czy brałeś/aś udział w grupie wsparcia?
a) tak, bardzo często.
b) tak, ale sporadycznie,
b) nie, nie brałam/ em udziału,
7. Jakie uczucia towarzyszyły Ci podczas żałoby?
a) tylko negatywne,
b) mieszane,
c) zdarzały się pozytywne,
d) nie towarzyszyły mi żadne uczucia,
8. Czy jesteś osobą z tendencjami depresyjnymi?
a) tak,
b) nie,
9. Jakie masz poczucie własnej wartości?
a) bardzo wysokie/ wysokie,
b) średnie,
c) niskie/bardzo niskie,
10. Jaki był Twój nastrój po stracie?
a) dobry
b) mieszany/ średni,
c) zły/ bardzo zły.
11. Jaki masz kontakt z innymi osobami?
a) bardzo częsty/ częsty,
b) sporadyczny,
c) rzadki/bardzo rzadki,
12) Jak szybko wróciłaś/ eś do swoich codziennych zajęć?
a) po kilku dniach,
b) po kilku miesiącach,
c) do tej pory nie wróciłam/ em,

Zmienne Wartości zmiennych Wskaźniki
Niezależne
- wysoki
- przeciętny
- niskie
- brak
- wieś
- miasto do 20tys.
- miasto od 21 – 100tys.
- miasto powyżej 100tys.
- występuje
- nie występuje
- raz w tygodniu
- 2 razy w tygodniu
- 3 razy w tygodniu
- co tydzień
- wysoki
- średni
- niski
- próby nawiązywania stałego kontaktu z innymi
- sporadyczne kontakty z innymi, sporadyczne wychodzenie z domu, jedynie po konkretne rzeczy,
- ograniczone kontakty z innymi, niechęć do ich nawiązania
- izolacja od innych, wycofanie, samotność, stany depresyjne i lękowe
- brak komunikacji miejskiej, mało miejsc pomocowych, łatwość oceny przez innych, obnażanie problemów przez innych mieszkańców, manipulacja informacjami, mała motywacja do zmiany, brak grup wsparcia, słaba płaca, mało ofert pracy
- lepsza komunikacja, większa oferta pomocowa, brak oceny całej społeczności, większa motywacja do zmiany, dostępność grup wsparcia, niska płaca, większa oferta pracy
- duża oferta pomocowa i instytucjonalna, dobra komunikacja miejska, dostępność grup wsparcia, duża dostępność do różnych form wolontariatu, średnia płaca, duża oferta pracy
- bogata oferta pomocowa, bogata oferta instytucjonalna, duża dostępność grup wsparcia, wielość ofert wolontariatu, dobra płaca, mnogość ofert pracy
- dobre relacje, wizyty u bliskich, telefony do siebie, rozmowy
- brak relacji, odwiedzin, niechęć, ogólny brak kontaktu
- brak poczucia własnej wartości, depresja, ogólny smutek i przygnębienie, lęk, niechęć, frustracja, poczucie osamotnienia, brak komunikacji, brak motywacji do zmiany, duże poczucie winy
- stany depresyjne, niskie poczucie własnej wartości, wysoki poziom stresu, pierwsze próby komunikacji, brak akceptacji sytuacji, poczucie winy, podniesiona motywacja do zmiany
- wyższe poczucie własnej wartości, brak uczucia, wyobcowania, poczucie ulgi, dobra komunikacja, poczucie większej akceptacji sytuacji i siebie, niższy poziom stresu, motywacja do zmiany
- łatwiejsza przemiana uczuć i siebie, wysokie poczucie własnej wartości, lepsze zrozumienie problemu, możliwość akceptacji, poczucie ulgi i akceptacji, dobra komunikacja z innymi
- odwaga, pewność siebie, brak barier komunikacyjnych, samoakceptacja siebie, asertywność, otwartość na zmiany
- własne zdanie, słaba komunikacja z innymi, pełność obaw, brak samodzielności, lękliwość
- stany depresyjne, brak pewności siebie, wyobcowanie, niekomunikatywność, smutek, nadmierna samokrytyka, wrażliwa na krytykę
1. poziom kontaktów z innymi osobami
2. wielkość miejsce zamieszkania
3. występowanie więzi z bliskimi
4. ilość spotkań z grupą wsparcia
5. poziom poczucia własnej wartości
Zależne
- wysoki
- średni
- niski
- wysoki
- przeciętny
- niski
- wysoki
- niski
- brak
- wysoki
- średni
- niski
- wysokie
- średnie
- niskie
- dobry humor, nienaganny strój, wielość kontaktów z innymi, pewność siebie, łatwość nawiązywania kontaktów
- obawy, trudności w nawiązywaniu kontaktów, zmienność nastroju, słaba koncentracja
- wahania nastroju, brak dbałości o siebie, negatywne emocje, smutek, brak koncentracji

- powrót do pracy, odnowienie kontaktów społecznych, chęć realizacji powierzonych zadań
- spowolnione ruchy, słaba koncentracja na zadaniach, wahania nastroju, niska motywacja
- niechęć do pracy, spowolnienie, izolacja, brak chęci do samorealizacji

- łatwość nawiązywania nowych kontaktów, opanowanie, radość, poczucie spełnienia, chęć życia
- ograniczona łatwość nawiązywania nowych kontaktów, wzburzenie emocjonalne, wahania nastroju
- izolacja od problemów, wyobcowania z życia towarzyskiego i społecznego, nagromadzenie negatywnych emocji, poczucie winy

- przygnębienie, smutek, rozżalenie, złość, osłabienie organizmu, problemy z apetytem, pesymizm, obojętność, depresja
- przeciętna samoocena, osłabienie relacji, trudności z mówieniem o problemach, wahania nastroju
- poczucie własnej wartości, akceptacja, łatwość mówienia o problemach, łatwość ekspresji uczuć, rozumienie problemu, sieć wsparcia

- występowanie chorób, osłabienie, lęk, problemy ze snem, zmęczenie, niechęć do zmian, brak akceptacji siebie i sytuacji, obniżona samoocena, złe stosunki w rodzinie, obwinianie się, przygnębienie, pesymizm, zobojętnienie, brak sieci wsparcia, poczucie winy,
- osłabienie, słaba motywacja do zmiany, zaburzenia samooceny, zamiana zachowania, słaba sieć wsparcia
- wyższa samoocena, akceptacja siebie i sytuacji, brak chorób, chęć do działania, opanowanie, chęć życia, dobre relacje, sieć wsparcia
1. poziom samopoczucia
2. poziom powrotu do swoich zajęć
3. poziom wewnętrznego spokoju
4. poziom negatywnych uczuć
5. poziom tendencji do występowania depresji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.