X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41764
Przesłano:

Gajusz Petroniusz - arbiter elegancji. Arkusz lekcji obserwowanej z języka polskiego

ARKUSZ LEKCJI OBSERWOWANEJ
Imię i nazwisko:
Nauczyciel współorganizujący:
Data obserwacji:
Przedmiot i oddział: język polski, oddział 7
Temat lekcji: Gajusz Petroniusz – arbiter elegancji.

Przewidywane cele:

Wymagania podstawowe. Uczeń:
– wymienia najważniejsze elementy świata przedstawionego
– wyodrębnia wątki w utworze
– uzupełnia notatkę nt. galerii bohaterów, podaje informacje o wskazanym bohaterze
– uzupełnia luki, opisując bohaterów pierwszoplanowych
– stara się rozpoznać bohaterów na podstawie ich wypowiedzi
– wyraża swą opinię, stara się sformułować pytania do wybranego bohatera
– dzieli się swoimi wrażeniami czytelniczymi

Wymagania ponadpodstawowe. Uczeń:
– odpowiada na pytania dot. bohatera,
– opowiada wątek Petroniusza
– uzasadnia swe zdanie
– charakteryzuje bohaterów pierwszoplanowych
– uzupełnia opisy bohaterów
– rozpoznaje bohaterów lektury na podstawie ich wypowiedzi
– dzieli się swoimi wrażeniami czytelniczymi i wnioskami na podstawie lektury

Odniesienia do podstawy programowej: I. 1.1, 1.2, 1.6, 1.7 ,1.8, 1.9, 1.10, 1.11, III. 1.2, 1.3, 2.2.
Znajomość lektur obowiązkowych: Sienkiewicz "Quo vadis"

Przewidywane efekty. Uczeń:
pozna styl życia arystokracji starożytnego Rzymu
będzie potrafił charakteryzować pośrednio bohatera literackiego
wyjaśni pojęcie „arbiter elegancji”
będzie znał cechy postawy stoickiej i epikurejskiej
doskonali wyrażanie i uzasadnianie swojego zdania
doskonali pracę w grupie.

Zastosowane metody: pogadanka, rozmowa kierowana, praca z tekstem.

Formy pracy uczniów: grupowa, indywidualna.

Środki i pomoce dydaktyczne:
tekst lektury
karta pracy.
TIK: prezentacja multimedialna.

Sposoby indywidualizowania zadań dydaktycznych dla uczniów zdolnych:
pytania kierowane, udział w dyskusji wymagającej wiedzy z mitologii.

Przebieg lekcji:
1.Podanie celu lekcji.
2.Analiza fragmentu utworu nt. życia codziennego arystokraty rzymskiego na przykładzie Petroniusza.
3.Przypomnienie cech postawy stoickiej i epikurejskiej.
4.Przyporządkowywanie cech bohatera do podanych cytatów.
5.Rozmowa nt. postawy życiowej bliskiej uczniom.
6.Wyjaśnienie pojęcia „arbiter elegancji” i uzasadnienie go wobec Petroniusza.
7.Charakteryzowanie bohatera na podstawie fragmentu utworu.
8.Uzupełnianie karty pracy – notatki o bohaterze.
9.Podsumowanie pracy grup, informacja zwrotna.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.