X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41735
Przesłano:

Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego? Konspekt lekcji dla klasy 4 z uwzględnieniem oceniania kształtującego

1. Przedmiot: Historia klasa- IV
2. Temat: Jak powstał Mazurek Dąbrowskiego?
3. Powiązanie z wcześniejszą wiedzą, doświadczeniami i umiejętnościami uczniów: Uczniowie przedstawiają przyczyny upadku Rzeczpospolitej i próby reform
Uzasadnienie celowości realizacji tematu – po co uczę tego moich uczniów? Aby mogli poznać i opowiedzieć o Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie.

Cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia:
1) Kto i kiedy stworzył Legiony Polskie we Włoszech i w jakim celu?
2) Kim był autor polskiego hymnu narodowego?
3) O czym mówią słowa Mazurka Dąbrowskiego?
4) Dlaczego rozwiązano Legiony Polskie we Włoszech?
Cele lekcji dla nauczyciela
-okoliczności powstania i działalność Legionów Polskich we Włoszech
-okoliczności powstania Pieśni Legionów polskich we Włoszech,
-czym zasłużyli się dla Polski J.H. Dąbrowski i Józef Wybicki
-dlaczego doszło do rozwiązania Legionów

Metody i formy zajęć: rozmowa nauczająca, praca z tekstem źródłowym, praca indywidualna i w parach

Przebieg lekcji:
Wstęp:
1.Przypomnienie wiadomości dotyczących upadku państwa polskiego i wydarzeń które je poprzedziły oraz przyczyny emigracji(wprowadzenie film Rozbiory Polski)
Rozwinięcie:
1. Nauczyciel omawia okoliczności utworzenia Legionów Polskich we Włoszech. Wyjaśnia sytuację, w której znaleźli się Polacypo upadku państwa i dlaczego nadzieje na niepodległość wiązali właśnie z Francją.
2. Uczniowie wykonują w zeszycie ćwiczeń ćw. 3/59 . Wybrany uczeń pokazuje na mapie..
3. Następnie uczniowie wypełniają Identyfikator postaci historycznej korzystają z żywego źródła informacji. Po wypełnieniu sprawdzamy poprawność notatek.
4. Następnie uczniowie przypominają informacje o polskim hymnie narodowym i okolicznościach jego powstania. Kolejnym zadaniem jest uzupełnienie tekstu z lukami dotyczącej znajomości jego treści i kontrola koleżeńska(podkład muzyczny).
5. Nauczyciel pyta o cele legionistów wyrażone w refrenie hymnu.
6. Dlaczego plany z powrotem do Polski nie doszły do skutku. Czytanie fragmentu Koniec Legionów i i udzielenie odpowiedzi na pytanie 5/115
Podsumowanie:
1. Pytanie podsumowujące.
Dziś nauczyłem się, zapamiętałem, dowiedziałem się......

Sporządził: Leszek Górczyński

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.