X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41671
Przesłano:

Innowacja pedagogiczna "Face-to-face ważniejszy niż interfejs - bądź offline i bądź szczęśliwy"

„ Face-to-face ważniejszy niż interfejs – bądź offline i bądź szczęśliwy”

PROGRAM
INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 86
IM. PROF. JERZEGO SAMPA
W GDAŃSKU

SPIS TREŚCI

Wstęp
I. Ogólne informacje
II. Opis, zakres i miejsce innowacji
III. Motywacje wprowadzenia innowacji
IV. Cel innowacji pedagogicznej
V. Metody pracy
VI. Formy pracy
VII. Przewidywane osiągnięcia
VIII. Harmonogram
IX. Ewaluacja

Wstęp
W dzisiejszych czasach często najlepszymi przyjaciółmi dziecka zostają smartfon
i komputer - to z nimi najchętniej spędza czas. Gra w gry, rozmawia z rówieśnikami w mediach społecznościowych, ogląda filmiki. Nie wyobraża sobie, że może być offline.
Niektórzy rodzice nie widzą w tym nic złego, a część daje dzieciom zły przykład - po powrocie z pracy chętnie „znikają” w wirtualnym świecie zamiast spędzać czas ze swoimi pociechami.

I. Ogólne informacje
Proponowana innowacja pedagogiczna powstała zgodnie z przepisami Ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245). Innowacja ta ma charakter innowacji programowej łączącej elementy: zajęć plastycznych, języka polskiego, świetlicowych. Innowacja ma pokazać uczniom jak w ciekawy sposób można spędzać czas, rozwinąć ich zainteresowania. Uświadomić, że życie, które toczy się poza siecią jest znacznie ciekawsze, a przyjaźnie zawierane i podtrzymywane w realnym świecie są trwałe i potrzebne ludziom. Podczas zajęć zostaną wykorzystane zestawy Fonolandia.

II. Opis, zakres i miejsce innowacji
Autorzy innowacji: Kinga Patrzylas - Elżanowska, Dagmara Soćko, Agnieszka Schroeder –Fryska.
Adresatami innowacji są uczniowie klasy 4c, 3 a, d, 1b, d Szkoły Podstawowej
nr 86 w Gdańsku im. prof. J. Sampa.
Czas realizacji innowacji obejmuje okres od grudnia 2018 do kwietnia 2019 roku.
Zajęcia innowacyjne odbywać się będą na godzinach wychowawczych, zajęciach świetlicowych oraz w ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu.
Zajęcia poświęcone będą zagadnieniom związanym z używaniem smartfonów, tabletów czy Internetu. Dzieci dowiedzą się jak odpowiedzialnie korzystać z mediów cyfrowych, poznają również skutki nadużywania telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów czy komputerów (podstawowe definicje oraz rodzaje uzależnień). Dowiedzą się także, jakie zagrożenia płyną z uzależnienia od wirtualnego świata.
Udział w innowacji ma zachęcać i motywować uczniów do tego, aby spędzali czas we własnym towarzystwie bez użycia urządzeń multimedialnych, co wpłynie na wytworzenie
i podtrzymywanie pozytywnych więzi między nimi. Uczniowie poznają także różnorodne sposoby spędzania wolnego czasu poza szkołą ze swoimi rodzicami, rówieśnikami, rodzeństwem itp. i wybiorą te, które są dla nich najbardziej atrakcyjne.
Niniejsza innowacja ma również na celu kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania
z urządzeń cyfrowych oraz bezpiecznego i odpowiedzialnego zachowania w sieci.

III. Motywacja wprowadzenia innowacji:
Inspiracją do opracowania innowacji stały się nasze osobiste doświadczenia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz opiekuńczej. Refleksje po rozmowach z uczniami, obserwacje podczas wycieczek szkolnych, informacje medialne dotyczące zjawiska cyberprzemocy oraz nadużywanie przez dzieci telefonów komórkowych na terenie szkoły (pomimo obowiązującego zakazu). Ponadto odbyłyśmy cykl szkoleń związanych
z w/w tematyką.

IV. Cele innowacji pedagogicznej
- rozwijanie prawidłowych relacji z rówieśnikami,
- poszerzenie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z Internetu oraz innych urządzeń elektronicznych oraz kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z urządzeń cyfrowych i bezpiecznego zachowania w sieci,
- uświadomienie uczniom skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu – Internetu, telefonów komórkowych,
- wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka,
- wytwarzanie pozytywnych więzi między uczniami,
- rozwijanie umiejętności ciekawego spędzania czasu.

V. Metody pracy:
- wykład, pogadanka, mini projekt,

VI. Formy pracy: jednostkowa, grupowa, w parach, zbiorowa.
VII. Przewidywane osiągnięcia
- wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły,
- budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców,
- wypracowanie zasad zachowania w sytuacjach cyberprzemocy,
- umiejętność spędzania czasu przez uczniów w sposób ciekawy, kreatywny, bez konieczności używania mediów cyfrowych,
- lepsza integracja grupy.

VIII. Harmonogram
=
Grudzień:
- wzięcie udziału w ogólnopolskiej kampanii społecznej zorganizowanej przez Fundację Dbam o Mój „IDĄ ŚWIĘTA, NIE O SMS-IE LECZ O KARTCE PAMIETAJ” :
- wysyłanie kartek,
- udział w konkursie plastycznym.

Styczeń:
-zajęcia warsztatowe na temat bezpiecznego korzystania z Internetu – uświadomienie uczniom, że nie są anonimowymi użytkownikami Internetu .
- zajęcia warsztatowe związane ze zjawiskiem fonoholizmu, e-uzależnieniami i cyberprzemocą.

Luty:
- spotkanie z policjantem - pogadanka na temat zagrożeń ze strony Internetu i ochrony przed nimi (wirusy, włamania komputerowe, reklama, uzależnienia, brak rzetelności i wiarygodności informacji).
Dzień bezpiecznego Internetu:
- wykonywanie gazetek na temat bezpieczeństwa w Internecie,
- wykonanie prac plastycznych: „Ja i sieć”– możliwości i zagrożenia.

Marzec:
- zajęcia warsztatowe: „Jak wygląda mój dzień?” – ćwiczenia uświadamiające uczniom ile czasu spędzają w sieci lub korzystając w mediów cyfrowych.
- zajęcia warsztatowe „Jak ciekawie mogę spędzać wolny czas”?
W klasie 4 napisanie pracy na temat: „Jak ciekawie spędzać czas bez używania telefonu, komputera i Internetu?”
„Dobrze czuję się w grupie” – rozwijanie właściwych relacji w grupie/klasie.

Kwiecień/maj:
- zajęcia warsztatowe „Dlaczego lepiej spędzać czas z przyjaciółmi face to face niż wirtualnie?” Podsumowanie zajęć.
Utworzenie na facebooku szkoły opisu dotyczącego innowacji.
Ewaluacja innowacji

IX. Ewaluacja
1. Wypełnienie przez uczniów ankiet ewaluacyjnych na zakończenie innowacji
Czy według Ciebie zajęcia były interesujące?
Tak/ Nie
Czy czynności wykonywane na zajęciach były dla Ciebie łatwe i zrozumiałe?
Tak/ Raczej nie/ Nie
3. Czy chciałbyś kontynuować zajęcia z tej tematyki?
Tak/ Nie
4. Czy dobrze Ci się pracowało z kolegami (koleżankami) w zespole?
Tak/ Raczej nie/ Nie
2. Zorganizowanie wystawy prac na terenie szkoły.
3. Opis innowacji na facebooku szkoły.
4. Samoocena dokonana po zakończeniu innowacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.