X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41668
Przesłano:

Twierdzenie Pitagorasa. Scenariusz lekcji matematyki w kl. VII

Matematyka w klasie VII
Temat lekcji: Twierdzenie Pitagorasa

Cele:
Uczeń
• uczeń zna i stosuje Twierdzenie Pitagorasa
• uczeń zna nazwy boków trójkąta prostokątnego,
• wskazuje przyprostokątne i przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego,
• stosuje twierdzenie Pitagorasa w zadaniach z treścią,
• potrafi wyciągnąć wnioski na podstawie danych,
• rozwija swoją spostrzegawczość,
• aktywnie pracuje na lekcji
Metody nauczania:
Pogadanka, metoda problemowa, pokaz, ćwiczenia

Środki dydaktyczne:
podręcznik „Matematyka wokół nas”, komputer, rzutnik,
strona matzoo.pl (tw. Pitagorasa, trójkąt prostokątny)
Strona LearningApps – Twierdzenie Pitagorasa Milionerzy

Formy pracy:
Grupowa, indywidualna

PRZEBIEG LEKCJI:
I. Czynności organizacyjne
II. Zajęcia właściwe
1.Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji:
Jakie twierdzenie poznaliście na ostatniej lekcji?
Do jakich trójkątów odnosi się Twierdzenie Pitagorasa?
Jaki trójkąt nazywamy prostokątnym?
Jak nazywamy boki w trójkącie prostokątnym?
Podaj Twierdzenie Pitagorasa?
2. Zapoznanie uczniów z celami lekcji.
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. Praca równym frontem.
Otwarcie strony
www.matzoo.pl /klasa7/tw-pitagorasa (max 5 przykładów)
www.matzoo.pl/klasa7/trojkat-prostokatny (max 5 przykładów)
5. Podział klasy na grupy 2 osobowe
I grupa rozwiązuje i przedstawia zadanie 7/274
Czy parasol o długości 62 cm zmieści się na dnie walizki o wymiarach wewnętrznych 37 cm × 55 cm?
II grupa rozwiązuje i przedstawia zadanie 8/274
Rafał skonstruował latawiec w kształcie deltoidu. Wykorzystał dwie listewki o długościach 30 cm i 56 cm. Krótszą z nich przymocował w odległości 20 cm od jednego z końców dłuższej listewki. Na koniec postanowił wzmocnić brzeg latawca taśmą. Jak długą taśmę musi przygotować?

III grupa rozwiązuje i przedstawia zadanie I/275
W trójkącie prostokątnym wysokość opuszczona z wierzchołka kąta prostego jest równa 12 cm i dzieli przeciwprostokątną na odcinki długości 9 cm i 16 cm. Oblicz obwód tego trójkąta.
III. Podsumowanie i ocena pracy uczniów

IV. Zadanie i omówienie pracy domowej
Zadanie 5/274
Drzwi mają szerokość 90 cm i wysokość 2 m. Czy można przez nie przenieść długą prostokątną płytę sklejki o podanej szerokości? a) 210 cm b) 220 cm

Zadanie II/275
Oblicz obwód i pole trapezu prostokątnego, którego krótsza podstawa
i wysokość są równe 5 cm, a dłuższa przekątna ma 13 cm długości.

V. Przypomnienie celów lekcji
Na koniec Milionerzy LearningApps – Tw. Pitagorasa

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.