X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41632
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Mądra główka - innowacja matematyczna

INNOWACJA MATEMATYCZNA „Mądra Główka”

Jest to innowacja metodyczna, którą od 2 lat prowadzimy na terenie Miejskiego Przedszkola Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach. Udział w niej biorą dzieci 6 letnie przejawiające zdolności i zainteresowania matematyczne. Zajęcia prowadzone są w grupie 7 osobowej, raz w tygodniu. Trwają 30 minut. Prowadzone są przez nauczycielki Katarzynę Karbowiak i Agnieszkę Ruszkowską. Program został opracowany w oparciu o „Program nauczania – dziecięca matematyka” E.Gruszczyk-Kolczyńskiej oraz elementy metody M.Montessori.

Wiek przedszkolny jest bardzo istotnym okresem w rozwoju dziecka. Jest to czas największych zmian zachodzących we wszystkich sferach rozwoju. Kształtują się w tym czasie różne nawyki oraz rozwijają umiejętności przydatne w dalszym życiu każdego człowieka. Zadaniem przedszkola jest zapewnienie każdemu dziecku jak najkorzystniejszych warunków wszechstronnego rozwoju. Ucząc się dzieci odkrywają własne możliwości. Poznając rzeczywistość poprzez osobiste doświadczenia, pobudzają umysł i angażują emocje, a dzięki temu ukierunkowują swoje zainteresowania. „...dzieci, które rozwijają się bardzo dobrze, mogą być jeszcze lepsze, pod warunkiem, że rozwinie się ich specjalne uzdolnienia....”(E.Gruszczyk-Kolczyńska)

Dziecko potrafi samo dojść do wniosków, poszukiwać najlepszych rozwiązań, ale czasem potrzebna jest mu pomoc, która nie polega na podawaniu przez nauczyciela gotowych rozwiązań, a na umiejętnym kierowaniu rozumowaniem dzieci, motywowaniu do pracy i wzmacnianiu. Podstawową zasadą zajęć musi być wolność dziecka, ponieważ tylko ona wyzwala kreatywność obecną w naturze. Okres dzieciństwa jest okresem ogromnej ciekawości, jest to etap życia, w którym umysł dziecka chłonie cechy otoczenia i przyswaja je.
„Pomóż mi, a zrobię to sam”( M.Montessori)

Główne cele innowacji:
• Rozbudzanie zainteresowań i umiejętności matematycznych dzieci
• Rozbudzanie dziecięcej ciekawości, aktywności i samodzielności w czasie podejmowanych działań
• Wzbogacanie wiedzy matematycznej
• Kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania wypowiedzi
• Kształtowanie odporności emocjonalnej niezbędnej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym

Treści dydaktyczne:
• Orientacja przestrzenna.
• Rytmy i rytmiczna organizacja czasu, zegary.
• Przyczyna i skutek. Przewidywanie następstw.
• Kształtowanie umiejętności liczenia obiektów.
• Dodawanie i odejmowanie, rozdawanie i rozdzielanie po kilka.
• Klasyfikacja.
• Uświadamianie dzieciom stałej liczby w zbiorze. Równoliczność. Aspekt kardynalny liczby.
• Numerowanie. Aspekt porządkowy liczby.
• Długość – kształtowanie umiejętność mierzenia.
• Intuicje geometryczne.
• Kształtowanie odporności emocjonalnej dzieci.
• Mierzenie ilości płynu.
• Waga i ważenie.
• Układanie i rozwiązywanie zadań z treścią oraz zapisywanie czynności matematycznych.

Dzieci uczestniczą w innowacji bardzo chętnie, nie mogą się doczekać kolejnych zajęć. Rodzice chwalą zajęcia matematyczne, widzą postępy dzieci oraz zainteresowania matematyką. Dzieci liczą, uczą się odczytywać czas na zegarze, mierzą i ważą różne przedmioty. Dodatkowo korzystają z gier matematycznych dostępnych w internecie. Lubią eksperymenty, rozwiązywać rebusy, sudoku, układać tangramy.

Innowacja kończy się coroczną Międzyprzedszkolną Olimpiadą Matematyczną, na którą zapraszane są dzieci z innych katowickich przedszkoli.

Autorki:
Agnieszka Ruszkowska i Katarzyna Karbowiak- nauczycielki MP Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.