X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41629
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Dzień Bibliotek i Bibliotekarzy. Zajęcia dla młodszych i starszych grup wiekowych

TEMAT DNIA: Dzień bibliotekarza i bibliotek (8 maja)
Zajęcia dla młodszych i starszych grup wiekowych.

Cele główne:
• Zapoznanie dzieci ze światem zawodów – bibliotekarz
• budzenie zainteresowania książkami; przypomnienie o konieczności szanowania książek

Cele ogólne:
Dziecko młodsze i starsze:
• rozpoznaje i nazywa bibliotekę,
• wie, na czym polega praca bibliotekarza,
• powtarza rymowankę ilustrując ją ruchem ciała,
• słucha wiersza i odpowiada na pytania dotyczące jego treści,
• rozwiązuje zagadki słowne,
• przelicza elementy - książki,
• doskonali sprawność manualną wykonując pracę plastyczną,
• wypowiada się na podany temat używając bogatego słownictwa,
• przestrzega zasad obowiązujących podczas wspólnych zabaw,
• rozwija sprawność ruchową uczestnicząc w zabawach ruchowych.

Metody pracy:
• czynne
• oglądowe
• słowne

Formy pracy:
• praca zespołowa,
• praca indywidualna

Środki dydaktyczne: lustracje: bibliotekarza, biblioteki, książki, wiersz „WIELKI SKARB” B. St. Kossuth, zagadki słowne, szablon okładki książki, postać bibliotekarza, płyta CD, paski bloku technicznego, papier kolorowy, kolorowe gazety, klej, nożyczki, kredki.

PRZEBIEG:

1. Powitanie dzieci rymowanką ilustrowaną ruchem ciała.
Przedszkole to zabawa, a książki to podstawa.
Każdy kto bajki czyta ten nie błądzi i nie pyta.
2. Wysłuchanie wiersza „WIELKI SKARB” B. St. Kossuth.
„WIELKI SKARB”
Mam przyjaciela- wielki skarb,
największą radość w świecie.
Któż to? Aha, nie powiem, nie...
Z łatwością odgadniecie.
Chciałbym z nim przebywać cały dzień,
lecz mi nie daje niania.
Ej, Jurku, chodź, na spacer czas,
dość tego czytania.
Tak, książka to przyjaciel mój-
przyjaciel prawie żywy.
On opowiada cudów moc,
o świecie prawi dziwy.
O górach, morzach niesie wieść,
o naszej, własnej ziemi,
wypowie wiersz lub cudną baśń-
czym?- Literkami swymi.
Więc cieszę się, że książkę mam.
Och, czytać pragnę wiele!
Nie niszczę ich, bo książki me-
najlepsi przyjaciele.
3. Omówienie treści wiersza.
Nauczyciel zadaje dzieciom pytania:
• Kto jest przyjacielem Jurka?
• Gdzie niania wygania Jurka?
• O czym opowiadają Jurkowi książki?
• Dlaczego Jurek nie niszczy książek?
• Kto z was lubi słuchać czytania książek?
• Kto Wam czyta książki?
4. Zabawa ruchowa Bohaterowie naszych książek.
Dzieci poruszają się po sali w rytmie wesołej muzyki. Na hasło nauczyciela: Jesteśmy wilkiem z bajki o Czerwonym Kapturku - dzieci zachowują się jak wilki. Następnie dzieci znów się rytmicznie poruszają. Zabawę powtarzamy kilkakrotnie.
Przykładowe hasła:
• Jesteśmy jak Śpiącą Królewną - dzieci kładą się na dywanie i udają, że śpią.
• Jesteśmy jak Kot w butach - dzieci rytmicznie podskakują.
• Jesteśmy jak Calineczka - dzieci kucają łapiąc się za kostki i powoli depczą.
• Jesteśmy jak krasnoludki - dzieci łapią się pod boki i podskakują.
Nauczyciel pyta kim jeszcze możemy się stać? Dzieci podają przykłady, a następnie naśladują ruchem ciała wymienionych bohaterów.
5. Rozwiązywanie zagadek słownych.
Kto ma na półkach
książek bez liku,
i dba o książki,
i czytelników. Bibliotekarz

Oto zagadka książkowa!
Dziesięć liter ma to słowo,
a na końcu jest w nim „teka”.
Książka tam na Ciebie czeka,
coraz inna, coraz nowa. Biblioteka

Ma okładkę kolorową,
w środku kartki z obrazkami.
Oraz bajki, które mama
tobie czyta wieczorami. Książka

6. Dopasowanie rozwiązania zagadek do ilustracji.
Nauczyciel pokazuje dzieciom kolejno ilustrację; bibliotekarki, biblioteki i książki. Razem z dziećmi omawiają ilustrację, dokonując jednocześnie analizy i syntezy sylabowej wyrazów.
Dzieci starsze z pomocą nauczyciela dokonują analizy głoskowej poszczególnych słów, natomiast dzieci młodsze wyodrębniają pierwszą głoskę w słowach.
Informacja dla nauczyciela:
Bibliotekarz - jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczenia doradza odbiorcom poszczególne tytuły, przyjmuje rezerwacje i wydaje konkretne tytuły, odnotowując wszystkie czynności w kartotece bibliotecznej. Bibliotekarz przyjmuje i nabywa interesujące książki i materiały, nieustannie poszerzając zasoby biblioteczne, a także dba o dobrą kondycję dotychczas pozyskanych. Praca bibliotekarza nosi znamiona pracy sprzedawcy, sekretarza, a nawet badacza czy renowatora zniszczonych egzemplarzy. Osoba zatrudniona w tym charakterze egzekwuje należności z tytułu przetrzymywania materiałów powyżej wyznaczonego terminu i ich zniszczenia.
Biblioteka – instytucja kultury, która gromadzi, przechowuje i udostępnia materiały biblioteczne oraz informuje o materiałach bibliotecznych (swoich i obcych). W innym znaczeniu jest też nazwą samego budynku, pomieszczenia lub mebla zawierającego zbiory biblioteczne.
Biblioteki i ich zbiory stanowią dobro narodowe oraz służą zachowaniu dziedzictwa narodowego. W Polsce biblioteki organizują i zapewniają dostęp do zasobów dorobku nauki i kultury polskiej oraz światowej[2].
Materiały biblioteczne to zbiór dokumentów, które są gromadzone, przechowywane i udostępniane w bibliotekach. Klasyczne zbiory biblioteczne są mocno związane z nośnikami fizycznymi. Materiały dostępne w postaci cyfrowej są gromadzone i udostępniane w tzw. bibliotekach cyfrowych.

7. Zabawa matematyczna: Ile książek mam?

Nauczyciel rozkłada na dywanie obręcze, do których wkłada lub wyjmuję książki. Zadanie dzieci jest uważne słuchanie i dokonywanie obliczeń (dodawania lub odejmowania) oraz podawania wyników.
Dzieci młodsze dokonują obliczeń w zakresie do 4-6, a starsze do 10.

8. Układamy książki.

Dzieci segregują na półkach książki od największej do najmniejszej. Nauczyciel stwarza przy tym okazję, aby przypomnieć dzieciom, iż książki trzeb zawsze odkładać na miejsce, nie należy nimi rzucać, ani w żaden sposób niszczyć.

9. Praca plastyczna.

Dzieci młodsze otrzymują pasek papieru technicznego, który ozdabiają dowolnie papierem kolorowym lub wycinkami z kolorowych gazet.

Dzieci starsze: dzieci losują jedną z dwóch prac; część otrzymuje szablon okładki książki, a ich zadaniem jest samodzielne zaprojektowanie strony tytułowej ulubionej bajki.
Druga grupa dzieci koloruje kredkami postać bibliotekarza/bibliotekarki.
10. Pożegnanie rymowanką.
Przedszkole to zabawa, a książki to podstawa.
Każdy kto bajki czyta ten nie błądzi i nie pyta.
11. Podziękowanie za wspólne zajęcia.

opracowała: Emilia Kowalczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.