X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41572
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Wiosenne kolory - scenariusz zajęć

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PRZEDSZKOLNYCH DLA GRUPY MIESZANEJ

Temat bloku: Już przyszła wiosna!
Temat zajęć: Wiosenne kolory
Data: 24.04.2012
Prowadzący: Anna Szymczak

Doskonalenie umiejętności segregowania przedmiotów wg kolorów. Kształtowanie umiejętności liczenia.
Cele ogólne:
- stwarzanie sytuacji umożliwiających dzieciom poszerzanie wiedzy, umiejętności, doświadczeń
- zwrócenie uwagi na barwy jakie przybiera wiosna
kształtowanie wrażliwości estetycznej
- przeżywanie radości ze wspólnej zabawy

Cele szczegółowe: Dziecko:
- liczy w zakresie 9
- dostrzega zmiany w przyrodzie zachodzące wczesną wiosną
- dokonuje analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej
- zna sens określenia paleta z farbami
- globalnie czyta podpisy do obrazków
- posługuje się nazwami liczebników porządkowych
- rysuje kształt koła
- uważnie słucha utworu i udziela odpowiedzi na pytania dotyczące jego treści
- prawidłowo posługuje się nożyczkami
- estetycznie wykonuje pracę plastyczną
- dokonuje syntezy sylabowej wyrazów

Metody pracy:
- podająca, problemowa, praktyczna

Formy pracy:
- indywidualna, zbiorowa

Środki dydaktyczne: obrazek palety z farbami, kredki, kolorowy blok, nożyczki, klej, pary obrazków, sylwety motyli.

Podstawa programowa:
-1, p.2;
- 3, p.1, 2, 3;
- 5 p.3,4;
- 9 p. 2;
-13 p.1, 3;
- 14 p.,2,3,4, 6;

Przebieg zajęć:
1. Dobieramy obrazki – zabawa dydaktyczna. Układanie w pary obrazków, których nazwy różnią się jedną głoską.

2. Układanie z rozsypanki sylabowej hasła ,,Kolory wiosny”.

3. Wysłuchanie wiersza ,,Kolory wiosny”.
http://wiersze.kobieta.pl/wiersze/kolory-wiosny-dla-dzieci-80797

"KOLORY WIOSNY"
Wiosna od dzisiaj,
Kolory nosi.
Przyjmijcie barwy,
Przyrodę prosi.

Trawom i drzewom,
Zieleń rozdała.
Motylom, kwiatom,
Tęczowe dała.

Żółty kaczeńcom,
Czerwony makom.
Ciemne i szare,
Rozdała ptakom.

Ale nie tylko,
Bo dobrze wiecie,
Że barwne ptaki,
Też są na świecie.

Wody dostały,
Błękitu kolor,
By były jasne,
Bo to ich walor.

Przyjmijcie wtedy,
Nowe kolory,
Będzie piękniejszy,
Świat od tej pory.

Bo wiosną - nowe,
Życie się budzi
I swym kolorem,
Zachwyca ludzi.

Udzielanie odpowiedzi dotyczących treści wiersza. Jaka pora roku zawitała? Jakie dary ze sobą przyniosła? W jaki sposób zmienia się świat na wiosnę?

4. Rozwiązywanie zagadek
• Gdy przychodzi wiosna, ona się pojawia, jest zielona...(trawa)
• Gdy się schowa za chmury świat się robi ponury, jest żółte i gorące. Czy wiecie co to? To... (słońce)
• Gdy boćka zobaczy nawet z daleka, czym prędzej w wodę z pluskiem ucieka. Jest zielona, muchy zjada. Kto to taki? To jest ....(żaba).
• Chodzi koło stawu w czarno-białym fraku, gdy go ujrzy żaba ucieka ze strachu. (bocian)
• Lata nad łąką w czerwonej kapotce a na tej kapotce kropka na kropce. biedronka
• Są kolorowe, rosną na łące a ich główki są bardzo pachnące. (kwiaty)
5. Naśladowanie sposobu poruszania się motyla, żabki, bociana.
6. Szukanie małych motylków schowanych w sali.
7. Zabawa z motylkami. Układanie motylków przed sobą, za sobą, obok, na głowie.
8. Kolory – zabawa dydaktyczna. Oglądanie obrazka przedstawiającego paletę z farbami – wyjaśnienie pojęcia.. Nazywanie kolejnych kolorów – posługiwanie się nazwami odcieni. Liczenie kolorów i określanie ich liczby liczebnikiem. Nazywanie koloru np. szóstego, trzeciego, dziewiątego. Odnalezienie miejsca dla każdego motyla na palecie.
9. Paleta z farbami – wykonanie zadania w kartach. Łączenie ze sobą sylab tworzących wyrazy: fasola, Fasola. Czytanie podpisu do obrazka: paleta z farbami. Nalepianie w odpowiednich miejscach na palecie guziczków z farbami. W okienku nalepianie liczby wskazującej, ile jest farb.
10. Wiosna jest radosna – praca plastyczna – origami płaskie z koła.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.