X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41566
Przesłano:

Od przedmiotu do jego znaku. Scenariusz lekcji plastyki

Scenariusz lekcji plastyki
Temat: Od przedmiotu do jego znaku
Data: 22.04.2017r.
Klasa: IV
Czas zajęć: 45 minut
Prowadzący: Anna Szymczak
Cele i umiejętności: Uczeń:
- określa cechy i znaczenie znaków plastycznych;
- określa sposoby i rodzaje komunikatów oraz treści przekazywanych poprzez znaki plastyczne;
- podaje zastosowania znaków plastycznych;
- odczytuje treści symboliczne przekazywanych przez znaki;
- wykonuje uproszczony rysunek sprowadzony do konturu, sylwetki – synteza formy;
- projektuje proste znaki plastyczne o czytelnym przesłaniu;
- obserwuje naturę, inspirując się nią przedstawia wybrane elementy w pracy plastycznej.
Metody pracy: pogadanka, praca z tekstem, rozmowa nauczająca, ćwiczenie plastyczne, prezentacja i omówienie prac.
Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.
Środki i materiały dydaktyczne: proste przedmioty z życia codziennego (książki, kredki, kwiaty), kartoniki do losowania z nazwami przedmiotów, blok rysunkowy, farby plakatowe, patyczki higieniczne, widelce.
Realizacja podstawy programowej: Uczeń:
- 2.1 - podejmuje działalność twórczą, posługując się podstawowymi środkami wyrazu plastycznego i innych dziedzin sztuki (fotografika, film) w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki właściwe dla tych dziedzin sztuki);
- 2.2 realizuje projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące kształtowaniu wizerunku i otoczenia człowieka oraz upowszechnianiu kultury w społeczności szkolnej i lokalnej (stosując także narzędzia i wytwory multimedialne);
- 3.1 - rozróżnia określone dyscypliny w takich dziedzinach jak: architektura, sztuki plastyczne oraz w innych dziedzinach sztuki (fotografika, film) i przekazach medialnych (telewizja, Internet);
Przebieg zajęć:
1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
2. Wprowadzenie do zagadnienia – chętni uczniowie losują karteczki z nazwami przedmiotów oraz uczuć, które mają zilustrować na tablicy za pomocą prostych, konturowych, syntetycznych rysunków. Reszta uczniów zgaduje co rysują koledzy. Po wykonaniu rysunków nauczyciel pokazuje po dwa eksponaty mające tę samą funkcję i pyta który z nich został narysowany. Celem rozważań ma być wysnucie wniosku, że narysowane przez uczniów przedmioty nie są żadnymi konkretnymi przedmiotami, tylko znakami, symbolami każdego uczucia, przedmiotu czy zjawiska.
3. Pojęcie znaku na podstawie powyższych ćwiczeń uogólniamy, że znak nie może zawierać szczegółowych cech, musi być czytelny i jasny, mieć uniwersalny charakter.
4. Uczniowie projektują znak plastyczny.
5. Plener malarski – wykonanie pracy plastycznej wynikającej z obserwacji natury. Posługiwanie się zróżnicowanymi narzędziami: widelcem, patyczkiem i pędzlem.
6. Podsumowanie prac i ocena.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.