X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41556
Przesłano:

Konspekt katechezy o Kochającym Ojcu

Konspekt

Przedmiot: religia

kl. II SP

Temat: Kochający Ojciec.

Cele dydaktyczne
Poznanie, w jaki sposób Bóg Ojciec przyjmuje na powrót człowieka grzesznego.

Uczeń:
- opowiada przypowieść o miłosiernym ojcu,
- wie, że grzech oddala nas od Ojca i niesie cierpienie,
- zna znaczenie przebaczenia w życiu ludzi,
- wie, że miłosierny i przebaczający Bóg czeka na nawrócenie
człowieka.

Metody: rozmowa kierowana, odczytanie parafrazy tekstu biblijnego,gra dydaktyczna, praca z tablicą interaktywną, praca
z obrazem, opowiadanie, praca z tekstem.

Formy pracy: zbiorowa, indywidualna.

Środki dydaktyczne: parafraza tekstu biblijnego, rzutnik, tablica interaktywna, aplikacja Learning Apps, podręcznik, obraz "Powrót syna marnotrawnego", historyjka obrazkowa, test luk, puste kartki.

Przebieg lekcji

Czynności wstępne
1. Powitanie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2. Modlitwa „Ojcze nasz”.
3. Sprawdzenie listy obecności.
4. Przypomnienie ostatniej katechezy.

I Wprowadzenie
1. Rozmowa na temat modlitwy „Ojcze nasz”.
2. Uświadomienie uczniom celu katechezy - w jaki sposób Bóg okazuje
nam swą Ojcowską troskę i przyjmuje nas z miłością.
3. Zapisanie tematu w zeszycie.

II Rozwinięcie
1. Przeczytanie parafrazy tekstu biblijnego o miłosiernym ojcu. 2. Rozmowa na temat usłyszanego opowiadania.
3. Podsumowanie wypowiedzi uczniów.
4. Aplikacja Learning Apps:gra dydaktyczna - puzzle (porównanie
cech charakteru ojca i syna marnotrawnego).
5. Oglądanie reprodukcji obrazu Rembrandta „Powrót syna
marnotrawnego”.
6. Analiza postawy poszczególnych osób przedstawionych na obrazie.
7. Uporządkowanie historyjki obrazkowej dotyczącej przypowieści
o synu marnotrwawnym i wklejenie jej do zeszytu.
8. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
9. Opowiadanie treści przypowieści o miłosiernym ojcu przez
wybranych uczniów.
10. Wyjaśnienie, dlaczego Jezus opowiedział przypowieść
o miłosiernym ojcu.
11. Analiza ilustracji przedstawiających dziecko przepraszające
swojego tatę.

III Zakończenie
1. Uzupełnienie testu luk i wklejenie go do zeszytu.

Test luk
Syn postąpił bardzo ...... Opuścił ...... i wydał na rozrywkę pieniądze, które od niego otrzymał. Zajął się pasaniem ...........
Następnie postanowił ............... do ojca jako sługa. Ojciec ............ synowi i kazał wyprawić dla niego ..............

2. Sprawdzenie poprawności wykonania zadania.
3. Odczytanie uzupełnionego tekstu przez wybranego ucznia.
4. Ewaluacja (uczniowie na pustych kartkach rysują buzię wyrażającą
własną ocenę dotyczącą lekcji).
Buźka uśmiechnięta, gdy się lekcja podobała.
Buźka smutna, gdy się lekcja nie podobała.
Bużka z poziomą kreską, gdy się średnio podobała.
5. Modlitwa końcowa „Chwała Ojcu”.
6. Pożegnanie "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.