X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41502
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Projekt regulaminu biblioteki

PROJEKT
Regulamin biblioteki
........................................

I. Prawa i warunki korzystania z wypożyczalni.
1) Godziny pracy biblioteki będą wywieszone na tablicy informacyjnej umieszczonej w pokoju nauczycielskim .......................
2) Z biblioteki mogą korzystać bezpośrednio wszyscy pracownicy placówki.
3) Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
4) Biblioteka udostępnia swe zbiory w ciągu roku szkolnego.
5) Wszystkie wypożyczone z biblioteki książki, winne być zwrócone najpóźniej trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego
6) W uzasadnionym przypadku biblioteka może żądać zwrotu książek przed upływem terminu ustalonego w niniejszym regulaminie.
7) Każdy czytelnik ma prawo założyć w bibliotece szkolnej dezyderaty dotyczące uzupełnienia zbiorów biblioteki szkolnej.
II. Wypożyczanie książek.
1) Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko.
2) Do domu nie wypożycza się książek z księgozbioru podręcznego
i czasopism, które udostępnia się na miejscu w bibliotece.
3) Czytelnik - nauczyciel ma prawo wypożyczyć jednorazowo taką ilość książek z przedmiotów zawodowych, która umożliwia mu pracę
na lekcji z wykorzystaniem podręcznika.
4) Tylko czytelnik - nauczyciel może wypożyczyć książki dla uczniów.
5) Czytelnik ma prawo prosić o prolongatę terminu książek.
6) Przed wypożyczeniem książki, czytelnik winien zwrócić uwagę bibliotekarza na ewentualne uszkodzenia wypożyczonych egzemplarzy.
7) Czytelnik, w którego domu panuje choroba zakaźna, nie może w tym czasie korzystać z biblioteki.
III. Odpowiedzialność materialna za zbiory.
1) Czytelnik odpowiada materialnie za zgubione, zniszczone lub uszkodzone materiały biblioteczne.
2) Nauczyciel wypożyczający książki dla uczniów ponosi odpowiedzialność za ich ilość oraz stan.
3) W stosunku do czytelników przetrzymujących książki może być zastosowane okresowe wstrzymanie wypożyczania.
4) W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję albo inną wskazaną przez bibliotekarza.
5) Wszystkie wypożyczone zbiory biblioteczne powinny być zwrócone przed końcem roku szkolnego.
6) Wypożyczone książki należy szanować.
7) W sprawach spornych decyzję podejmuje Dyrektorplacówki.

Przygotowała: Monika Pilas

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.