X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41489
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Regulamin Konkursu Recytatorskiego "Co słychać na wsi"

4. Kryteria oceny:
1. Recytację ocenia komisja stosując skalę według ustalonego kryterium punktowego.
2. Na ocenę recytacji mają wpływ następujące elementy:
• Tempo
• Intonacja
• Interpretacja tekstu poetyckiego
• Znajomość tekstu
• Ogólny wyraz artystyczny (ruch, rekwizyt, strój)

5. Nagrody

1. Spośród uczestników konkursu wyłonionych zostanie trzech laureatów.
2. Laureaci i pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy oraz nagrody.
3. Opiekunowie otrzymają dyplomy.
4. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.

„Co słychać na wsi”
V Gminny Konkurs Recytatorski
dla Przedszkolaków

Organizator:
Samorządowe Przedszkole w Izbicy
Termin:
30 marca 2017 r., godz. 10.00
Miejsce konkursu:
Samorządowe Przedszkole w Izbicy

I. Cele konkursu

1. Nawiązanie współpracy między placówkami, integracja dzieci.

2. Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.

3. Dostarczenie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich.

4. Prezentacja umiejętności artystycznych dzieci.

5. Popularyzacja literatury dziecięcej

II. Regulamin

1. Organizator konkursu:
Samorządowe Przedszkole w Izbicy
2. Warunki uczestnictwa:
 W konkursie mogą uczestniczyć dzieci z przedszkola w Izbicy i oddziałów zamiejscowych z terenu Gminy Izbica.
 Każdy z oddziałów może zgłosić do udziału w konkursie dwoje dzieci.
 Uczestnicy przygotowują jeden utwór o tematyce związanej z życiem na wsi, pracą i zwierzętami gospodarskimi.
 Zgłoszenia udziału należy dokonać na załączonej karcie zgłoszenia, w terminie do dnia 20 marca 2016 roku.
 Opiekun uczestników dostarcza wraz z kartą zgłoszenia tekst wiersza
(w 1 egzemplarzu)

3. Jury:
Komisję konkursową powołuje organizator.

Karta zgłoszenia
udziału w konkursie recytatorskim
„Co słychać na wsi”

........................................
Nazwisko i imię uczestnika

........................................
Autor i tytuł wiersza

........................................
Wiek dziecka, miejscowość (oddział)

........................................
Podpis opiekuna

Karta zgłoszenia
udziału w konkursie recytatorskim
„Co słychać na wsi”

........................................
Nazwisko i imię uczestnika

........................................
Autor i tytuł wiersza

........................................
Wiek dziecka, miejscowość (oddział)

........................................
Podpis opiekuna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.