X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41484
Przesłano:

Program kółka zainteresowań dla uczniów zdolnych matematycznie z klas II

Cele główne:
- rozwijanie zainteresowań matematycznych,
- aktywizowanie ucznia, zachęcenie do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych
pomysłów,
- wyposażenie uczniów w zasób wiadomości i umiejętności wykraczających poza program
klasy II
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
- wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych.

Cele szczegółowe:
- kształtowanie wyobraźni geometrycznej,
- doskonalenie sprawności rachunkowej,
- nabywanie umiejętności precyzyjnego formułowania wypowiedzi,
- tworzenie własnych sposobów rozwiązywania zadań,
- branie udziału w konkursach matematycznych.

Tematyka zajęć.

I.Działania arytmetyczne na liczbach. - 15 godz.
1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 30.
2.Przedstawianie liczb w postaci sumy.
3.Porównywanie różnicowe.
4.Wyodrębnienie cyfry setek, dziesiątek i jedności w zakresie 100.
5.Dodawanie i odejmowanie liczb (wybranym sposobem )
bez przekroczenia progu dziesiątkowego w zakresie 100 .
6.Wprowadzenie i rozwiązywanie prostych równań.
7.Kolejność wykonywania działań.
8.Wprowadzenie dodawania i odejmowania pisemnego.

III. Mnożenie i dzielenie.- 8 godz.
1.Pamięciowe mnożenie i dzielenie liczb w zakresie 50
2.Tabliczka mnożenia- mnożenie na palcach.
3.Zapisywanie liczb w postaci iloczynu.
4.Mnożenie i dzielenie jako działania wzajemnie odwrotne.
5.Rozdzielność dzielenia względem dodawania.

II. Zadania tekstowe – 5 godz.
1.Rozwiązywanie zadań tekstowych jednodziałaniowych i dwudziałaniowych.
2.Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami (graf, drzewko).
3.Konstruowanie, przekształcanie i układanie zadań matematycznych.

III. Problemy matematyczne z życia codziennego. – 6 godz.
1. Obliczenia pieniężne: cena – ilość – wartość.
2. Obliczenia zegarowe i kalendarzowe
3. Mierzenie pojemności
4. Termometr – temperatura
5. Ważenie – porównywanie masy
6. Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek

IV. Geometria – 4godz.
1. Rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku.
2. Konstruowanie figur z patyczków. Rysowanie figur
3. Obliczanie obwodów wielokątów.

Razem 38 godz.
Czas realizacji uzależniony jest od potrzeb uczestników
Koła.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.