X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41459
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Grant Oświatowy

Załącznik Nr 1
do regulaminu przyznawania
miejskich grantów oświatowych

Wniosek o przyznanie grantu
pt. „Sięgaj, gdzie wzrok nie sięga - Granty Oświatowe”

• Nazwa grantu: „W zdrowym ciele zdrowy duch – zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową dzieci”.

• Imię/-ona i nazwisko/-a realizatora/-ów zadań objętych grantem:

• Informacja o działaniu objętym grantem
(właściwe zakreślić lub uzupełnić dane):

• zgłoszenie nowego projektu
• kontynuacja projektu
• termin realizacji grantu: 10.2016 - 06.2017
• liczba godzin przeznaczonych na realizacji zadań objętych grantem:
60 godz.(4 zajęcia po 30 min. Pani Sylwia Grzelak 2 razy w tygodniu po 30 min. W oddziale zlokalizowanym w Szkole Podstawowej nr9 w Kutnie, Pani Paulina Marciniak 2 razy w tygodniu po 30 min. W PM 15)
• liczba uczestników objęta grantem: 48 (2 grupy do 12 uczestników w oddziale szkolnym, 2 grupy do 12 uczestników w oddziale przedszkolnym)
• wniosek o grant dotyczy działalności: dydaktycznej, opiekuńczo-wychowawczej, rekreacyjno-sportowej, rekreacyjno- wypoczynkowej, rozwijającej zainteresowania, rozwijającej uzdolnienia uczniów, zapewnienia form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, innej działalności (jakiej?)
• forma realizacji działania objętego grantem to: zajęcia pozalekcyjne, wycieczka, konkurs, festiwal, przegląd, inne formy (jakie?)
zasięg działania objętego grantem: szkoła, miasto Kutno, powiat kutnowski, woj. łódzkie, zasięg ogólnopolski.
• partnerzy w realizacji działań objętych grantem (instytucje, szkoły, osoby i organizacje, z którymi szkoła planuje współpracować):

• Opis zaplanowanych działań objętych grantem:
W przypadku realizacji projektu edukacyjnego:
• Cele projektu edukacyjnego:
Rozwijanie zdolności matematycznych:
• Rozwijanie sprawności fizycznej
• Tworzenie atmosfery współpracy i współdziałania w zespole
• Wdrażanie do świadomego spędzania czasu wolnego na ćwiczeniach i zabawach ruchowych
• Propagowanie zdrowego stylu życia
• Rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki lub zwycięstwa

• Sposoby realizacji projektu edukacyjnego:
Przewidziano zajęcia 120 minutowe, jeden raz w tygodniu po pół godziny w czterech grupach (2 grupy w przedszkolu i 2 grupy w oddziale przedszkolnym w SP 9). Cykl zajęć 30 godzin. Tematyka spotkań podejmuje działania na rzecz aktywności fizycznej, proponowane zadania maja na celu propagowanie zdrowego stylu życia poprzez różnorodne formy ruchu.
• Zadania uczniów realizujących projekt:
Zajęcia „W zdrowym ciele zdrowy duch” mają za zadanie „zaszczepić” u dzieci potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego. Na zajęciach ruchowych będą miały miejsce złożone zadania i kombinacje ruchowe: efektywne wykorzystanie biegu, skoku, podrzut i chwyt piłki, rzuty z właściwej pozycji wyjściowej, ćwiczenia równoważne, taniec. Podnato zajęcia prowadzone będą również metodami tj.: metoda naśladowcza i zadaniowa, zabawowa, opowieści ruchowej, R. L. Labana, K. Orffa, M. Kniessów, W. Sherborne
• Harmonogram realizacji zadań:

Lp. Miesiąc Tematyka zajęć Uwagi
1. Październik 1. Rozgrzewka ważna sprawa – poznanie znaczenia rozgrzewki w życiu sportowców. Ćwiczenia rozciągające mięśnie górnych i dolnych partii ciała. Gimnastyka przedszkolaków – zabawa ruchowa.
2. Zabawy rzutne i z elementami toczenia.
3. Zabawy i ćwiczenia kształtujące właściwą postawę ciała.
4. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem kolorowych chust.
2. Listopad 1. Zabawy ruchowe z wykorzystaniem wstążek.
2. Ganga style – ruch w muzyce – nauka tańca.
3. Aerobik dla dzieci.
4. Laki gimnastyczne - ćwiczenia z wykorzystaniem przyrządu gimnastycznego.
5. Ćwiczymy równowagę – zabawy i ćwiczenia rozwijające koordynację ruchowo-wzrokowa.
3. Grudzień 1. Metoda R. Labana – wykorzystanie metody twórczej w ćwiczeniach gimastycznych.
2. Metoda K. Orffa – wykorzystanie metody twórczej w ćwiczeniach gimastycznych.
3. Metoda Kniessów - wykorzystanie metody twórczej w ćwiczeniach gimastycznych.
4. Styczeń 1. Rymowana gimnastyka smyka – zabawy ruchowe przy muzyce.
2. Kibicujemy – nauka układu tanecznego z pomponami.
5. Luty 1. Duże i małe piłki – zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem piłek.
2. Woreczkowy dzień – ćwiczenia z wykorzystaniem woreczków.
3.Ćwiczenia z kartką papieru – zabawy ruchowe z nietypowym przyrządem.
4. Aerobik na ludowo – zabawy ruchowe przy muzyce ludowej
6. Marzec 1. Metoda opowieści ruchowej J. C. Thulina
2.Metoda W. Sherborne – wykorzystanie metody w ćwiczeniach gimnastycznych.
3.Aerobik dla dzieci – taniec węgierski.
4.Wesoła gimnastyka z muzyką według R. Przyborowskiej – Wynimko.
5.Ćwiczenia z nietypowym przyrządem – gazeta.
7. Kwiecień 1.Twórcza kinezjologia – wyrabiamy skoczność, zwinność, zręczność.
2.Wygibajtus – zabawa na planszy podłogowej.
3.Nietypowa gimnastyka – ćwiczenia z butelką plastikową.
4. Krakowiak – ruch w muzyce – nauka układu tanecznego.
8. Maj 1. Mamo, tato poćwiczmy razem – zabawy z rodzicami według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
2. Tor przeszkód – zabawy z wykorzystaniem przyrządów na przedszkolnym placu zabaw.
3. Sport to zdrowie – konkurencje dla przedszkolaków

• Sposób prezentacji rezultatów projektu edukacyjnego:
Umieszczenie zdjęć z zajęć na stronie internetowej przedszkola. Przeprowadzenie jednych zajęć z rodzicami mających na celu zachęcenie do wspólnych ćwiczeń w domu.
• Ocena przydatności i skuteczności projektowanych działań:
Charakterystyczną cechą dziecka jest jego nadmierna ruchliwość spowodowana potrzebą zaspokojenia tzw. głodu ruchu. Ruch w tym okresie życia spełnia szczególną rolę – jest głównym stymulatorem biologicznym organizmu. Do czynów twórczych zdolny jest każdy człowiek, a najbardziej predysponowane w tym kierunku są dzieci, które nie muszą burzyć własnej wizji świata, podchodzić nowatorsko do obowiązujących zasad i reguł postępowania. Nie nauczyły się bowiem jeszcze funkcjonowania według określonych kanonów, przyjętych norm i obyczajów. Dzieci młodsze nie zdążyły jeszcze popaść w rutynowe podejście do rzeczywistości, tak zgubne w działalności twórczej. Potrafią częściej niż osoby dorosłe zadziwić się, zaciekawić. To połączenie dążenia do zaspokojenia „głodu ruchu” z ogromnymi możliwościami dzieci w działalności twórczej powinno być dostrzeżone, odpowiednio pielęgnowane i rozwijane.
Zadanie to jest spełniane dzięki prowadzeniu już od najmłodszych lat zajęć ruchowych metodami kreatywnymi.

W przypadku realizacji: festiwalu, konkursu, przeglądu, imprezy ogólnoszkolnej:
• cele konkursu/przeglądu/imprezy ogólnoszkolnej/festiwalu,
• forma realizacji planowanego przedsięwzięcia,
• regulamin festiwalu, konkursu, przeglądu (w formie załącznika),
• ocena przydatności i skuteczności projektowanych działań.

( Opis zaplanowanych działań nie może przekroczyć strony A4)

• Koszty działania objętego grantem:
Wysokość wnioskowanego dofinansowania.
• koszty płacowe i ich pochodne (§§:4010, 4110 i 4120) – należy uwzględnić możliwość zmiany wynagrodzenia, z powodu uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego realizatora grantu
1.832,56
• zakup niezbędnych materiałów do realizacji zadań objętych grantem, (§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia) – podać dokładną informację na co środki zostaną przeznaczone
• zakup usług pozostałych (§ 4300) – podać dokładną informację na co środki zostaną przeznaczone
Rytmika dla smyka 2x28,90 56,98
Klasyka dla smyka 2x21,49 42,98
Śpiewające brzdące seria 6 cz. 9 – W krainie tańca i piosenki 2x59,99 119,98
Śpiewające brzdące seria 6 cz. 7 – Pomóżmy sobie, dbać o zdrowie 2x59,99 119,98
Aerobik na ludowo – muzyka i ćwiczenia z serii Śpiewające brzdące 3 cz. 9 2x54,99 109,98
Woreczki do ćwiczeń równowagi 2x199,90 399,8
Płotki z sercami 4x69,90 279,6
Pachołki małe 2x45,90 91,8
Obręcze 6x55,90 335,4
Drążki gimnastyczne 6x49,90 299,4
Tańczące szarfy 6x29,90 179,4
Tańcząca chusta 24x4,90 117,6
Hula-hop 24x6,90 165,60
Worki do skakania 4x39,90 159,6
Woreczki z grochem 8x18,90 151,2
Szarfa pomarańczowa 4x2,90 11,60
Szarfa fioletowa 4x2,90 11,6
Szarfa zielona 4x2,90 11,6
Szarfa czerwona 4x2,90 11,6
Tunel prosty 4x49,90 199,6
Chusta animacyjna 3,5m 2x119,9 239,8
Piłka 65cm 24x39,9 957,6
Piłka do rytmiki 24x15,9 381,6
Pompka z igłą 2x9,90 19,8
Stojak gimnastyczny 4x279,90 1119,6
Równoważnia 2x129,9 259,8
Aktywny miś 2x59,90 119,8
Zapamiętaj, pokaż 2x49,9 99,8
Cegły łączniki 4x139,9 559,6
zaciski 129,9
Wygibajtus 4x59,9 239,6
Dyplomy2x25 50
Upominki – uśmiechnięta piłka 48x5,90 283,2
Magnetofon 2x419 838

8173,40
• łączna kwota dofinansowania, o którą ubiega się wnioskodawca 10.005,96
Planowana wysokość środków finansowych pozyskanych z innych źródeł (podać kwotę) -
Koszt całkowity działania objętego grantem (z uwzględnieniem środków otrzymanych od sponsorów). 10.005,96

........................................
........................................ ........................................
podpis/y nauczyciela/li podpis dyrektora

VI. Ocena Komisji (właściwe zakreślić): a) ocena pozytywna b) ocena negatywna

VII. Przyznana kwota na realizację działania objętego grantem: ...........................

Akceptuję do realizacji działanie objęte grantem

, dn. ................................ ........................................
Zastępca Prezydent Miasta

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.