X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41329
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Flaga i barwy narodowe

CEL OGÓLNY: budzenie szacunki i przywiązania do symboli narodowych, zapoznanie z barwami flagi.
CELE SZCZEGÓŁOWE:
• rozpoznaje flagę Polski
• wie jak nazywa się nasza ojczyzna
• zna i potrafi zaśpiewać I zwrotkę hymnu
• rozumie pojęcia: flaga, Polska, Polak
• wie czym są symbole narodowe
• potrafi zachować prawidłową postawę podczas hymnu
• wykonuje pracę plastyczną wraz z rodzicem, z wykorzystaniem materiałów plastycznych
• wierzy we własne siły
• współpracuje w grupie
• czeka na swoją kolej
• aktywnie uczestniczy w zabawach z udziałem rodzica
• wzbogaca doświadczenia we współpracy z dorosłym
• pogłębia uczucia miłości i przywiązania do rodziców
• zna słowa i elementy zabaw
• używa form grzecznościowych
METODY:
• słowna
• czynna
• oglądowa
FORMY PRACY:
• zbiorowa
• indywidualna
• grupowa
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• Tekst wiersza W. Bełzy „Kto ty jesteś...”
• Płyta Cd z piosenką M. Kluzy „Polsko śpiewam dla Ciebie, tańczę i gram”
• Tekst wiersza T. Kubiaka „Róże Agaty”
• Płyta z Mazurkiem Dąbrowskiego w wersji wokalnej i instrumentalnej
• plansze edukacyjne, obrazki i ilustracje z krajobrazami i ważnymi miejscami w Polsce
• sylwety serc w kolorach białych i czerwonych
• klej
• nożyczki
• bibuła biała i czerwona
• patyczki do szaszłyków
• róża czerwona i biała
• mapa Polski
• laptop
• zdjęcia dzieci
• maskotka wiewiórki

PRZEBIEG ZAJĘĆ

1. Przywitanie przybyłych gości – rodziców i zaproszenie ich do wspólnego uczestnictwa w zajęciach.
2. Zabawa na powitanie „Wszyscy są, witam Was”.
3. Sprawdzenie obecności.
4. Rozwiązanie zagadki muzycznej, wysłuchanie fragmentu hymnu w wersji instrumentalnej.
5. Wysłuchanie I zwrotki i refrenu hymnu z zachowaniem prawidłowej postawy ciała.
„Mazurek Dąbrowskiego”
6. Pogadanka na temat naszej ojczyzny- wykorzystanie mapy Polski zapoznanie z pojęciami: hymn, Polska, Polacy.
7. Zabawa słowna „Kim jesteśmy”. Dzieci uzupełniają zdanie „Jesteśmy Polakami, bo...”.
8. Przytoczenie pełnej nazwy naszego kraju – Rzeczpospolita Polska.
9. Słuchanie wiersza W. Bełzy pt. „Kto ty jesteś...”. Omówienie jego treści
10. Zabawa ruchowa połączona ze śpiewaniem piosenki M. Kluzy „Polsko śpiewam dla ciebie, tańczę i gram”, ilustrowanie słów ruchem, taniec z serduszkami białymi i czerwonymi.
11. Oglądanie filmiku edukacyjnego dla dzieci „Polskie symbole narodowe”, krótka rozmowa na temat barw i symboli narodowych.
12. Ćwiczenia w rytmicznym dzieleniu wyrazów na sylaby, zachęcanie dzieci do podjęcia samodzielnej próby podziału wyrazów.
13. Słuchanie wiersza "Róże Agaty" T. Kubiaka- wykorzystanie białej i czerwonej róży oraz flagi Polski, omówienie treści wiersza oraz znaczenia kolorów biel i czerwień
14. Układanie na dywanie z białych i czerwonych serduszek flagi Polski.
15. „Flaga Polski” – praca plastyczno – techniczna z rodzicami.
16. Zabawy ruchowe z zaproszonymi gośćmi:
• „Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki”
• „Polsko śpiewam dla ciebie, tańczę i gram”
17. Podziękowanie i pożegnanie przybyłych gości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.