X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41274
Przesłano:

Mnożenie i dzielenie liczb typu: 2 x 400, 800 : 2. Scenariusz zajęć

Scenariusz lekcji z zakresu edukacji matematycznej kl. III

Temat: Mnożenie i dzielenie liczb typu: 2 x 400, 800 : 2.

Cel główny: kształtowanie umiejętności mnożenia i dzielenia pełnych setek przez liczby jednocyfrowe.

Cele operacyjne: uczeń
• zna pojęcia iloczyn, iloraz
• rachuje w pamięci, szacuje wyniki mnożenia
• mnoży i dzieli pełne setki przez liczby jednocyfrowe
• rozwiązuje zadania tekstowe
• potrafi logicznie myśleć

Metody:
• pogadanka
• ćwiczenia praktyczne
• praca z podręcznikiem

Formy pracy:
• praca zespołowa
• praca w grupach dwu-osobowych
• praca indywidualna

Pomoce dydaktyczne:
• plansza z tabliczką mnożenia
• Po 20 liczmanów dla każdego ucznia
• Papierowe banknoty po 100zł i po 200zł
• Kartki do notatek

Przebieg lekcji
I Czynności organizacyjne -
sprawdzenie listy obecności, sprawdzenie pracy domowej, przedstawienie tematu i celów lekcji

1. Rachunek pamięciowy.

Powtórzenie tabliczki mnożenia oraz mnożenia i dzielenia przez 10
(np. 560 :10 =56)

„Wyścig rachmistrzów”
Para uczniów otrzymuje dwie koperty: w jednej są działania zapisane na kartkach a w drugiej wyniki .
U. wysypują na stolik zawartość koperty. Układają działania z poprawnie dobranymi wynikami.

II część właściwa

2.Czynnościowe wykonanie mnożenia pełnych setek – praca w parach.
N. mówi polecenia

* Wypłać koledze 400zł banknotami po 100zł.
Ile dałeś mu banknotów? (4)
Po ile?(po 100zł)
Zapisz to. (4 x 100zł = 400zł)

* Wypłać koledze 400zł banknotami po 200zł.
Ile dałeś mu banknotów? (2)
Po ile?(po 200zł)
Zapisz to. (2 x 200zł = 400zł)

* Wypłać 600zł, 800zł itp.

3. N. wyjaśnia uczniom

Aby obliczyć iloczyn 3 x 200, mnożę 3 x 2 setki. Otrzymuję 6 setek, czyli 600.
3 x 200 = 600

U. samodzielnie rozwiązują zad. nr 1 w karcie pracy

4. Rozwiązywanie zadań tekstowych na tablicy.

a) jednodziałaniowe

Tata kolegi jest ogrodnikiem. Zużywa dziennie 100 litrów wody do podlewania roślin w szklarni. Ile wynosi zużycie wody w szklarni w ciągu tygodnia?

b) dwudziałaniowe

W księgarni były 3 paczki po 200 pocztówek. Sprzedano 90 pocztówek. Ile pocztówek zostało?

5. Czynnościowe wykonanie dzielenia pełnych setek – praca w parach.
N. mówi polecenia

* Rozmień koledze 200zł na 2 banknoty.
Zapisz to. ( 200zł : 2 = 100zł)

* Rozmień koledze 400zł (2 banknoty po 200zł) na 4 jednakowe banknoty. Jakie to będą banknoty? ( 4 po 100zł)
Zapisz to. (400zł : 4 = 100zł)

6. N. wyjaśnia uczniom

Aby obliczyć iloraz 400:2,
dzielę 4 setki : 2.
Otrzymuję 2 setki, czyli 200.
400 : 2=200

U. samodzielnie rozwiązują zad. nr 5 w kartach pracy

7. Rozwiązanie zadań tekstowych 6 i 7 w kartach pracy

a) Kasjerka wypłaciła 400zł dwoma banknotami. Jaki to były banknoty?

b) Do sklepu przywieziono 600 konserw w 3 jednakowych pudłach. Po ile konserw było w każdym pudle?

8. Wspólne rozwiązanie zadania z kangurkiem znajdującego się w kartach pracy

Dwie kury w ciągu 2 dni zniosły 2 jajka. Ile jajek zniesie 6 kur w ciągu 6 dni, jeżeli będą się niosły z taką samą częstotliwością?
Sprawdź dwa warianty rozwiązania zadania.
- Zapoznanie z treścią.
- Próba samodzielnego rozwiązania
- Podawanie poprawnych wyników.
- Wspólne przeprowadzenie rozumowania prowadzącego do poprawnego rozwiązania.

III Podsumowanie – ocena pracy uczniów i ich aktywności podczas lekcji
Uczniowie dokładnie i poprawnie wykonali swoje zadania, więc zostają ocenieni zgodnie z systemem oceniania ustalonym przez nauczyciela.

Praca domowa
„Ćwiczymy poprawne liczenie” zad.1, 2/37.
N. objaśnia zadaną pracę.

E

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.