X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4125
Przesłano:

Program innowacji: Odkrywamy sekrety świata

NA ROK SZKOLNY 2008/2009
Opracowała MARTA BAŻEL
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 W DĘBICY

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp str. 2
2. Cel główny str. 3
3. Cele szczegółowe str. 3
4. Treści edukacyjne oraz sposoby ich realizacji str. 4
5. Środki dydaktyczne str. 6
6. Metody pracy str. 6
7. Formy pracy str. 6
8. Procedura osiągania celów str. 7
9. Sposoby ewaluacji programu str. 7
10. Efekty końcowe po zrealizowaniu programu str. 7
11. Bibliografia str. 8

WSTĘP :

Niektórzy uczniowie naszej szkoły mają trudności w nauce – kłopot
sprawia im czytanie ze zrozumieniem, kojarzenie czy przyswajanie nowych treści. Problemem jest także niezadowalająca aktywność czytelnicza.
Jednakże z przeprowadzonych dotychczas zajęć oraz rozmów z dziećmi
wynika, że drzemie w nich naturalna ciekawość świata. Dzieci wykazują
rosnące zainteresowanie różnymi „sekretami” i osobliwościami otaczającej nas rzeczywistości, które w pewien sposób poszerzają ich szkolną wiedzę.
Proponowana innowacja zawiera elementy tematyki z różnych dziedzin,
wykraczających poza ramy programu szkolnego. Wprowadzanie tych treści
odbywa się na zasadzie gier i zabaw dydaktycznych, ćwiczeń umysłowych,
quizów, łamigłówek a przede wszystkim wyszukiwania w różnych źródłach
i omawiania ciekawostek z otaczającej nas rzeczywistości społeczno –
przyrodniczej. Wiedza zdobyta podczas tych zajęć wpłynie pozytywnie na
wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia a także poszerzy ich szkolną wiedzę i zainteresowania własne.

CEL GŁÓWNY :

Program innowacji ma na celu rozbudzanie zainteresowania uczniów
otaczającym nas światem, umożliwienie im zdobywania i wykorzystania wiedzy, wykraczającej poza ramy programów szkolnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE :

• motywowanie uczniów do zdobywania dodatkowej wiedzy
• kształtowanie odpowiednich postaw wobec nauki
• harmonijny i wszechstronny rozwój uczniów
• rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań
• wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce
• wzbogacanie słownictwa
• posługiwanie się różnymi źródłami informacji ( encyklopedie, słowniki, czasopisma popularno – naukowe, Internet )
• kształtowanie umiejętności pozyskiwania, opracowywania
i kompletowania materiałów
• wykorzystanie czasu wolnego w sposób ambitny i twórczy
• wyszukiwanie odpowiedzi na trudne pytania poprzez wykorzystanie właściwej lektury
• rozwijanie umiejętności pracy w grupie
• budowanie pozytywnych relacji między dziećmi

TREŚCI EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY
ICH REALIZACJI:

TEMATYKA : ŚWIAT ZWIERZĄT

Założone osiągnięcia ucznia:

UCZEŃ WIE:
• co wielbłąd chowa w garbie
• dlaczego pszczoły tańczą
• który gad żyje najdłużej
• czy kangury chodzą na zakupy
• gdzie na świecie żyją smoki
• dlaczego jaszczurkom odpadają ogony
• który ssak potrafi latać
• gdzie nietoperze wiją gniazda
• który gad żyje najdłużej
• ile zębów mają ptaki

TEMATYKA : ŚWIAT ROŚLIN

Założone osiągnięcia ucznia:

UCZEŃ WIE:
• dlaczego trawa jest zielona
• dlaczego mucha boi się rosiczki
• czy korzenie mogą rosnąć w górę
• co świeci w lesie
• gdzie chleb rośnie na drzewach
• dlaczego rzep się czepia
• na której roślinie można pływać
• które drzewo jest najwyższe
• czym różni się modrzew od innych drzew iglastych
• czy roślina może zabić słonia

TEMATYKA : CIAŁO CZŁOWIEKA

Założone osiągnięcia ucznia:

UCZEŃ WIE:
• po co nam aż pięć zmysłów
• skąd się bierze gęsia skórka
• do czego potrzebne są mięśnie
• dlaczego hałas jest niebezpieczny
• gdzie w ciele człowieka znajdują się najmniejsze kości
• co to są linie papilarne
• dlaczego podczas kataru nic nam nie smakuje
• dlaczego mamy czkawkę
• co by się stało gdyby człowiek nie miał kości
• dlaczego jedni mają kręcone włosy, inni są rudzi, a jeszcze inni łysi

TEMATYKA : NAUKA I TECHNIKA

Założone osiągnięcia ucznia:

UCZEŃ WIE:
• dlaczego lody się roztapiają
• z czego składa się mleko
• jak działa termometr
• dlaczego w ciemności nic nie widać
• jak powstaje tęcza
• dlaczego człowiek nie spadnie z kuli ziemskiej
• skąd się bierze kamień w czajniku
• co to jest echo
• dlaczego samolot lata, choć jest taki ciężki
• dlaczego w czasie burzy błyska się i grzmi

TEMATYKA : ZIEMIA I KOSMOS

Założone osiągnięcia ucznia:

UCZEŃ WIE:
• gdzie Słońce świeci w nocy
• czy świat ma swój dach
• dlaczego warto znać Wielką Niedźwiedzicę
• kiedy niebo blednie
• dlaczego na Saharze przyda się ciepły koc
• kiedy wulkany chrapią
• co pokazuje igła kompasu
• dlaczego lepiej nie spać na plaży
• czy Słońce jest gwiazdą
• ile mleka jest na Mlecznej Drodze

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

• encyklopedie
• słowniki
• encyklopedie multimedialne
• czasopisma
• książki
• Internet
• gry dydaktyczne
• krzyżówki
• quizy
• filmy dydaktyczne
• zeszyty ciekawostek

METODY PRACY:

• metoda podająca – opowiadanie, pogadanka, opis, dyskusja, praca z tekstem
• metoda problemowa – gry dydaktyczne, burza mózgów, inscenizacja
• metoda praktyczna – praca z komputerem

FORMY PRACY:

- indywidualna
- ogólna (zbiorowa)
- grupowa

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW:

• program innowacji jest realizowany w ramach zajęć świetlicowych, w formie tygodniowych bloków tematycznych
• program innowacji ma za zadanie stworzyć uczniowi możliwość wzbudzania i rozwijania zainteresowań własnych, poszerzania wiedzy oraz umiejętności wykorzystania jej w praktyce
• istotny wpływ na osiągane efekty ma osobiste zaangażowanie nauczyciela, dobór odpowiedniej literatury i umiejętne wykorzystanie różnych źródeł informacji

SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU:

• rozmowy z uczniami objętymi programem innowacji
• rozmowy z nauczycielami
• powtórki z przerobionego materiału
• gazetka ścienna
• turniej wiedzy „Odkrywamy sekrety świata” ( kwiecień’ 2009r. )

EFEKTY KOŃCOWE PO ZREALIZOWANIU PROGRAMU:

UCZEŃ POWINIEN:

• świadomie korzystać z różnych źródeł informacji
• wykorzystywać czas wolny w sposób ambitny i twórczy
• poszerzać swoje zainteresowania
• wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce

BIBLIOGRAFIA:

Uniwersalna Encyklopedia dla Dzieci (autor zbiorowy) wyd. DELTA 1991r.
Encyklopedia dla Dociekliwych (autor zbiorowy) wyd. E.Jarmołkiewicz 2005r.
Encyklopedie „Wiedzy i życia” (autor zbiorowy) wyd.Wiedza i życie 1990r.
czasopisma „Świat wiedzy”
czasopisma „Ciekawe dlaczego?...” (autor zbiorowy)
Leksykon szkolny „Nauka i technika” (autor zbiorowy) wyd. Oxford – DELTA
„Wynalazki” (autor zbiorowy) wyd. DELTA 2004r.
„Testy dla ciekawych świata” C.Gifford, D.Gilpin, C.O’Brien , wyd.FK Olesiejuk 2006r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.