X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41221
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy

SCENARIUSZ

JAK ZROBIĆ COŚ Z NICZEGO, CZYLI RECYKLINGOWY ZAWRÓT GŁOWY.

Prowadząca :Monika Bulwa

Temat kompleksowy : Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi.

Temat zajęć :Jak zrobić coś z niczego, czyli recyklingowy zawrót głowy.

Cele ogólne :

– poznawanie sposobów sortowania odpadów wytwarzanych przez ludzi,
– uwrażliwienie dzieci na konieczność dbania o Ziemię,
– poznawanie pojęcia recyklingu,
– uzmysłowienie dzieciom potrzeby i nawyku segregacji śmieci,
– kształtowanie postaw proekologicznych,
– stworzenie pełnego stroju (sukienki, spodni, bluzki, nakrycia głowy itp.) z papieru , plastiku itd.

Cele szczegółowe :

Dziecko :

– wie , jak dbać o środowisko,
– rozumie na czym polega segregacja śmieci,
– potrafi podać przykład ,jak dbać o Ziemię,
– potrafi poruszać się w rytm muzyki ,
– wie ,co oznacza pojęcie recykling,
– potrafi wypowiadać się na dany temat ,
– prezentuje strój recyklingowy

Formy pracy:
-indywidualna ,
-grupowa,
-zespołowa

Metody:

-pogadanka,
-aktywizujące,
-pokaz,
-działań praktycznych,
-problemowa

Środki dydaktyczne :

List, przedmioty z różnych materiałów, chustki do zawiązywania oczu, 3 pojemniki, plastikowe butelki, płyta CD, odznaki „Przyjaciela Przyrody”, ilustracje związane z Dniem Ziemi, plakat Kubusia, plakat znaku recyklingowego, strój recyklingowy, worki ,kosze na śmieci

Przebieg zajęć:

1. Prowadzący wita dzieci. Zapowiada, że na zajęciach dowiedzą się, jak lepiej dbać o środowisko.
2. Przeczytanie listu dla dzieci od Przyrody . Rozmowa na temat listu.
• W jaki sposób ludzie niszczą przyrodę?
• Jak możemy dbać o przyrodę?
3. Zaproszenie dzieci na występ grupy Krasnoludki.
4. Prezentowanie okrzyku poszczególnych grup ,,Niechaj zniknie każdy śmieć, bo porządek chcemy mieć''.
5. Zabawa ruchowa ,,Woda ,ziemia, powietrze ''.
• Prowadzący łączy dzieci w pary. W każdej parze jedno dziecko ma zawiązane oczy. Drugie podaje mu przedmioty, wykonane z różnych materiałów. Zadaniem dziecka z związanymi oczami jest odgadnięcie za pomocą samego dotyku, co trzyma w rękach i z czego ten przedmiot jest wykonany. Dzieci zamieniają się rolami przynajmniej raz.
6. Prowadzący podsumowuje poprzednie ćwiczenie.
• Pyta dzieci o to , z jakich materiałów były zrobione przedmioty, które dotykały. Poszczególne pary dzielą się z grupą swoimi spostrzeżeniami. Prowadzący stara się dojść z grupą do wniosku , z jakich materiałów zrobionych jest najwięcej przedmiotów w naszym otoczeniu.
7. Wyjaśnienie, co oznacza słowo recykling.
8. Prezentowanie strojów recyklingowych.
9. Proponowanie dzieciom ćwiczenia z segregowaniem materiałów.
• W jednym miejscu gromadzimy wszystkie przedmioty. Rozkładamy na podłodze kartony w różnych kolorach. Prosimy dzieci o posegregowanie rzeczy. Po zakończonym ćwiczeniu sprawdzamy ,jak zostały posegregowane przedmioty .
10. Recyklingowe zawody. Dzielimy dzieci na dwie grupy . Każda ma za zadanie zapełnić kosze plastikowymi butelkami. Wygra ta grupa , która zmieści w zbyt małym pojemniku więcej butelek.
11. Prowadzący dziękuje dzieciom za zajęcia wręczając każdej grupie odznakę PRZYJACIELA PRZYRODY.

W scenariuszu korzystałam z materiałów edukacyjnych programu Kubusiowi Przyjaciele Natury.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.