X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41199
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Program umuzykalniający - Z rytmiką przez cały rok. 3, 4, 5-latki

PROGRAM ZAJĘĆ Z RYTMIKI -
dla dzieci 3,4,5- letnich

„ Z rytmiką przez cały rok”

Samorządowe Przedszkole w Zespole Szkół w Jaślanach

Program autorski:
mgr Magdalena Kościelna
Umuzykalnienie dzieci w wieku przedszkolnym stanowi integralną część systemu kształcenia muzycznego. Zajęcia umuzykalniające rozwijają w stopniu elementarnym słuch wysokościowy, poczucie rytmu, koordynacje słuchowo-ruchową i słuchowo-głosową, pamięć i wyobraźnię muzyczną.

CELE OGÓLNE PROGRAMU:
Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu .
Czas zajęć dla grupy 3,4,5 –latków wynosi - 15-20min.
Jeżeli dzieci w danym dniu są rozbawione i chętne do zabaw-czas zajęć może być wydłużony.
W ciągu całego roku szkolnego wprowadzane są piosenki tematycznie związane z planem pracy nauczyciela - dostosowane są do aktualnej pory roku , uroczystości przedszkolnych oraz elementów tańców ludowych i współczesnych.
Celem programu z rytmiki jest rozwój muzyczny i fizyczny dzieci oraz uczynienie młodego człowieka bycia aktywnym, myślącym, wrażliwym, twórczym i otwartym. A także stopniowe uczenie dzieci interpretacji muzyki, wartościowania jej, odczuwania jej piękna.
Podczas zajęć wprowadzane będą ćwiczenia, których celem jest rozwijanie twórczej inwencji dziecka. Należą do nich improwizacje ruchowe śpiewane i grane.
Cykl zajęć umuzykalniających ma na celu:
- kształcenie dyscypliny rytmicznej ,
-spostrzeganie zmian dynamiki i reagowanie na nie ruchem,
- spostrzeganie i odzwierciedlanie ruchem linii melodycznej i frazy muzycznej,
-odzwierciedlanie duchem wartości rytmicznych, metrum muzycznego,
- rozwijanie inwencji twórczej, wyobraźni dziecięcej,
-malowanie ilustracji do wybranego utworu muzycznego.

ZAŁOŻENIA PLANU:
- uwrażliwienie dzieci na piękno muzyki;
- rozbudzenie emocjonalnego stosunku dziecka do muzyki
-rozwijanie aktywności muzycznej poprzez tworzenie, odtwarzanie i słuchanie muzyki;
-wyzwolenie u dzieci tendencji do samoekspresji i rozwijania inwencji twórczej poprzez zabawy ruchowo- muzyczno- słowne;
- uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami,
-identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych,
-kształtowanie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dziecka ze szczególnym uwzględnieniem zdolności muzycznych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

- wdrażanie do umiejętności słuchania muzyki;
- kształtowanie wrażliwości na zmianę tempa, dynamiki, wysokości dźwięku;
- uwrażliwianie na estetykę ruchu
- układanie tekstu do wysłuchanej melodii oraz melodii do wybranego tekstu;
- wyrobienie poczucia rytmu, słuchu
- poznawanie i różnicowanie dźwięków instrumentów muzycznych - zapoznanie z nazwą, budową i sposobem gry na instrumentach muzycznych

W ciągu całego roku na początku każdego zajęcia stosowane są ćwiczenia rytmiczne utrwalające: marsz, bieg i podskoki oraz muzyczne powitanie.

Miesiąc
Zadania i ćwiczenia muzyczne

Wrzesień

- Integracja podczas zabaw rytmiczno-muzycznych,
-Ćwiczenia inhibicyjno-incytacyjne , dzieci poruszają się swobodnie po sali na umówiony sygnał reagują według poleceń nauczyciela,
- Zapoznanie dzieci z nowym otoczeniem, salą zabaw,
- Zaprezentowanie instrumentów muzycznych, zapoznanie z ich nazwą i sposobie gry na nim,
- Poznanie stałego sygnału muzycznego, oznaczającego zbiórkę przy nauczycielu ,
-Pierwsze próby poruszania się przy muzyce – chodzenie i bieganie "w rozsypce" przy akompaniamencie ćwierćnut i ósemek,
- Zabawa "Piłki" –próby skakania obunóż w miejscu
- Zabawy z piosenką „ Kolorowe kredki”,
- Rozwijanie poczucia rytmu przy piosence „ W naszym przedszkolu”,
- Zabawa Zegary: Na hasło umówione dzieci poruszają się na boki w rytm ćwierćnut, zmieniając tempo i kierunek ruchów,
- Rozwijanie słuchu; rozpoznanie odgłosów z najbliższego otoczenia,
- Ćwiczenia oddechowe, Zdmuchiwanie pyłków w rytm ćwierćnut ( krótkie i niezbyt mocne).
- Nauka zabawy tanecznej do piosenki „ Jesienna poleczka”.

Październik

- Rozwijanie słuchu i wyobraźni muzycznej podczas zabawy z piosenką „ Przyszła jesień”
- Ćwiczenia rytmiczne utrwalające rytm; rytmiczne powtarzanie słów, wyklaskiwanie dłońmi , wykonywanie rytmu na instrumentach muzycznych wybranych przez nie,
- Utrwalenie kontrastowych pojęć: cicho – głośno, wysoko – nisko, szybko – wolno oraz sygnału oznaczającego zbiórkę,
- Ustawienie w rzędzie – zabawa w "POCIĄG",
- Nauka prostej piosenki "Krasnoludki" , improwizacja ruchowa do treści piosenki
- Zabawy z KLANZĄ : "Deszczyk ";" Czarowanie",
- Zabawy rytmiczne kształtujące reakcję na pauzę w muzyce,
-Zabawy ilustracyjne , nawiązanie do treści piosenki „ Jarzębina”,
- Ćwiczenia emisyjne; powtarzanie za nauczycielem melodii , śpiewając ją na sylabach : lo, la, li na coraz wyższych dźwiękach i coraz niższych.
- Taniec do piosenki „ Małe czerwone Jabłuszko”

Listopad

- Zapoznanie z bębenkiem prezentacja i sposób gry na tym instrumencie /rytmiczne uderzanie dłonią,
- Nauka piosenki " Jesienne zapasy",
- Zabawa z piosenka /pokazywanie ruchem treści piosenki/,
- Akompaniament do piosenki "Marsz z bębenkiem",
- Formowanie koła wiązanego i marsz dookoła Sali,
- „ Skoczna polka” – nauka podstawowego kroku,

Grudzień

- Zagadki słuchowe "Co to za dźwięk?" – rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez różne przedmioty znane dzieciom ,
- Nauka na pamięć metodą frag. ze słuchu kolędy "Przybieżeli do Betlejem",” Był pastuszek bosy”, „ Cicha noc”.
- Zabawa na przerwę w muzyce " Zasypane choinki",
- Zabawa w samochody i samoloty z wykorzystaniem nagrania na CD
- Zapoznanie z układem choreograficznym do piosenki M. Jeżowskiej „ Ulica Śnieżynkowa ”. Taniec z pomponami.
-Zabawa rytmiczna uwzględniająca różnicę barwy i wysokości dźwięków „ Świąteczne porządki”.
-Pokaz kroków walca bez obrotów na przykładzie zabawy z piosenką „ Choinkowy walczyk”.

Styczeń

- Odróżnianie trzech rodzajów muzyki, w określeniu dzieci: "do biegania", "do maszerowania", i "do spania",
- Próby wykonania podskoków,
- Nauka piosenki: " Głodny ptaszek",
- Utrwalanie piosenek na uroczystość dnia Babci i dziadka,
- Próba określenia dźwięków wysokich, średnich i niskich,
- Zabawa w samochody, pociąg i małpki.
-Ćwiczenia emisyjne, śpiewanie na sylabie la coraz wyższych i coraz niższych dźwięków.
- Zabawa ilustracyjna z piosenką „ Ptaszki w zimnie”.
- Zabawy orientacyjno-porządkowe, „Zapamiętaj swoje miejsce”.

Luty

- Nauka cwału bocznego w kole wiązanym (w wolnym tempie, bez odrywania nóg od podłogi),
- Improwizacja ruchowa oparta na tematyce karnawałowej
- Ćwiczenia stóp: chód na palcach i na pietach,
- Zabawa z wykorzystaniem instrumentów muzycznych do piosenki : " Orkiestra"
- zabawa ruchowo-taneczna „ Klawiatura”.
- Zapoznanie z bębenkiem i kołatką – prezentacja gry na instrumencie,
- Muzyka klasyczna – Sanna – L. Mozarta, malowanie do muzyki,

Marzec

- Zabawa: "Żabki i bocian",
- Powitanie wiosny – słuchanie muzycznego wiersza pt: "W marcu jak w garncu",
- Nauka piosenki „ Marzec Czarodziej” , zabawa taneczna do piosenki,
- Nauka ładnego śpiewania – zwrócenie uwagi, aby dzieci nie śpiewały za głośno i wyraźnie wymawiały tekst,
- Wstępne przygotowania do uroczystości z okazji Dnia Matki – nauka piosenek,
- Wyklaskiwanie i wytupywanie rytmów,
- Zabawa samochody – czerwone światło – stój! zielone światło – idź!,
- Zabawa taneczna „ Krasnoludki” z wykorzystaniem drewnianych laseczek.

Kwiecień

- Wyrabianie sprawności słuchowej przez systematyczne stosowanie krótkich zagadek melodycznych i dźwiękowych,
- Osłuchanie z piosenką "Kwiecień – Plecień "
- Zabawy wiosenne: "Bocian i żaby”,
- Nauka prostego układu tanecznego z wykorzystaniem cwału bocznego i bardzo prostych figur - "Krakowiak wiosenny",
- Rozróżnianie melodii smutnej i wesołej,
- Nauka piosenki dla mamy i taty „ Powiedziała mi to lala”.
- Ćwiczenia rytmiczne uwrażliwiające na zmianę dynamiki oraz rozwijanie rozplanowania ruchu w przestrzeni.

Maj

- Zagadka muzyczna: "Jaka to piosenka?",
- Podskoki w rozsypce i w małych kółkach ,
- Zabawy rytmiczne z piłkami,
- Nauka łatwej piosenki na Dzień Matki „ Laurka”,
- Ćwiczenia orientacyjne i organizacyjne połączone z wyrabianiem poczucia przestrzennego (pary, małe kółka, duże koło),
- Festyn z okazji Dnia Matki – przygotowanie prostej oprawy muzycznej,
- Wyrabianie wrażliwości na stopniowe zmiany dynamiki i agogiki– reagowanie na zmiany ruchem,
- Tworzenie własnego akompaniamentu do piosenki „ Kocham Cię mamo”,
- Ćwiczenia słuchowo, skąd pochodzi ten dźwięk,

Czerwiec

- Powtórzenie i utrwalenie materiału przerabianego z dziećmi w czasie całego roku szkolnego,
- Zagadki i ćwiczenia słuchowe,
- Powtórzenie wszystkich piosenek i zabaw ruchowych
- Słuchanie piosenek o tematyce wakacyjnej ,
- Nauka tańca śląskiego "GROZIK"
- Koncert życzeń: dzieci decydują, jaką chcą powtórzyć piosenkę.

Opracowany na rok szkolny 2016/2017
mgr Magdalena Kościelna

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.