X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 41183
Przesłano:

Doskonalenia przewrotu w przód na skrzyni

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

TEMAT: DOSKONALENIE PRZEWROTU W PRZÓD NA SKRZYNI.

DYSCYPLINA: gimnastyka
CZAS TRWANIA: 45’
MIEJSCE ĆWICZEŃ: mała sala gimnastyczna
PRZYBORY: skrzynia, odskocznia, materace, ławeczki, drabinki, skakanki,
KLASA: VIII

CELE GŁÓWNE LEKCJI:
Umiejętności: przewrót lotny w przód na materacu, przewrót w przód na skrzyni.
Wiadomości: zasady bezpieczeństwa podczas ćwiczeń, błędy występujące
podczas przewrotu w przód,
Motoryka: skoczność, zwinność, koordynacja,
Akcenty wychowawcze: kształtowanie właściwych postaw wobec partnerów, wykonywanie
ćwiczeń wg instrukcji.

Metody realizacji zadań:
- metoda naśladowcza - ścisła,
- metoda zadaniowa - ścisła
- metoda twórcza,
- metoda ścisła.

Metody przekazywania wiedzy:
- pokaz,
- opis,
- pogadanka.

Formy organizacyjne pracy z uczniami:
- forma podziału uczniów: pary,
- forma prowadzenia zajęć: frontalna, indywidualna.

Tok lekcji
Zadania szczegółowe
Uwagi org.-met.

Zorganizowanie gru-py i sprawdzenie gotowości do zajęć
1. Zbiórka, powitanie.
2. Sprawdzenie obecności i gotowości grupy do zajęć.
2’
- w szeregu
- sprawdzenie stroju sportowego,
stanu obuwia, odłożenie biżu-
terii

Motywacja do zajęć
1. Podanie tematu i zadań lekcji.
2. Pogadanka o bezpieczeństwie podczas wykonywania
ćwiczeń na ławeczkach i skrzyni.
3. Trucht dookoła sali.

3’

Rozgrzewka
Ćwiczenia kształtujące na ławeczkach gimnastycznych:
- przeskoki obunóż przez ławeczkę poruszając się do przodu,
- jw. odbicie jednonóż i lądowanie na nogę przeciwną,
- przeskoki zawrotne
- ćw. mm RR- ugięcia i wyprosty RR w oparciu o ławeczkę przodem
- ćw. mm RR- ugięcia i wyprosty RR opierając na ławeczce NN w podporze przodem
- ćw. mm RR- ugięcia i wyprosty RR w podporze tyem
- ćw. mm B – w siadzie prostym, trzymając się RR ławeczki wznosy prostych NN
- ćw. mm B – w siadzie prostym, NN oparte o podłoże trzymane przez partnera, opady w tył i skłony w przód,
- ćw. mm G – w leżeniu przodem w poprzek ławeczki z RR opartymi o podłoże, wznosy prostych NN,
- ćw. mm G – w leżeniu przodem w poprzek ławeczki z NN opartymi o podłoże, RR na karku, skłony T w tył.

10’
- UU ustawieni w rzędzie naprzeciwko ławeczek

- UU ustawieni przy ławeczce

Kształtowanie umie-jętności, doskonalenie sprawności, rozwi-janie zdolności twórczych
1. Objaśnienie i pokaz prawidłowego przewrotu lotnego w przód na materacu
- przewroty lotne w przód

2. Objaśnienie i pokaz prawidłowego przewrotu w przód na skrzyni
- ćwiczenia na skrzyni,

3. Zadania dodatkowe
- 10 przeskoków przez skakankę
- w zwisie przodem 5 podciągnieć RR
- wymyśl ćwiczenie kształtujące skoczność.
24’
- sprzątnięcie ławeczek
- ułożenie materacy

- ustawienie skrzyni,

Uspokojenie organiz-mu, korekcja postawy
1. W rozsypce wymyśl ćwiczenie uspokajające organizm.

2’

Czynności organizacyjne

1. Uporządkowanie sali gimnastycznej.
2. Zbiórka, omówienie zajęć.
3. 3. Pochwała i ocena najlepiej ćwiczących uczniów.
2’

Nastawienie do samodzielnej pracy
1. Zachęcenie uczniów do podejmowania działań na rzecz własnej sprawności.
2. Pożegnanie klasy.

2’
-zbiórka w półkolu w siadzie
skrzyżnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.