X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 41084
Przesłano:
Dział: Logopedia

Różnicowanie głosek c - cz

Wpisz C lub CZ w puste miejsca.
.....ekają... na .....ołgistę jadą....ego w .....ołgu zoba....yłem ....udowną po....tówkę.
....óre.....ka .....esi zatań.....yła z chłop....em mają....ym bujną ....uprynę.
Dziew.....ynka idą.... schodami trzymała się ....ały .....as porę.....y.
Podrę.....niki u.....niów .....ały .....as leżą na półe.....kach.
W .....erw....u u.....niowie za.....ynają odli.....ać dni do rozpo....ęcia waka....ji.
Dziew.....ynki i chłop.....y usiedli na ławe....kach i wcinają po bułe... ...e.
Wychowaw....a wraz z u.....niami planuje wycie.....kę do Oj....owa i .....ęstochowy.
.....osnek i .....ebula to nie owo....e le.... nie .....ałkiem sma.....ne warzywa.
Dzie....ko .....arka .....ęsto podkrada .....ukierki pod.....as ....ałono....nych tań.....ów.
W .....entrum ......ernichowa .....asami za......yna się .....eremonia ślubna o półno.....y.
W......oraj Patry....ja u.....esała swoją .....uprynę w ku....yka, a w .....wartek zrobi warko.....e.
Do pra....ują....ej na po.... cie urzędni.....ki podsko.....ył .....łowiek w .....arnej kurt.....e.
Giną.....e piękno ota.....ają....ego świata ch....ą o.....alić ekolodzy na .....ałym świecie.
Wie......orem zjem pomarań......ę lub .....ytrusa leżą.....ego w lodów.....e.
W koń.....u skoń......yłem .....ytać ‘.....aline......kę’ i za.....ąłem ‘Ogniem i mie......em”.
.....elina pokrajała .....ukinię w koste......kę i dodała do gar.....ka w którym było gotują.....e się le.....o.
O w.....asach w .....udownym oto.....eniu pełnym słoń.....a i gorą.....ego piasku .....ęsto marzą pra.....owni.....y korpora...ji.
Waka.....je to .....as odpo.....ynku i .....ałodniowych wycie......ek integra.....yjnych.
W .....erwonej .....ape..... ....e .....ezary po.....łapał do .....entrum miasta po ......ekoladę dla ....e....ylii.
W mar.....u drogow.....y rozpo.....ęli pra.....e na uli.....y ‘......ystej’.
Poli.....janci .....ekali na rozpo.....ęcie ak....ji w bezpie.....nym miejs.....u.
Mieszkań.....y Sz.....ecina .....odziennie wra.....ają..... z pra.....y o ......wartej robią zakupy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.