X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 4099
Przesłano:

Karta informacyjna o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej studenta

KARTA INFORMACYJNA
o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej studenta
UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
KATEDRA PEDAGOGIKI
Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Pani ............................ odbyła praktykę pedagogiczną ciągłą w Publicznym Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Dziepółci trwającą od 22.09.2008r. do 26.09.2008r.
W czasie praktyk studentka zapoznała się z całokształtem działalności szkoły, jej bazą materialną i warunkami działalności. Poznała obowiązującą w szkole dokumentację i dokonała jej analizy.
Zapoznała się z gronem pedagogicznym szkoły i uzyskała informacje o kryteriach doboru wykorzystywanych podręczników, oraz dokonała analizy wybranego przez nauczyciela programu nauczania.
Hospitowała zajęcia prowadzone przez opiekuna praktyk i pełniła dyżury na korytarzu.
W ramach obowiązujących godzin praktyki ciągłej studentka przeprowadziła 18 godzin zajęć w klasie III oraz po 1 godzinie dodatkowych zajęć edukacyjnych wyrównawczych rozwijających umiejętność czytania i pisania w klasie I oraz rozwijające umiejętność rozumowania matematycznego w klasie III, przeprowadziła wywiad z uczniami odnośnie trudności w nauce i spędzania wolnego czasu.
Potrafiła omówić prowadzone i obserwowane zajęcia, wykazując wiedzę i umiejętności pedagogiczne. Uwagi o przebiegu i zaradności pedagogicznej studentka otrzymywała ustnie.
Każde zajęcie prowadzone przez Panią ........................było starannie przemyślane, przygotowane i przeprowadzone poprawnie pod względem merytorycznym i metodycznym. Właściwy dobór metod i form organizacyjnych zachęcał uczniów do krytycznego myślenia i rozwiązywania problemów. Oprócz dostępnych stosowała środki dydaktyczne i pomoce wykonane samodzielnie, które były dostosowane do celów zajęć i do poziomu uczniów.
Jest lojalna w stosunku do przełożonych, respektuje zalecenia i rozporządzenia. Prezentuje szczególną obowiązkowość i odpowiedzialność. Systematycznie ocenia, stosując jasne kryteria zgodne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Jest sprawiedliwa i konsekwentna w ocenianiu. Potrafi pracować w zespole.
Ambitna, kreatywna, komunikatywna o wysokiej kulturze osobistej. Twórczo odnosi się do realizacji programu, wykazuje się postawą innowacyjną. Osiąga zaplanowane cele.

Powszechny szacunek wzbudza jej aktywność zawodową i przejawia cechy powołania zawodowego.
Propozycja oceny :

Opiekun
Dyrektor

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.