X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40980
Przesłano:

Utrwalenie wiadomości i umiejętności w zakresie pisowni z ó. Scenariusz zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

CZĘŚĆ STATYCZNA

Klasa: II i III
Czas realizacji: 45 minut
Temat: Utrwalenie wiadomości i umiejętności w zakresie pisowni z „ó”.
Cele:
Uczeń: - wymienia zasady pisowni dotyczące „ó”,
- śpiewa piosenkę ortograficzną,
- wykonuje ćwiczenia na tablicy interaktywnej
- stosuje zasady ortograficzne pisowni z „ó” podczas wykonywania ćwiczeń
- aktywnie uczestniczy w zajęciach

Obszar edukacyjny: edukacja polonistyczna

Metody pracy:
• burza mózgów
• pogadanka
• praktycznego działania

Formy pracy:
• indywidualna
• zespołowa

Środki dydaktyczne:
• plansza „Zasady pisowni „ó”
• piosenka ortograficzna „Porady nad strumykiem”, teksty dla uczniów
• program multimedialny „Klik uczy ortografii”
• tablica interaktywna

Przestrzeń edukacyjna: sala lekcyjna

CZĘŚĆ DYNAMICZNA

Część wstępna

1. Podanie tematu i celu zajęć.
2. Nauczyciel prosi uczniów o wysłuchanie piosenki ortograficznej „Porady nad strumykiem”.

Część główna

1. Przypomnienie zasad pisowni z „ó” na podstawie wysłuchanej piosenki oraz planszy dydaktycznej.
2. Rozdanie uczniom kartek z tekstami piosenki, próba wspólnego zaśpiewania.
3. Ćwiczenia z użyciem tablicy interaktywnej na programie „Klik uczy ortografii”.

Część końcowa

4. Podsumowanie zajęć – przypomnienie zasad pisowni, ocena uczniów za aktywność na zajęciach.
5. Pożegnanie z uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.