X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40958
Przesłano:

Przypominamy własności kątów. Konspekt lekcji matematyki dla klasy VIII

Konspekt lekcji matematyki

Imię i nazwisko nauczyciela: Barbara Supczińska
Klasa: VIII
Data: 31.10.2018 r.
Czas trwania zajęć: 45 minut
Dział: Figury na płaszczyźnie
Temat lekcji: Przypominamy własności kątów.

1. Zakładane cele programowe lub cykl tematyczny:
kształcenie umiejętności rozpoznawania różnych rodzajów kątów
rozwijanie zdolności analizowania i wnioskowania

2. Cele operacyjne lekcji:
Uczeń:
potrafi rozróżniać poszczególne rodzaje kątów
zna i korzysta z własności kątów

3. Metody nauczania, formy, techniki:
Metody: dyskusja, pogadanka
Formy pracy: praca zbiorowa z całą klasą, w parach, indywidualna.

4. Typ lekcji: lekcja utrwalająca.

5. Materiały i pomoce dydaktyczne: zeszyt przedmiotowy, karty pracy, podręcznik Nowa Era, tablica interaktywna.

Przebieg lekcji:
Powitanie uczniów i sprawdzenie listy obecności.
Zapoznanie uczniów z tematem i celem lekcji.

Temat: Przypominamy własności kątów.

Cele:

będę doskonalić rozpoznawanie kątów.
poznam kąty odpowiadające i naprzemianległe.

Sposób oceny: punkty za właściwe odpowiedzi, informacja zwrotna, ocena cyfrowa.

Wyświetlenie na tablicy pytania kluczowego: Jaką miarę mają pozostałe kąty, gdy jeden z nich ma 57 stopni? (rys. dwie proste przecinające się, zaznaczone 3 kąty, czwarty kąt ma 57 stopni)

Przypomnienie wiadomości potrzebnych do realizacji zajęć poprzez uzupełnienie kart pracy, zawierających podstawowe wiadomości dotyczące kątów - przekazanie uczniom informacji zwrotnej dotyczącej poprawności wypełnienia kart pracy.

Omówienie startera ze strony 86.

Przypomnienie budowy, nazw i rodzajów kątów.
Omówienie własności kątów odpowiadających i naprzemianległych.
Rozwiązanie w parach, zadań dotyczących obliczania miar kątów - strona 92.

Podsumowanie:
1. Próba odpowiedzi na pytanie kluczowe. Uczeń, który udzieli poprawnej odpowiedzi otrzymuje ocenę bardzo dobrą.
2. Podsumowanie wyników przez nauczyciela: uczniowie otrzymują punkty i plusy za wykonanie zadań.
3. Samoocena – uczniowie oceniają swoje umiejętności, co muszą jeszcze poprawić, nad czym jeszcze popracować.
4. Podziękowanie za pracę na lekcji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.