X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 40942
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Projekt czytelniczy "Książkowe podróże"

„Książkowe podróże”
PROJEKT CZYTELNICZY
REALIZOWANY W ........................................
W ROKU SZKOLNYM.....................................
w klasach 1–3 i w oddziale przedszkolnym „O”.

Cele projektu:
• popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci,
• rozwijanie pasji czytania, pozytywnego nastawienia do książki i jej bohaterów,
• zdobywanie wiedzy ogólnej na temat omawianych państw,
• kształcenie pamięci, uwagi, koncentracji, wyobraźni,
• rozwijanie zdolności plastycznych,
• poznanie książek dla dzieci autorów pochodzących z różnych krajów
• uczenie zdrowej rywalizacji.

Zadania projektowe:
• ozdabianie drzwi klas motywem kanadyjskim,
• przygotowanie pudełek z opowieścią przedstawiającą wybraną bajkę lub baśń,
• wykonanie artystycznych zakładek do książek,
• ocena przez komisję w/w zadań,
• podsumowanie projektu.

Czas realizacji:

...........................
Adresaci:
• uczniowie klas 1-3 i oddziału przedszkolnego „O”

Formy pracy:
• indywidualna
• zespołowa
Metody pracy:
• słowne,
• aktywizujące.

Środki dydaktyczne:
• prezentacje multimedialne,
• bajki, baśnie autorów z różnych krajów,
• aparat fotograficzny.

Organizatorki:
...............................

Współpracujący:
• dyrektor szkoły,
• nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej,

Przewidywane efekty:
Uczeń :
- rozwija pasje i zainteresowania, w tym czytelnicze oraz pozytywne nastawienie do książki i jej bohaterów,
- zdobył wiedzę ogólną na temat omawianych państw ,
- posiada umiejętność poszukiwania, selekcjonowania i wykorzystania zebranych materiałów,
- ma możliwość prezentacji swoich prac i odniesienia sukcesu,
- kształci pamięć, uwagę, koncentrację, wyobraźnię.

Harmonogram projektu:

PAŹDZIERNIK - KANADA

1 tydzień :
• nawiązanie współpracy z nauczycielkami, które będą czytały dzieciom dzieciom codziennie przez ok. 10 min.– odpowiedzialna p. ........................................

• przygotowanie prezentacji multimedialnych oraz książek do głośnego czytania – odpowiedzialna p.......................................

2 – 4 tydzień:

• przeprowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach 1-3 i oddziale przedszkolnym „O” : prezentacja wybranego kraju : Kanady – odpowiedzialna ..............................

• głośne czytanie bajek - czytają nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej codziennie przez ok. 10 – lektury dostarcza p........................................

LISTOPAD
1 – 3 tydzień :

• klasy 1-3 i oddział przedszkolny „O” ozdabiają drzwi swojej klasy motywem kanadyjskim – odpowiedzialne wychowawczynie klas 1-3 i oddziału przedszkolnego „O”– koordynator p............................
Punkty za zadanie przyznaje powołana komisja nauczycielska.

GRUDZIEŃ – SZWECJA

1-3 tydzień :

• przeprowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach 1-3 i oddziale przedszkolnym „O” : prezentacja wybranego kraju – Szwecji, odpowiedzialna p....................................

• głośne czytanie bajek - czytają nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej codziennie przez ok. 10 – lektury dostarcza p........................................

STYCZEŃ

1- 3 tydzień :

• uczniowie klas 1-3 i oddziału przedszkolnego „O” przygotowują indywidualnie „pudełko z opowieścią” - pracę artystyczną w kartonowym pudełku (np. po butach) przedstawiającą wybraną bajkę lub baśń z biblioteki szkolnej – odpowiedzialne wychowawczynie klas 1-3 i oddziału przedszkolnego „O”– koordynator p........................................
• organizatorka przygotowuje wystawkę książek dla dzieci autorów pochodzących z różnych krajów.
Punkty za zadanie przyznaje powołana komisja nauczycielska.

4 tydzień :
• wystawka „pudełkowych opowieści” na parterze.

LUTY - POLSKA

1- 3 tydzień :
• przeprowadzenie lekcji bibliotecznych w klasach 1-3 i oddziale przedszkolnym „O” : prezentacja wybranego kraju –Polski, odpowiedzialna p.....................................

• głośne czytanie bajek lub baśni – czytają nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej codziennie przez ok. 10 – lektury dostarcza p........................................

MARZEC

1- 3 tydzień :

• uczniowie wykonują zakładki do książek dowolną techniką – koordynator p.....................................

4 tydzień :
• wymiana zakładek między klasami – koordynator p........................................
Punkty za zadanie przyznaje powołana komisja nauczycielska.

KWIECIEŃ

• podsumowanie projektu – organizacja Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, przebranie za wybraną postać z książki lub bajki.
Poinformowanie o wynikach punktacji i rozdanie dyplomów.
Zwycięska klasa otrzymuje nagrodę – zaproszenie na pizzę i ufundowaną przez Radę Rodziców oraz dyplom uznania. Dwie pozostałe klasy otrzymują dyplomy uznania.

Przygotowanie sprawozdania – p........................................
Fotorelacja – p........................................

Ewaluacja – przygotowanie krótkich ankiet i ocena projektu przez uczniów klas 1-3 i oddział przedszkolny „O” – odpowiedzialne organizatorki, obserwacja przez nauczycielki poziomu aktywności uczniów w zadaniach projektowych, rozmowy z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.