X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40902
Przesłano:

Konkurs o życiu i twórczości Klemensa Janickiego

Konkurs o życiu i twórczości Klemensa Janickiego

Pytania konkursowe

1. dokładna data urodzin Klemensa Janickiego to:
a) 17 listopada 1516 roku
b) 16 listopada 1515 roku
c) 18 listopada 1517 roku

2. Klemens Janicki był polskim poetą
a) doby oświecenia
b) doby średniowiecza
c) doby odrodzenia

3. Klemens Janicki tworzył w języku:
a) angielskim
b) łacińskim
c) polskim

4. Janicki był synem:
a) sołtysa
b) chłopa
c) robotnika

5. młody Klemens swoją naukę rozpoczął w:
a) szkole podstawowej w Januszkowie
b) szkole katedralnej w Poznaniu
c) szkole elementarnej w Żninie

6. podczas pobytu i nauki w Kolegium Jana Lubrańskiego w Poznaniu powstał pierwszy zbiór utworów Janickiego. Było to w latach:
a) 1537 - 1539
b) 1535 - 1536
c) 1536 - 1537

7. w czasie pobytu w Poznaniu Klemens pełnił również funkcję:
a) bibliotekarza
b) kościelnego
c) nadwornego pisarza

8. w 1536 roku Janicki został sekretarzem arcybiskupa gnieźnieńskiego
a) Andrzeja Kmity
b) Piotra Kmity
c) Andrzeja Krzyckiego

9. kolejnym mecenasem Janickiego był:
a) Andrzej Krzycki
b) Piotr Kmita
c) Andrzej Kmita

10. powyższy mecenas pełnił funkcję:
a) wojewody krakowskiego
b) arcybiskupa poznańskiego
c) arcybiskupa krakowskiego
11. kolejnym etapem życia Klemensa Janickiego były studia w Padwie w latach:
a) 1536 - 1540
b) 1537 - 1541
c) 1538 – 1540

12. w 1540 roku otrzymał on tytuł doktora:
a) medycyny
b) filozofii
c) teologii

13. W tym czasie zetknął się z papieżem:
a) Piusem VI
b) Pawłem III
c) Piotrem IV

14. Co papież wręczył Klemensowi Janickiemu?
a) laur poetycki jako poeta laureatus
b) insygnia doktoranckie
c) insygnia władzy arcybiskupiej

15. Jaka choroba zmusiła Janickiego do powrotu do Polski?
a) nowotwór
b) puchlina wodna
c) zaraza grypy

16. Po powrocie do kraju poeta żył w obliczu nadciągającej śmierci. W tym czasie powstał utwór:
a) elegia „dla moich przodków”
b) żywoty arcybiskupów gnieźnieńskich
c) elegia „o samym sobie do potomności”

17. Po powrocie do kraju został:
a) biskupem w Gnieźnie
b) pisarzem nadwornym w Krakowie
c) proboszczem w Gołaszowie

18. Klemens Janicki umarł w roku:
a) 1543
b) 1534
c) 1546

19. W chwili śmierci miał:
a) 26 lat
b) 32 lata
c) 36 lat

20. Ile elegii napisał Klemens Janicki
a) 12
b) 21
c) 18

Odpowiedzi

1. a
2. c
3. b
4. b
5. c
6. c
7. a
8. c
9. b
10. a
11. c
12. b
13. b
14. a
15. b
16. c
17. c
18. a
19. a
20. b

Konkurs o życiu i twórczości Klemensa Janickiego

Część ustna -dogrywka

Pytania za 1 punkt:

1. W jakim mieście znajdowała się Akademia Lubrańskiego, w której Janicki pobierał nauki?
- w Poznaniu
2. Jaki gatunek literacki wprowadził Janicki do literatury polskiej?
- elegię
3. Jaki tytuł naukowy otrzymał Janicki po ukończeniu uniwersytetu w Padwie?
- doktor nauk wyzwolonych i filozofii
4. Co się stało ze starszym rodzeństwem Klemensa?
- zmarli w wyniku zarazy jeszcze przed narodzinami Klemensa
5. Czym zajmował się Janicki na dworze Piotra Kmity?
- zajmował się urzędową korespondencją
6. Jak miała na imię mieszczka, w której zakochał się K. Janicki podczas wizyty z Andrzejem Krzyckim w Bydgoszczy?
Elżunia Kotowiczówna.
7. W jakiej epoce tworzył Klemens Janicki?
- w epoce renesansu (odrodzenia)
8. Gdzie i kiedy zmarł Klemens Janicki?
- w Krakowie prawd. w styczniu lub lutym 1543r (inne źródła podają koniec roku 1542)
9. Z którego roku pochodzi popiersie K. Janickiego ustawione w pobliżu szkoły?
- z 2008r.
10. W jakim języku pisał swoje utwory?
- pisał je po łacinie
11. Jaka choroba zmusiła Janickiego do powrotu do Polski?
- puchlina wodna
12. Ile utworów zawiera „Księga epigramatów” Klemensa Janickiego?
- 75 utworów

Pytania za 2 punkty

1. Podaj przynajmniej jedno nazwisko znanej osobistości, która tak jak Janicki ukończyła Akademię Lubrańskiego
- Józef Struś, Krzysztof Opaliński, Łukasz Opaliński, Rafał Leszczyński, Jan Śniadecki
2. Z czego Janicki czerpał zyski i utrzymywał się po zerwaniu znajomości z mecenasem
Piotrem Kmitą?
- został proboszczem w Gołaczowie pod Olkuszem
3. Ile wydziałów posiadała Akademia Lubrańskiego? Podaj ich nazwy.
- dwa: teologiczny i humanistyczny
4. Skąd znamy dokładną datę urodzin K. Janickiego?
- Janicki wspomina ją w „O sobie samym do potomności” ur. dzień 4 po idach
5. Twórczość jakiego rzymskiego poety stała się dla Janickiego wzorem do naśladowania?
- Owidiusza
6. Który utwór Janickiego ma charakter autobiograficzny? Podaj tytuł.
- Elegia VI „O sobie samym do potomności”
7. Do jakiego stanu społecznego należał ojciec Klemensa?
- ojciec był kmieciem (chłopem)
8. Gdzie K. Janicki rozpoczął swoją edukację?
- w szkole elementarnej w Żninie
9. Wymień imiona i nazwiska mecenasów Janickiego.
- Andrzej Krzycki, Piotr Kmita
10. Z jakim papieżem spotkał się osobiście i został przez niego nagrodzony K. Janicki?
- z papieżem Pawłem III
11. Ile elegii napisał Klemens Janicki?
- 21 elegii
12. Wymień przynajmniej dwa miasta, w których kształcił się Janicki
- Żnin, Poznań, Padwa

Pytania za 3 punkty

1. Skąd Janicki czerpał dane historyczne pisząc cykl epigramatów pt. „Żywoty królów polskich”?
- z kronik Galla Anonima, Wincentego Kadłubka, Macieja z Miechowa
2. Który słynny błazen królewski stał się bohaterem zbioru Janickiego pt. „Żywoty królów polskich”?
- Stańczyk, czyli Stanisław Gąska
3. Co obecnie znajduje się w budynku Akademii Lubrańskiego?
- Archiwum Archidiecezjalne
4. W jaki sposób Janicki odwdzięczał się swoim mecenasom w zamian za umożliwienie mu zdobywania wiedzy i kształcenie się?
- pisał na ich cześć utwory
5. Dlaczego Janicki pisał wyłącznie po łacinie?
- był to podstawowy język, w którym wypowiadali się twórcy,
- język ojczysty był zbyt prosty, by należycie oddać to, co chciał przekazać Janicki
6. Podaj dokładną datę urodzin Klemensa Janickiego.
- 17 listopada 1516r.
7. W jakich latach pobierał nauki w Kolegium Jana Lubrańskiego?
- 1536-37
8. Czyim sekretarzem został Janicki w 1536 roku?
- Andrzej Krzycki
9. Jaką funkcję pełnił drugi mecenas Janickiego?
-Piotr Kmita był wojewodą krakowskim
10. W jakich latach Klemens studiował w Padwie we Włoszech?
- 1538- 1540
11. Co papież wręczył Klemensowi Janickiemu?
-największe odznaczenie literackie- laur poetycki
12. Po powrocie do kraju poeta żył w obliczu nadciągającej śmierci. Jaki utwór powstał w tym czasie?
- Elegię VII „O sobie samym do potomności”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.