X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 40883
Przesłano:

Przez lądy i oceny. Konspekt zajęć z geografii

Konspekt zajęć z geografii
Temat: Przez lądy i oceny.
Treści nauczania;
• Globus jako model ziemi;
• Siatka geograficzna i kartograficzna;
• Podział ziemi na półkule.
Cele lekcji:
• uczeń wskazuje na globusie i mapie świata bieguny, równik, południk zerowy i 180°, półkule, zwrotniki i koła podbiegunowe,
• uczeń wyjaśnia, co to jest siatka geograficzna i kartograficzna;
• uczeń podaje cechy południków i równoleżników,
• uczeń przedstawia globus jako model Ziemi,
• uczeń wyjaśnia znaczenie terminów i wskazuje je na mapie: biegun północny, biegun południowy, południk 0°, południk 180°, zwrotnik Raka zwrotnik Koziorożca, koło podbiegunowe północne, koło podbiegunowe południowe,

Forma pracy: zbiorowa, indywidualna, w parach
Metody: praca z podręcznikiem i z mapą, praca samodzielna z kartami pracy, pogadanka, rozmowa kierowana, praca na platformie learningsapps
Środki dydaktyczne: podręcznik i zeszyt ćwiczeń Planeta Nowa dla klasy 5, globus, aplikacja learningsapps, multibook - Nowa Era, tablica multimedialna, zeszyty

Przebieg lekcji:

Faza wprowadzająca
1. Czynności organizacyjne. ( lista obecności, temat)
2. Nauczyciel wprowadza uczniów w tematykę lekcji i zawiesza na tablicy pojęcia, które będą pojawiać się na lekcji. Nauczyciel pyta uczniów, czy znają któreś z pojęć i prosi uczniów o przepisanie ich do zeszytów. Uczniowie mają za zadanie w trakcie omawianych pojęć robi notatki. Pojedyncze pojęcia otrzymują także uczniowie w parach, którzy będą mieli za zadanie po omówionym pojęciu, podejść do tablicy i przyczepić magnes, symbolizujący, że dane pojęcie zostało omówione.
3. Następnie nauczyciel, pyta uczniów, które z pojęć znajduję się w sali. Po odpowiedzi nauczyciel pokazuje na wskazanym przez uczniów globusie biegun północny i południowy i tłumaczy, co to jest oś ziemska.

Faza realizacyjna
1. Nauczyciel pyta uczniów, co widać na globusie. Naprowadza ich na dwa rodzaje linii, które się przecinają i pyta, które z pojęć z tablicy, można użyć, aby nazwać te linie.
2. Uczniowie wspólnie z nauczycielem starają się podać cechy południków i równoleżników. Cechy pojawiają się na tablicy multimedialnej. Zadanie uczniów polega na przyporządkowaniu cech i zapisaniu ich na karcie pracy.
3. Następnie nauczyciel mówi uczniom, że są równoleżniki, które mają swoje nazwy. Prosi uczniów, aby z mapy na końcu podręcznika odczytali, jakie mają nazwy te równoleżniki. Uczniowie otrzymują od nauczyciela kartę pracy, na której mają zaznaczyć biegun północny, biegun południowy, równik, zwrotnik Raka, zwrotnik Koziorożca, koło podbiegunowe północne, koło podbiegunowe południowe.
4. Nauczyciel pyta, co tworzą południki i równoleżniki i wyjaśnia, że południki i równoleżniki tworzą siatkę. Nauczyciel pokazuje kartkę z pojęciami siatka geograficzna i kartograficzna. Prosi uczniów o zastanowienie się, gdzie występuje siatka geograficzna a gdzie kartograficzna. Nauczyciel wskazuje na globus i mapę i prosi o dopasowanie pojęć do tych przedmiotów.
5. Nauczyciel zaznacza na mapie punkt i prosi uczniów, aby się zastanowili, jak można określić jego położenie. Na tablicy nauczyciel zapisuje N, S, E, W. Pyta uczniów, czy wiedzą, co oznaczają dane litery i do czego służą, a także prosi o odpowiedniki w języku angielskim. Następnie prezentuje podział ziemi na półkule w multibooku.
6. Nauczyciel prosi uczniów o zaznaczenie jakiegoś punktu na mapie w podręczniku. Zadanie polega na odczytaniu położenia danego punktu przez kolegę lub koleżankę z ławki. Kierunki uczniowie mówią po polsku i po angielsku.

Faza podsumowująca
1. Teleturniej Milionerzy – uczniowie odpowiadają na pytania w formie znanego teleturnieju.
Praca domowa:
Uczniowie powinni zrobić dwa zadania w zeszycie ćwiczeń.
Uczniowie wymyślają w domu po dwa pytania do dzisiejszej lekcji, które będą wykorzystane na następnej lekcji jako powtórzenie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.